Anunțuri

Anunț important [17.02.2022]

Studenții care doresc să frecventeze cu credite în avans discipline din semestrul II din anul universitar 2021-2022, trebuie să completeze o cerere și să o trimita pe email la secretariatul FILS (secretariat.fils@utcb.ro) până cel târziu marți, 1 martie 2022.

Răspunsurile la cererile depuse vor fi primite individual pe e-mail de către fiecare student.

Request for advance participation to II-nd year semester II – EN

Request for advance participation to III-rd year semester II – EN

Request for advance participation to IV-th year semester II – EN

Demande participation en avance annee 2 semestre II – FR

Demande participation en avance annee 3 semestre II – FR

Demande participation en avance annee 4 semestre II – FR

Studenții care nu depun cereri nu vor avea dreptul de a obține credite în avans pentru disciplinele din semestrul II.

 

[actualizare 04.02.2022]

Examen de licenta/disertație sesiunea februarie 2022:

– Examen Licență engleză – vineri 18.02.2022 ora 1000

– Examen disertație engleză – vineri 18.02.2022 ora 1300

– Examen disertație franceză – joi 17.02.2022 ora 1600

 Componenta comisiilor ramâne cea din sesiunea din septembrie.

 

[actualizare 26.10.2021]

Conform HS Nr.10299/26.10.2021, Senatul UTCB decide:
În 01÷07 Noiembrie 2021, scenariile de organizare și desfășurarea activităților didactice în Universitatea Tehnică de Construcții București sunt următoarele:

Anunț important [25.10.2021]

Conform HOTĂRÂRII nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Art. 10 (3), la apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioada de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantina, precum și masurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesitaților de bază.

Anunț important [11.10.2021]

Studenții care doresc să frecventeze cu credite în avans discipline din semestrul I din anul universitar 2021-2022, trebuie să completeze o cerere și să o trimita pe email la secretariatul FILS (secretariat.fils@utcb.ro) până cel târziu luni, 11 octombrie 2021.

Cererile vor fi discutate individual de studenți cu Decanatul FILS marti 12 octombrie 2021, orele 13.30-15h, pe urmatoarele clase de MT:

Request for advance participation to II- nd year semestester I-E

Request for advance participation to III-rd year semester I-E

Request for advance participation to IV-th year semester I-E

Demande participation en avance annee 2 semestre I-F

Demande participation en avance annee 3 semestre I-F

 Demande participation en avance annee 4 semestre I.docx

Studenții care nu depun cereri și nu se prezintă la discuțiile individuale nu vor avea dreptul de a obține credite în avans pentru disciplinele din semestrul I.

 

Anunț important [29.09.2021]

Grupe An I – IV Licenta Engleza

AN I E 2021-2022

AN II E 2021-2022

AN III E 2021-2022

AN IV E 2021-2022

Grupe An I – II Master Engleza

M I E 2021-2022

M II E 2021-2022

 

Grupe An I – IV Licenta Franceza

I Fr – GRUPE_2021-2022

II Fr – GRUPE_2021-2022

III Fr – GRUPE_2021-2022

IV Fr – GRUPE_2021-2022

Grupe An II Master Franceza

M II Fr – GRUPE_2021-2021

Grupe An I – III Licenta STI

Anul I – Licență

Anul II – Licență

Anul III – Licență

Grupe An I-II MATIS

Grupa de franceză an I Matis

Grupa de franceză an II Matis

Grupa de germană an I Matis

Grupa de germană an II Matis

Grupa de spaniolă an I Matis

Grupa de spaniolă an II Matis

Anunț important [27.09.2021]

!Anul I FILS – franceză va începe cursurile peste 2 săptămâni, la data de 11 octombrie

 

Anunț important [14.07.2021]

Listă studenți exmatriculați pentru neplata taxei de școlarizare la zi după cum urmează:

Anul I –Inginerie Civilă în limba Engleză:

Anul II –Inginerie Civilă în limba Engleză:

Anul III –Inginerie Civilă în limba Engleză:

Anul IV –Inginerie Civilă în limba Engleză:

Anul I –Inginerie Civilă în limba Franceză:

Anul II –Inginerie Civilă în limba Franceză:

Anul III –Inginerie Civilă în limba Franceză:

Anul IV –Inginerie Civilă în limba Franceză:

Anul II –Inginerie Structurală în limba Engleză:

Anul II –Inginerie Structurală în limba Franceză:

 

Anunț important [07.06.2021]

Examen de disertație sesiunea iunie 2021:

Decizie comisii disertatie iunie 2021

 

Anunț important [26.05.2021]

Susținerea examenului de disertație va avea loc in perioada 14-20 Iunie 2021.

