Conducere

 

 

 Decan:

Sef lucr.dr. ing. Țăpuși Daniela
email: daniela.tapusi@utcb.ro                       cdtapusi@gmail.com

tel. +40 21 242.12.08 / 405

 

Prodecan:

Sef lucr.dr. ing. Erbașu Ruxandra
email: ruxandra.erbasu@utcb.ro                                         ruxi@erbasu.ro

tel. +40 21 242.12.08 / 404

 

Prodecan:

Sef lucr.dr. ing. Pavel Florin
email: florin.pavel@utcb.ro

tel. +40 21 242.12.08 / 404

Membrii Consiliu FILS

Cadre didactice

Prof. dr. ing. Aldea Alexandru Octavian
Conf. dr. ing. Enache Ruxandra
Sef lucr.dr. ing. Tapusi Daniela
Conf. dr. ing. Stefanescu Bogdan
Sef  lucr. dr. mat. Bucur Ileana
Conf. dr. fil. Ghentulescu Raluca
Conf. dr. fil. Nistea Marinela
Lector dr. fil. Grigore – Miclea Loredana
Lector dr. fil. Rotaru Marina Cristiana

Studenti

Olivia Ionoaia
Manu Andreea
Ana Maria Cherecheș
Dragoș Diaconu

Membrii Senat UTCB

Cadre didactice

Prof. dr. ing. Aldea Alexandru Octavian
Conf. dr. ing. Enache Ruxandra
Conf. dr. ing. Stefanescu Bogdan
Conf. dr. fil. Ghentulescu Raluca

Studenti

Dragoș Diaconu