Consultations et enseignants-mentors

ENSEIGNANTS-MENTORS 2021 – 2022

 SECTION FRANCAISE

 

I Ioana TEODORESCU

stud. Raluca STATE

II

Elena TULEI

stud. Mihaela MATEI

III

Iolanda CRAIFALEANU

stud. Mirela Marin

IV

Daniela TAPUSI

MASTER  I

MASTER II

Cristian RUSANU

 

Le calendrier des consultations se trouve dans le fichier:

FILS – Calendrier des consultations S1 2021-2022