Studenții specializării INGINERIE STRUCTURALA engleza si franceza sunt rugați sa se înscrie prin completarea formularelor (Declaratie+Cerere de inscriere)  pe care le pot accesa aici la secțiunea: „Cerere licență/disertație 2020-2021”

 https://fils.utcb.ro/sunt-student/formulare/

Cererile completate se vor trimite  la secretariatul FILS ingineri cel târziu pana la data de 07.06.2021

Studenții MATIS sunt rugați sa se înscrie prin completarea formularelor (Declaratie+Cerere de inscriere)  pe care le pot accesa mai sus.

Cererile completate se vor trimite  la secretariatul FILS STI cel târziu pana la data de 10.06.2021

Anunț important [23.04.2021]

Studentii care doresc sa se prezinte la reexaminări pentru discipline nepromovate din semestrul II ai anilor universitari precedenti trebuie sa completeze cate o cerere pentru fiecare disciplina separat  (formular disponibil pe site-ul FILS in franceza – https://fils.utcb.ro/fr/je-suis-etudiant/formulaires/ si engleza – https://fils.utcb.ro/en/about/forms/) si sa o trimita pe email la adresa secretariat.fils@utcb.ro.

Data limita de depunere a acestor cereri se prelungeste dupa cum urmeaza:

Va reamintim ca cererea trebuie mai intai vizata de titularul de disciplina si apoi trimisa pe email secretariat.fils@utcb.ro

Studentii care nu depun aceste cereri nu vor fi primiti la examene.

 

Rezultate selecție studenți pentru mobilități Erasmus+ pentru anul universitar 2021-2022 clik aici!

 

Anunț important [25.02.2021]

Studentii care doresc sa se prezinte la reexaminari pentru discipline nepromovate din semestrul II ai anilor universitari precedenti trebuie sa completeze cate o cerere pentru fiecare disciplina (formular disponibil pe site-ul FILS in franceza – https://fils.utcb.ro/fr/je-suis-etudiant/formulaires/ si engleza – https://fils.utcb.ro/en/about/forms/).

Cererea trebuie vizata de titularul de disciplina si trimisa pe email secretariat.fils@utcb.ro la pana cel tarziu 30 martie 2021.

Studentii care nu depun aceste cereri nu vor fi primiti la examene.

 

Studentii care doresc sa frecventeze in avans discipline in semestrul II din anul universitar 2020-2021 trebuie sa completeze o cerere (formular disponibil pe site-ul FILS in franceza – https://fils.utcb.ro/fr/je-suis-etudiant/formulaires/ si engleza – https://fils.utcb.ro/en/about/forms/) si sa o trimita pe email la adresa secretariat.fils@utcb.ro.

Cererile vor fi discutate individual de studenti cu Decanatul FILS joi, 4 martie 2021, in intervalul 11-13, pe urmatoarele pe urmatoarele clase de MT:

Studentii care nu depun cereri si nu se prezinta la discutiile individuale nu vor avea dreptul de a obtine credite in avans pentru disciplinele din semestrul II.

