Cazare

Campusul Universității Tehnice de Construcții București are în componență: 4 cămine studențești, un restaurant universitar și o sală de sport multifuncțională. În imediata vecinătate a Campusului există trei parcuri de recreere: Parcul Lacul Tei, dotat cu cel mai modern ansamblu de distracții și agrement din București, Parcul Plumbuita, cu o veche tradiție culturală și sportivă și Parcul Circului, o cochetă oază de liniște și relaxare în centrul Capitalei. Campusul studențesc al UTCB dispune de cămine modernizate (2500 de locuri), dotate cu servicii de internet gratuite. Studenții pot lua masa, cu costuri rezonabile, la restaurantul universitar. Suma costurilor de cazare și masă este mai mică decât valoarea minimă a burselor acordate de Universitate studenților. În sala de sport se pot practica diferite sporturi, fitness, aerobic și dans.

Înainte de cazarea în cămine verifică:

Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București:

Consultă regulamentul

La version française

Cazare în căminele UTCB anul universitar 2023-2024

Actualizare 30 octombrie 2023. Noul chestionar de cazare disponibil pentru studenții care nu au loc de cazare în cămin la această dată, poate fi accesat aici: https://forms.office.com/e/9MCP52UtK8. Chestionarul se completează până cel târziu miercuri 1 noiembrie 2023 ora 12.00 de când încep cazările în ordine specificată în regulament.
Actualizare 15 septembrie 2023, noul chestionar de cazare conform informațiilor de mai jos: https://cutt.ly/cererecazare2023_2.

Formularul de înscriere pentru locurile de cazare în căminele UTCB este disponibil la această adresă: https://cutt.ly/cererecazare2023 până la data de 15 septembrie 2023. Studenții străini pot alege limba engleză și franceză din partea de sus a chestionarului. Se pot înscrie la acest chestionar și studenții care s-au înscris la sesiunea de admitere din toamnă, situația va fi verificată începând de luni 18 septembrie.

Contractele  de cazare pentru perioada verii au fost încheiate până la data de 15 septembrie 2023. Până la data de 20 septembrie trebuie să se facă relocările în cămine în funcție de noile liste de cazare. Studenții care nu sunt repartizați pe prima variantă a listelor sunt rugați să identifice soluții de cazare în afara căminelor.

Calendar cazări

Program – preluarea camerelor de cămin se efectuează în intervalul 21 – 24 septembrie, orele 09.00 – 14.00. Preluarea se face de la fiecare cămin în parte.

Adrese cămine:

Vizitatorii pot intra în cămin doar după ce studentul și-a preluat camera pentru ca paza de la cămin să poată trece în caietul de vizitatori camera unde merge acesta și vor trebui să respecte programul de vizită 08.00 – 15.00. Este interzisă rămânerea peste noapte în cămin a vizitatorilor.

Studenții care au completat chestionarul și nu se prezintă la preluarea camerei de cămin până la data de 24 septembrie sau nu au făcut o rezervare a locului de cazare, își pierd locul repartizat și dreptul de cazare pentru anul universitar 2023 – 2024. Cei care doresc să renunțe la cererea de cazare o pot face printr-un email la serviciulsocial@utcb.ro în care să furnizeze faptul că dorește acest lucru, numele, prenumele și CNP-ul. Rezervarea locului de cazare se face printr-un email la serviciulsocial@utcb.ro prin care se specifică data la care se va prelua camera de cămin și de asemenea, se efectuează plata tarifului de cazare pentru prima lună în perioada de cazări și se transmite dovada plății (după data 19 septembrie ora 20.00).

Plata căminului se face anticipat pentru fiecare lună. Studenții care nu plătesc taxa de cămin și există întârziere mai mare de o lună își pierd locul de cazare. Studenții care doresc să renunțe la locul de cazare, plătesc integral pentru luna în care doresc să renunțe la cazare. Dacă un student rămâne singur în cameră, acesta trebuie să facă cerere scrisă la serviciul social pentru a putea identifica un coleg de cameră. Pentru perioada în care nu se identifică un coleg de cameră, studentul care a rămas singur plătește integral camera de cămin.

