Acorduri de dublă diplomă

Ce este un program de Dublă Diplomă?

Este atunci când două universităţi din acelaşi domeniu oferă studenţilor, pe baza unui acord bilateral, posibilitatea de a obţine ambele diplome, fără a parcurge întregul program de studii la fiecare dintre ele. Obţinerea ambelor diplome este condiţionată de frecventarea cursurilor din țara parteneră un număr minim de semestre şi, eventual, de efectuarea unui stagiu practic. Condiţiile de eligibilitate şi de desfăşurare a programului sunt diferite, fiind specificate în cadrul fiecărui acord în parte.

Acorduri bilaterale disponibile

Acordul de Dublă Diplomă încheiat cu Ecole des Ponts ParisTech, unic în Romania, a fost semnat la Bucureşti în 2001. Anual, un număr de până la 5 absolvenţi ai ciclului 1 din domeniului Ingineriei Civile, pot să urmeze la ENPC doi ani de studiu şi un stagiu practic obligatoriu, în locul primului an de master. După susţinerea PFE (projet fin d’études) la Paris, studenţii revin la UTCB unde parcurg al treilea semestru din programul de master. În urma susţinerii disertaţiei, absolvenţii obţin atât diploma de master a UTCB cât şi diploma de inginer a ENPC. Până în prezent, 56 de absolvenţi ai UTCB au obţinut în acest fel diploma uneia dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din Europa.

Detalii privind participarea la program găseşti aici:

Descarcă Acord DD ENPC

În anul 2016, ca urmare a unei cooperări de peste 20 de ani între UTCB, prin Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, şi Université de La Rochelle, s-a încheiat al doilea acord de Dublă Diplomă la nivel de master, specializarea “Eficacite energetique des instalations techniques du batiment”. În cadrul acestui program un număr de până la 5 studenţi urmează semestrele 1 şi 3 la universitatea parteneră şi semestrele 2 şi 4 la UTCB, obţinând diplomele de master ale ambelor universităţi. În anul universitar 2017 – 2018 au participat 5 studenţi de la UTCB şi 2 studenţi de la Université de La Rochelle.

Detalii privind participarea la program găseşti aici:

Descarcă Acord DD ULR

Începând cu anul universitar 2018-2019 va debuta programul de Dublă Diplomă la nivel master încheiat între UTCB, prin Facultatea de inginerie în limbi străine, şi Université de Liège, de care vor putea beneficia anual câte 3 studenţi. În cadrul acestui program studenţii absolvenţi ai anului 1 master urmează anul 2 şi susţin disertaţia la Université de Liège, obţinând astfel ambele diplome.

Detalii privind participarea la program găseşti aici:

Descarcă Acord DD LIEGE

În anul universitar 2018 – 2019 devine operaţional un nou acord de Dublă Diplomă încheiat între ARUT (Alianţa Română a Universităţilor Tehnice din care face parte şi UTCB) şi Grupul INSA, care reuneşte 7 Institute Naţionale de Ştiinţe Aplicate şi 7 Şcoli Superioare Naţionale din Franţa. Studenţii doritori selecţionaţi din UTCB vor avea un parcurs şcolar alternativ, de câte un an de studiu în Franţa pe ciclu de învăţământ, începând cu anul 3 de licenţă, obţinând la sfârşitul programului, pe lângă diplomele de licenţă şi de master ale UTCB, şi diploma de inginer absolvent al unei universităţi din grupul INSA.

Detalii privind participarea la program găseşti aici:

Descarcă Acord DD INSA