 

 

Organizarea examenului de licență – sesiunea februarie 2021

Susţinerea examenului de licență la specializarea Inginerie Civilă în limba engleză va avea loc în data de 26 februarie 2021, la ora 16. Codul de acces la echipa de Microsoft Teams este ggjm1f0. Componența comisiei pentru examenul de finalizare a studiilor de licență este:

 1. Prof. univ. dr. ing. Manole Șerbulea            – preşedinte
 2. Șef lucr. univ. dr. ing. Daniel Bîtcă              – membru
 3. Șef lucr. univ. dr. ing. Eugen Lozinca          – membru
 4. Șef lucr. univ. dr. ing. Ruxandra Erbasu     – membru
 5. Șef lucr. univ. dr. ing. Ovidiu Bogdan          – membru
 6. Șef lucr. univ. dr. ing. Andra Covaleov        – secretar

 

Susţinerea examenului de licență la specializarea Traducere și Interpretare va avea loc în data de 25 februarie 2021 – Proba scrisă și Interpretarea și în data de 26 februarie 2021 – Sustinerea lucrarii de licență. Codul de acces la echipa de Microsoft Teams este new08wy. Componența comisiei pentru examenul de finalizare a studiilor de licență este:

 1. Conf. univ. dr. Raluca Ghenţulescu             – președinte
 2. Lect. univ. dr. Marina Rotaru                       – membru
 3. Lect. univ. dr. Anca Margareta Bunea        – membru
 4. Lect. univ. dr. Oana Avornicesei                  – membru
 5. Lect. univ. dr. Alexandru Popa                     – membru
 6. Lect. univ. dr. Ana Drobot                             – secretar

Organizarea examenului de disertaţie – sesiunea februarie 2021

Susţinerea examenului de disertaţie la specializarea Inginerie Structurală în limba engleză va avea loc în data de 26 februarie 2021, la ora 14. Codul de acces la echipa de Microsoft Teams este odwceyy. Componența comisiei pentru examenul de finalizare a studiilor de master este:

 1. Conf. univ. dr. ing. Florin Pavel                   – președinte
 2. Șef lucr. dr. ing. Mircea Barnaure                – membru
 3. Șef lucr. dr. ing. Dragos Voiculescu             – membru
 4. Șef lucr. dr. ing. Adrian Andronic                – secretar

 

Susţinerea examenului de disertaţie la specializarea Inginerie Structurală în limba franceză va avea loc în data de 25 februarie 2021, la ora 12. Codul de acces la echipa de Microsoft Teams este 4hvvstc. Componența comisiei pentru examenul de finalizare a studiilor de master este:

 1. Prof. univ. dr. ing. Alexandru Aldea                  – președinte
 2. Conf. univ. dr. ing. Bogdan Ștefănescu             – membru
 3. Prof. univ. dr. ing. Dan Georgescu                     – membru
 4. Șef lucr. dr. ing. Cristian Rușanu                       – secretar

Anunt important [15.01.2021]

Dragi studenti,

Decanatul FILS si cadrele didactice ale facultatii noastre va ureaza mult succes in sesiunea de examene!

In vederea bunei desfășurări a sesiunii de examene, va rugam sa respectati prevederile Regulamentului de desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicatii electronice la distanță online si a Regulamentului privind desfasurarea activitatilor studentilor in UTCB (postate pe site-ul FILS https://fils.utcb.ro/sunt-student/regulamente/).

In acest sens, conform pct. (24) si (28) din Regulamentului de desfășurare a activităților didactice asistate prin comunicatii electronice la distanță online, va trebui sa va preinscrieti (cu maxim 24 ore inainte) la  examenele pe care doriti sa le sustineti in aceasta sesiune prin completarea unui formular care va fi postat pe fiecare clasa de examen (codul de acces se gaseste in Programarea examenelor).

Formularul se refera la intentia dvs. de a participa la examenele programate in aceasta sesiune (ca student avand examen curent sau ca restanta) si declarația dvs. de luare la cunoștință si de respectare a prevederilor Regulamentului de desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicatii electronice la distanță online.

Va reamintesc ca intrarea in examen este permisa in conditiile indeplinirii numarului minim de prezente, in conformitate cu Regulamentul privind desfasurarea activitatilor studentilor in UTCB.

 

 

 

Studenții care apar pe listele de burse sunt rugați ca pe lângă completarea și trimiterea sau aducerea declarațiilor aferente tipurilor de burse să completeze și chestionarul https://forms.gle/n9eszkjVFzFhQQyZ9 prin care specificați contul bancar în care să se vireze bursa. În perioada pandemiei este limitat accesul la casieria universității și viramentul bancar al bursei este soluția cea mai sigură din punct de vedere sanitar.

