Sesiunea de admitere Iulie 2018

Inscrierile se pot face si online prin partenerii nostri:

201407 banner usamvbt  logoQuality

Numarul de locuri 

 • Numarul de locuri disponibile pentru sesiunea de admitere Iulie 2018 la FILS
 • Numarul de locuri disponibile pentru specializarile Inginerie Civila in limba franceza si Inginerie Civila in limba Engleza este de 35 locuri pentru studii cu finantare de la buget si 20 locuri pentru studii cu taxa si se inscrie in totalul de locuri aprobat de Senatul UTCB si aprobat de MEN.
 • Numarul de locuri este total, pentru ambele specializari, candidatii fiind admisi in ordinea mediilor de admitere.
 • Aceste locuri sunt disponibile pentru candidatii romani si din UE.
 • Candidatii din afara UE au la dispozitie alte 100 de locuri cu taxa. Deja candidati din afara UE sunt in procedura de obtinere a scrisorii de acceptare pentru studii universitare in Romania din partea Ministerului Educatiei Nationale. Suplimentar, in fiecare an universitar studiaza la FILS si studenti europeni in mobilitati Erasmus+ (in principal din Franta, Portugalia, Spania si Italia).

 Calendarul admiterii

 • Inscrierea candidatilor: 9-17 Iulie 2018.
 • Inscrierea se face la sala Centrului de Reusita Universitara CRU-L3 (et.4, cladirea FCCIA, in B-dul Lacul Tei nr.122-124, sector 2, Bucuresti, informatii la tel. 021/2421208 / int. 314, 021 2420232, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).
 • Programul de inscriere este 9:00-13:00 si 14:00-17:00 in timpul saptamanii si sambata 9:00-13:00. Duminica nu se fac inscrieri.
 • Testul de competenţă lingvistică se susţine pe 17 Iulie 2018 la ora 10:00. Sala va fi anuntata la avizier si pe site dupa incheierea inscrierilor. Candidatii se vor prezenta la sala cu 30 minute inainte, avand asupra lor legitimatia de concurs si actul de identitate. Corectura testului se face pe loc in prezenta candidatilor si rezultatele se afiseaza la avizier si pe site la scurt timp dupa sustinerea testului.
Candidatii care nu detin un atestat recunoscut de cunoastere a limbii franceza sau engleza vor sustine un test de competenta lingvistica (aceasta regula este valabila pentru toti candidatii, indiferent de optiunea lor pentru un loc subventionat de la buget sau pentru un loc cu taxa). Testul este de tip grila, are doua parti (una bazata pe un text scris si alta pe audierea unui text) si urmareste verificarea unui nivel minim de cunostinte de limba straina generala (nivel B1/B2), limbajul tehnic de specialitate urmanda a fi invatat in timpul studiilor universitare. Exemple de teste de competenta lingvistica (limba engleza si limba franceza).
Candidatii care prezinta unul dintre urmatoarele atestate sunt scutiti de testul de competenta lingvistica:
Limba Engleza: CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, IELTS, AQA, atestate de la clase bilingve,
Limba Franceza: DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, atestate de la clase bilingve.
Se prezinta atestatele in original impreuna cu o fotocopie care se autentifica pe loc.
 • Rezultatele admiterii: 17-18 Iulie 2018 (pe site si la avizier).