Cererile studenților care au părăsit căminul fără Proces Verbal de predare sau care au datorii la plata tarifului de cazare NU vor fi luate în considerare pentru distribuirea în cămine.

Tarife de cazare pe camera, nesubvenționate, pentru căminele UTCB pentru anul universitar 2023-2024:

La cazare se achită jumătate din tariful de cazare pe cameră nesubvenționat, la nivelul tarifelor propuse spre aprobare, urmând ca în lunile următoarele să se regularizeze tariful în funcție de surplusul plătit la început, dacă acesta există, cu mențiunea că și pentru zilele suplimentare de cazare din luna septembrie (perioada cuprinsa intre data cazării și 01 octombrie 2023), se vor aplica tarifele subvenționate aprobate/valabile începând cu luna octombrie.

Tarifele de cazare care se achita în prima lună:

Plata taxelor de cămin se recomandă să se facă online prin accesarea acestui link: https://utcb.ro/descopera/pagina-studentilor/taxe/tarife-de-cazare/

Subvenție cămine

Studenții care beneficiază de subvenția de cămin:

Subvenție pentru studenți (subvenția cu coeficientul 1) este de 175 lei.

Cum se calculează tariful de cazare? (exemple)

Tariful pe cameră se împarte la numărul de locatari, iar din valoarea care corespunde fiecăruia se scade subvenția dacă aceasta există (vezi categoriile de subvenție mai sus).

Studenții care beneficiază de subvenție cu coeficient 2 se înțelege că au căminul gratuit dacă sunt cazați în căminul 3 sau 4 în camere normate cu 3 persoane, respectiv dacă tariful de cazare este 960 lei și sunt cazați 3 studenți în cameră beneficiază de o subvenție de 320 lei. Dacă din aceste categorii de studenți sunt cazați în camere în care locuiesc doar cu încă o persoană (doi studenți în cameră) plătesc diferența de taxă, respectiv 480 lei – 320 lei subvenția, total 160 lei. De asemenea, dacă studenții aleg să stea în cămine în care tariful pe cameră este mai mare de 960 lei, respectiv 1230 lei, aceștia plătesc diferența de tarif:

Studenții care beneficiază de subvenție cu coeficient 2 la tarifului de cazare trebuie să aducă documentele doveditoare, la cazare, după cum urmează:

Tarifele de cazare care se achita în prima lună, de către categoriile de studenții menționate mai sus :

În final, vă rog să aveți în vedere că în cămin se conviețuiește într-o comunitate unde preferințele sunt foarte diferite, iar excesele nu sunt tolerate de majoritate. Dezinsecția și deratizarea în cămine nu este o alegere pe care o puteți face, aceasta este obligatorie. Primirea și predarea camerelor trebuie să se facă cel puțin în aceleași condiții.

Plata taxelor de cămin se recomandă să se facă online prin accesarea acestui link: https://utcb.ro/descopera/pagina-studentilor/taxe/tarife-de-cazare/

Ai probleme sau întrebări?

Poți să contactezi zilnic de luni până vineri între ora 10.00 și 14.00 Serviciul Social la numărul de telefon: 0771.646.652

 

Căminul C3 și C4

Căminul C3 are 192 de camere și o capacitate de aproximativ 750 locuri de cazare.
Căminul C4 are 187 de camere și o capacitate de aproximativ 550 locuri de cazare.
Grupurile sanitare sunt comune pentru fiecare modul, care este format din 2 camere.

Căminul C5

Căminul C5 are 54 de camere și o capacitate de aproximativ 160 locuri de cazare.
Grupurile sanitare sunt individuale, aflându-se în fiecare cameră.

Căminul C7

Căminul C7 are 189 de camere și o capacitate de aproximativ 500 locuri de cazare. Camere sunt de tip garsonieră având balcon, baie și bucătărie proprie.