 

Taxele de cămin se plătesc online, iar formularul de plată se regăsește la această adresă: https://utcb.ro/studiaza/pagina-studentilor/cazare/

Începând de azi, 26.10.2020, nu se mai primesc cereri la secretariatul FILS în formă fizică. Totul se va desfășura on-line, studenții trebuie să trimită cererile la secretariat, pe adresa de e-mail fils2@utcb.ro (pentru ingineri). Pe site-ul FILS, la „Sunt student” – „Formulare” sunt toate formularele necesare desfășurării activității didactice.

De asemenea, cererile de orice fel (altele decât credite în avans, restanțe etc.) vor fi făcute pe formularele „Cerere generală” – atașez mai jos cererile în E/F.

 

Următorii studenți nu au susținut testul de competență lingvistică (engleză și franceză) anunțat pentru datele de 12.10.2020 și 14.10.2020 și necesar conform Metodologiei de Admitere la FILS (Art. 8(4)). Până la îndeplinirea acestei obligații, acestor studenți nu li se va mai elibera niciun act de studii.

Alkhedher Saud Faisal
Kabha Ali
Masoumi Saman
Salim Mashaan Ahmed Salim
El Amrani Mohamed
Youssef Ahmad
Al-Khayyat Ali Husham Abdulhadi
Abdellaoui Yassine
Akrouni Ayoub
Amrani Oualid
Azaatan Fouad
Azzakhmam Youssef
Bouhjar Ouassim
Bousouabi Mohamed
Derraz Mohamed
Doulali Mohamed
El Bakkal Houssame
El Mayati Yassin
El Walid Mohamed
Ettouhlali Abdelmonaim
Ghaddari Youssef
Haimoud Salma
Katbach Bilal
Bakache Soufiane
Bakhtaoui Mohammed Amine
Boutmert Anouar
Chouaouti Hamza
Laghrari Hamza
Abdelkafi Chadi
Haouioui Achraf
Nakbi Yassine
Bourakkadi-Idrissi El Yazid

 

Test de competenta lingvistica pentru studentii FILS

Inscrierea in anul universitar 2020 – 2021 este conditionata de sustinerea testului de competenta lingvistica, obligatoriu pentru a urma cursurile Facultatii de Inginerie in Limbi Straine – conform prevederilor Legii Educatiei nr. 1/2011 si a conditiilor de admitere la UTCB.

Studentii care prezinta unul dintre urmatoarele atestate sunt scutiti de sustinerea testului de competenta lingvistica:

Limba Engleza: CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, IELTS, AQA, atestate de la clase bilingve,

Limba Franceza: DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, atestate de la clase bilingve.

Studentii care au urmat cursurile de liceu, respectiv de facultate, integral in limba engl/fr si care pot certifica acest lucru prin documente, sunt scutiti de asemeneea de acest test.

Studentii non-UE trebuie sa achite taxa de 45E pentru sustinerea testului, conform Regulamentului de taxe al UTCB.

Plata taxei de 45E va fi efectuata inaintea sustinerii testului. Dovada platii taxelor trebuie trimisa la secretariat FILS.

Testul de competenta lingvistica se va organiza in urmatoarele zile:

 

Studenții care doresc să se prezinte la reexaminări pentru discipline nepromovate din semestrul II, din anii universitari precedenți, trebuie să completeze o cerere scrisa pentru fiecare disciplină. Cererea trebuie trimisa pe email profesorului titular spre aprobare.

Cererile aprobate de profesorii titulari vor fi trimise catre Secretariat FILS pe adresa de email fils2@utcb.ro până in data de 16 noiembrie 2020.

După 16 noiembrie 2020 nu se vor mai accepta cereri.

Request for resuming a failed subject-E

Demande de ratrappage d’une discipline non-promue-F 

 

Studenții care doresc să frecventeze credite în avans discipline în semestrul I din anul universitar 2020-2021, trebuie să completeze o cerere și să o trimita pe email la secretariatul FILS (fils2@utcb.ro) până cel târziu miercuri, 7 octombrie 2020.