Calculul mediei de admitere

 • Admiterea pe locurile subventionate de la buget se face pe baza de dosar de concurs, tinand cont de rezultatele examenului de bacalaureat.
 • Media de admitere se stabileste astfel (in functie de preferinta candidatului):
 • Varianta 1: 50% nota de la Matematica, Fizica sau Informatica de la bacalaureat (conform optiunii candidatului) si 50% media generala a examenului de bacalaureat.
 • Varianta 2: Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat
 • Candidatii pe locurile cu taxa sunt admisi pe baza de dosar in ordinea mediilor generale de la bacalaureat.
 • Pe baza optiunii exprimate, un candidat care prin media de admitere nu poate ocupa un loc la specializarile ingineresti FILS, este eligibil la ocuparea unui loc (subventionat de la buget) la specializarile din domeniul Ingineriei Civile sau dintr-un alt domeniu, daca la respectivele specializari au ramas locuri disponibile pentru redistribuire dupa incheierea concursului. In mod similar, candidatii de la alte specializari sau domenii pot solicita pe fisa de inscrire redistribuirea la FILS pe locuri la buget sau cu taxa (in acest caz candidatii trebuind sa respecte regulile privind competenta lingvistica - mentionate mai sus).
 • Un candidat poate depune un singur dosar de inscriere, dar cu una sau mai multe optiuni de redistribuire catre alte specializari si/sau domenii, pentru eventualitatea in care la acestea raman locuri neocupate, la buget sau cu taxa.

 Acte necesare pentru inscriere

 • Diplomă de bacalaureat sau adeverinta de absolvire (adeverinta doar pentru absolventii de liceu promotia 2018) - in original sau fotocopie însoţită de original (fotocopia se autentifica pe loc) sau copie legalizata;
 • Certificat de naştere - fotocopie însoţită de original (fotocopia se autentifica pe loc);
 • Fotografii tip carte de identitate - 2 bucăţi (candidatii care susţin testul de competenta lingvistica aduc 4 fotografii);
 • Chitanţă de plată a taxei de admitere sau, după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei;
 • Fișă de înscriere (se completeaza la inscriere).
 • Atestat de competenta lingvistica si fotocopie insotita de original (fotocopia se autentifica pe loc).

Toate documentele se depun intr-un dosar plic.

Taxe de admitere si scolarizare

 • Taxa de înscriere pentru concursul de admitere este de 100 lei. Sunt scutiţi de plata taxei orfanii, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat, indiferent de instituţia de învăţământ), precum şi copiii salariaţilor din UTCB. Taxa de inscriere se plateste o singura data la facultatea la care se depune dosarul cu optiunea principala de inscriere. Taxa este fixa, indiferent de numarul de redistribuiri selectate de candidat pe formular.

 • Taxa de înscriere (100 lei) se poate achita astfel:
  1. La Casieria U.T.C.B. – Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Bloc Administrativ, etaj 2.
  2. Plata se poate face şi prin banca, în următoarele conturi:
  RO O6 RNCB 0073005630380004 – BCR Sector 2
  sau
  RO 57 TREZ 702 20F 330500XXXX –Trezoreria Sector 2
  sau
  RO50BRDE426SV86513214260 – BRD la următoarele agenții bancare:
  - Agenția UTCB – incinta U.T.C.B. – Facultatea de Hidrotehnică
  - Agenția Teiul Doamnei – Str. Teiul Doamnei nr. 10, sector 2
  - Agenția Tei – Bld. Lacul Tei nr. 126-128, sector 2
  (pentru depunerea banilor direct la banca aveți nevoie de Cartea de identitate în original; comision de depunere: 2 lei)

Notă: In varianta că plata se face prin bancă, se va menționa: Beneficiar: UTCB, Cod Fiscal: 4266570
Pe chitanța de plată eliberată de bancă se vor menționa: Numele și prenumele candidatului; CNP; Facultatea pt. care opteaza; Taxa de admitere.

 • În cazul candidaților cetățeni români sau ai statelor din C.E, S.E.E si Confederatiei Elvetiene admiși pe locuri cu taxă, taxa anuală de şcolarizare la FILS in anul universitar 2017-2018 a fost de 4500 lei, plătibilă în 3 tranşe egale. Taxa pentru anul universitar 2018-2019 va fi stabilita de Senat.

 • În cazul studenților provenind din state din afara UE, taxa de școlarizare este de 270 EURO pe luna pe toata durata anului universitar (ex. 9 luni= 2430 EURO sau 2700 EURO incluzând și sesiunea de restanțe toamnă)

 

Informatii suplimentare admitere (brosura programe de studii, metodologie de admitere)