Regulamente

 1. Regulament-privind-desfasurarea-activitatii-studentilor
 2. Codul drepturilor și obligațiilor studentului UTCB 
 3. Regulament-organizarea-programelor-de-studii-în-sistemul-de-credite-transferabile
 4. Metodologia UTCB privind desfășurarea activităților de predare, învățare, cercetare și aplicații practice prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice
 5. Regulament-privind-organizarea-și-funcționarea-căminelor-și-cantinei-studențești-din-UTCB
 6. Regulament studenți internaționali
 7. Regulament mobilități pentru studenți
 8. Regulamentul activității de mentorat
 9. Anexa-1-la-HS-1580-18.02.2021-Metodologie-finalizare-studii-licență
 10. Anexa-2-la-HS-1580-18.02.2021-Metodologie-finalizare-studii-master
 11. P.01 Procedura FILS privind sustinerea examenului de licenta disertatie 1.09.2022
 12. Specificații pentru procesul de învățământ din cadrul specializării Traducere și interpretare (licență)
 13. Regulament privind desfășurarea activității studenților din cadrul specializării Traducere și interpretare specializată (master)

Carta universitară

În conformitatea cu Legea Educației Naționale:

Carta UTCB

Codul de etică și deontologie profesională universitară

Codul de etică și deontologie profesională al personalului unei instituții publice reprezintă normele etice de conduită care stabilesc și reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita salariaților în relațiile inter-instituționale, precum și în relațiile acestora cu societatea.

Consultă Codul de etică și deontologie profesională universitară

Regulamentul de Organizare si Funcționare

Regulamentul de Organizare si Funcționare (ROF) este un instrument de conducere care descrie structura unei organizații, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, competente, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații.

Consultă ROF UTCB