Cererile vor fi discutate individual de studenți cu Decanatul FILS joi 8 octombrie 2020, orele 14-16h, pe urmatoarele clase de MT:

Request for advance participation to II- nd year semestester I-E

Request for advance participation to III-rd year semester I-E

Request for advance participation to IV-th year semester I-E

Demande participation en avance annee 2 semestre I-F

Demande participation en avance annee 3 semestre I-F

Demande participation en avance annee 4 semestre I-F

Studenții care nu depun cereri și nu se prezintă la discuțiile individuale nu vor avea dreptul de a obține credite în avans pentru disciplinele din semestrul I.

 

Folosind linkul de mai jos veți descărca un ghid pentru studenții de anul I ce cuprinde un rezumat privind activitățile, documentele și procedurile universității.

Ghidul studentului

 

GRUPE AN UNIVERSITAR 2020-2021

GRUPE ENGLEZA LICENTA 2020-2021

GRUPE FRANCEZA LICENTA 2020-2021

GRUPE MASTER 2020-2021

 

Căminele UTCB în anul universitar 2020-2021

În atenția studenților UTCB care doresc să se cazeze în căminele universității

Având în vedere termenul scurt impus de legislația în vigoare între decizia Senatului UTCB din 22 septembrie privind modul de desfășurare a activităților didactice și începerea noului an universitar, vă supunem atenției chestionarul următor prin care vă invităm să vă exprimați intenția de cazare în căminele UTCB. Acest chestionar va ajuta la crearea unor scenarii de cazare în căminele UTCB, scenarii corelate cu cele prevăzute în ordinul comun al Ministerelor Educației și Cercetării si Sănătății privind desfășurarea activităților didactice (față în față, hibrid sau online). Înainte de a completa chestionarul, vă rugăm să citiți informațiile următoare.

În luna iulie 2020 a fost disponibil pentru toți studenții UTCB un chestionar care a fost folosit ca formular de precazare și care va fi luat în considerare cu prioritate la cazare. Chestionarul a fost completat de aproximativ 1000 de studenți ai universității și de 450 noi studenți admiși în sesiunea iulie 2020. Este obligatoriu pentru toți studenții completarea noului formular.

Numărul total de camere în cele patru  cămine ale universității (C3, C4, C5 și C7) este de 617, iar actualul ordin comun al Ministerelor Educației și Cercetării și Sănătății menționează faptul că se pot caza doi studenți în cameră, prin excepție trei studenți, dacă sunt din aceeași formație de studiu.

Contractele actuale de cazare pentru studenții din căminele UTCB se încheie la data de 21 septembrie. Din această dată  vom începe eliberarea căminului C3, activitate ce se va încheia la data de 30 septembrie 2020. În celelalte cămine, în funcție de decizia Senatului UTCB din 22 septembrie privind modul de desfășurare a activităților didactice, vor avea loc relocări și cazări în funcție de criteriile propuse spre dezbatere.

Trebuie avute în vedere următoarele aspecte privind cazarea în căminele UTCB:

1. Tarifele de cazare sunt calculate pe cameră, iar tariful pe persoană se calculează în funcție de numărul de studenți cazați în acea cameră și tipul de subvenție. Dacă un student renunță la locul de cazare după data de întâi ale lunii, acesta va plăti acea lună integral, iar studentul sau studenții care rămân în acea cameră vor plăti corespunzător tarifului pe cameră, fără a mai fi luat în calcul colegul care a plecat, sau pot face o cerere de relocare într-o altă cameră.

2. Tarifele nesubvenționate de cazare pe cameră propuse spre aprobare Senatului UTCB pentru anul universitar 2020-2021 sunt:

3. Categoriile de studenți români școlarizați pe locurile finanțate de la buget și subvențiile corespunzătoare  sunt:

4. Alte categorii de studenți subvenționați

5. Studenții familiști sunt considerați doar cei care sunt căsătoriți

6. Pentru studenții înmatriculați înainte de anul universitar 2020-2021, au prioritate studenții școlarizați pe locuri finanțate de la buget

7. Studenții care solicită să fie cazați în continuare în căminele UTCB în cazul scenariului complet online trebuie să menționeze situația specială (activitate de cercetare, voluntariat, concursuri studențești, internship-uri, contracte de muncă în domeniu, studenți orfani și proveniți din centrele de plasament) în care se află și să aducă o dovadă în acest sens.

