Regulamente

Regulament privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line)

 

Regulament privind desfășurarea activității studenților în Universitatea Tehnică de Construcții București

Organizarea programelor de studii în sistemul de credite transferabile

Specificații pentru procesul de învățământ din cadrul specializării Traducere și interpretare (licență)

Regulament privind desfășurarea activității studenților din cadrul specializării Traducere și interpretare specializată (master)