PROGRAMUL DE DUBLĂ DIPLOMĂ UTCB – UNIVERSITÉ DE LIÈGE

12 martie 2020

 

Interviul pentru selecția candidaților FILS pentru programul de dubla-diploma cu Univ. Liege de luni 16 martie 2020 se contramandeaza. Selectia se va face pe baza de dosar.

The interview for the selection of FILS candidates for the double-degree programme with Univ. of Liege from Monday 16th of March 2020 is cancelled. The selection will be based on the application file.

 

PROGRAMUL DE DUBLĂ DIPLOMĂ  UTCB – UNIVERSITÉ DE LIÈGE

dedicat ambelor mastere de Inginerie structurală de la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS)

Acest program de Dubla Diplomă dedicat programelor de master FILS este operațional începând cu anul universitar 2018-2019. El permite unui număr de 3-4 studenți de la anul 1M FILS – Inginerie structurală, cu predare în engleză sau franceză, să parcurgă anul 2M la Université de Liège, în limba engleză și să obțină astfel câte o diplomă de Master de la ambele universități. Finanțarea studenților selecționați este asigurată de programul ERASMUS+ sub forma unei burse pentru o perioadă de 10 luni. Pentru studenții români UTCB va cofinanța suplimentar această mobilitate de studii prin intermediul unei burse de mobilitate externă în cuantumul stabilit de Senat.

Etapele de urmat pentru candidați sunt următoarele:

– depunerea la Secretariatul FILS a dosarului de candidatură până cel târziu vineri 13 martie 2020;

– participarea la proba interviu pentru selecția candidaților FILS – luni 16 martie 2020 ora 15:00, la Secretariatul FILS.

Dosarul de candidatura trebuie să conțină următoarele:

– CV si scrisoare de motivație, ambele în limba engleză,

– copiile următoarelor documente: foaie matricolă sau suplimentul la diplomă pentru studiile de licență, rezultatul de la examenul de licență; foaie matricola parțială cu rezultatele de la examenele din semestrul 1 de master.

Candidații trebuie sa participe în prealabil la selecția pentru burse Erasmus+ (https://fils.utcb.ro/selectie-erasmus-2/).

Candidații care vor fi selectați de FILS pentru dublă-diplomă și de UTCB pentru bursa Erasmus+ se vor înscrie apoi pe platforma Universității din Liege pentru verificarea candidaturii de către aceștia.

Pentru a veni în sprijinul candidaților selectați,  programul ERASMUS+ oferă posibilitatea înscrierii la un curs intensiv de franceză on-line, care poate începe imediat după selecție. Pentru relații suplimentare contactați Departamentul de Relații Internaționale la tel. 0212433630 sau iro@utcb.ro.

 

THE DOUBLE DEGREE PROGRAMME

UTCB – UNIVERSITÉ DE LIÈGE

dedicated to both Masters of Structural Engineering (in English and French) of the Faculty of Engineering in Foreign Languages ​​(FILS)

This Double Degree programme runs from academic year 2018-2019. Three or four FILS students (from the 1st  year – Structural Engineering Master, in English or French) can be selected each year. The selected students will study the entire 2nd year of Master at Université de Liège (in English) obtaining at the end a Master’s degree from both universities. The financing is ensured by the European Union ERASMUS + programme through a scholarship for 10 months.

The main steps to follow are:

The application file should contain:

Candidates should previously participate to Erasmus+ scholarship selection (https://fils.utcb.ro/selectie-erasmus-2/).

The selected candidates by FILS for Double Diploma and by UTCB for Erasmus+ scholarship will enroll to Liege University portal for having the application checked by them.

In order to support the candidates, the ERASMUS + programme offers the possibility of enrolling in an intensive online French course that can begin immediately after the selection. For further information please contact DRI at: 0212433630 or iro@utcb.ro.