FORMULARELE TREBUIE COMPLETATE PÂNĂ LA DATA DE 21.09.2020 ORA 23.59

Formulare pentru studenții admiși la concursurile de admitere din anul 2020: https://forms.gle/AkXfDeYVzCu5FMrF7

Frmular pentru studenții înmatriculați: https://forms.gle/GHQWDsY8rdMwHGQFA

ANUNȚ RESTANȚE SEPTEMBRIE

!Toți studenții din anii terminali de studii de licență (anul IV Engleză și Franceză) și de master (anul II Master Engleză și Franceză) care mai au o singură restanță au primit dreptul excepțional de a susține încă o dată examenul restant la o dată stabilită de profesorul examinator în sesiunea de examene din luna septembrie. Studenții trebuie să ia legătura cu profesorul examinator pentru a stabili detaliile legate de această examinare.

 

ANUNȚ SESIUNE TOAMNA!

 

 

 

 

14.05.2020 Anunt important – In atentia studentilor anului I-III Licenta si Master I, II

Pentru a putea sustine examenele restante de semestrul I si semestrul II (numai pentru studentii amanati), trebuie sa contactati personal cadrele didactice de la disciplinele respective (inclusiv cele de la proiecte sau seminarii) pentru a obtine avizul de participare la examen / sustinere de proiecte si accesul la platforma on-line.

Daca nu obtineti acest aviz si nu depuneti la secretariat confirmarea achitarii celei de a doua transe din taxa de scolarizare (pentru studentii platitori de taxa), nu veti putea sustine examenele / proiectele in aceasta sesiune.

Sesiunea de examene incepe pe 02.06.2020, conform calendarului academic.

Avizul din partea profesorilor se obtine inaintea inceperii sesiunii, pentru a putea fi alcatuite corect grupele pe platformele on-line.

In vederea sustinerii on-line a examenelor pe platforma Microsoft Teams studentii sunt invitati sa se inscrie link.

 

04.05.2020 Anunt important – In atentia studentilor anului IV

Project RCS 2 – delivery

Projet Ouvrage en beton arme 2 – soutenance

 

 

Regulament privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line)

 

23.04.2020 Anunt important – In atentia studentilor anului IV

Pentru a putea sustine examenele restante de semestrul I si semestrul II (numai pentru studentii amanati), trebuie sa contactati personal cadrele didactice de la disciplinele respective (inclusiv cele de la proiecte sau seminarii) pentru a obtine avizul de participare la examen / sustinere de proiecte si accesul la platforma on-line.

Daca nu obtineti acest aviz si nu depuneti la secretariat confirmarea achitarii celei de a doua transe din taxa de scolarizare (pentru studentii platitori de taxa), nu veti putea sustine examenele / proiectele in aceasta sesiune.

Sesiunea de examene incepe pe 04.05.2020, conform calendarului academic.

Avizul din partea profesorilor se obtine inaintea inceperii sesiunii, pentru a putea fi alcatuite corect grupele pe platformele on-line.

In vederea sustinerii on-line a examenelor pe platforma Microsoft Teams studentii sunt invitati sa se inscrie link.

 

28.02.2020

Studentii care doresc sa frecventeze in avans discipline in semestrul II din anul universitar 2019-2020  trebuie sa completeze o cerere (formular disponibil si in franceza si engleza pe site-ul FILS) si sa o depuna la secretariatul FILS pana cel tarziu vineri 6 martie 2020 ora 15:00. Cererile vor fi discutate individual de studenti cu Decanatul FILS luni 9 martie 2020, in intervalul 15-17.

Studentii care nu depun cereri si nu se prezinta la discutiile individuale nu vor avea dreptul de a obtine credite in avans pentru disciplinele din semestrul II.

Formulare cereri:

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul II semestrul II-E

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul II semestrul II-F

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul III semestrul II-E

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul III semestrul II-F

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul IV semestrul II-E

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul IV semestrul II-F

 

 

11.02.2020

Studenții care doresc să se prezinte la reexaminări pentru discipline nepromovate din anii universitari precedenți trebuie să completeze câte o cerere scrisa pentru fiecare disciplină (formular disponibil și în franceză și engleză), vizate de titularul de disciplină.

Cererile trebuie depuse la secretariatul FILS până cel târziu 16 martie 2020. Studenții care nu depun aceste cereri nu vor fi primiți la examene.

În cazul unor eventuale probleme adresați-vă secretariatului.

 

 

Anunt 16.12.2019 IN ATENTIA STUDENTILOR FILS !

Decontarea burselor pe luna decembrie se va face in zilele : 16, 17, 18. 12. 2019, dupa ora 12°°, la casieria UTCB sau direct in cont, pentru studentii care au indicat un cont de virament.

 

 

Anunt 4.12.2019

Studentii care au depus cereri de re-examinare pentru examenele restante de semestrul 2 din anii universitari anteriori sunt rugati sa vina la secretariat sa afle rezultatul cererilor.

Datele de sustinere a examenelelor restante vor fi stabilite de studenti impreuna cu cadrele didactice in sesiunea ianuarie-februarie 2020.

Secretariatul FILS nu stabileste datele de examen pentru restantele din semestrul 2 din anii universitari anteriori.

 

22.11.2019 IN ATENTIA STUDENTILOR FILS !

Decontarea burselor pe lunile octombrie si noiembrie se va face in zilele : 26, 27, 28. 11. 2019, dupa ora 12°°, la casieria UTCB sau direct in cont, pentru studentii care au indicat un cont de virament.

 

 

Anunt important 22.10.2019:

Intalnirea studentilor straini cu Serviciul pentru Imigrari va avea loc joi, 24 octombrie 2019, ora 11h, sala I2 FCCIA.

The meeting of foreign students with the Immigration Service will take place on Thursday, 24 October 2019, 11h, I2 FCCIA.

La rencontre des étudiants étrangers avec le Service de l’immigration aura lieu le jeudi 24 octobre 2019, 11h Heure, salle I2 FCCIA.

Anunt important 02.10.2019:

Toti studentii (cu taxa sau la buget, serie curenta sau amanati) trebuie sa se inscrie in anul universitar 2019-2020 la Secretariatul FILS.

Pentru studentii cu taxa, plata taxei de scolarizare pentru anul universitar 2019-2020 se va face in maxim 2 transe egale: prima transa va fi achitata la inmatriculare, iar a doua transa pana pe 30 martie 2020.

Trebuie completat formularul de inscriere si, daca este cazul, trebuie achitata taxa de inscriere de 100 lei (doar studentii romani si UE din anul I de licenta si master si toti studentii amanati). Termen limita: joi, 10 octombrie 2019.

 

Studenții care doresc să frecventeze în avans discipline în semestrul I din anul universitar 2019-2020, trebuie să completeze o cerere și să o depună la secretariatul FILS până cel târziu marti, 8 octombrie 2018, ora 15:00.

Cererile vor fi discutate individual de studenți cu Decanatul FILS miercuri 9 octombrie 2019, orele 12-15h.

Formulare cereri:

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul II semestrul I-E

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul II semestrul I-F

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul III semestrul I-E

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul III semestrul I-F

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul IV semestrul I-E

Cerere pentru participarea în avans la discipline din anul IV semestrul I-F

Studentii care nu depun cereri si nu se prezinta la discutiile individuale nu vor avea dreptul de a obtine credite in avans pentru disciplinele din semestrul I.

 

Studenții care doresc să se prezinte la reexaminări pentru discipline nepromovate din semestrul II din anii universitari precedenți trebuie să completeze câte o cerere scrisa pentru fiecare disciplină.

Cererile (engleza / franceza) trebuie depuse la secretariatul FILS până in data de 1 noiembrie 2019.

După 1 noiembrie 2019 nu se vor mai accepta cereri.

 

Test de competenta lingvistica pentru studentii FILS

Inscrierea in anul universitar 2019 – 2020 este conditionata de sustinerea testului de competenta lingvistica, obligatoriu pentru a urma cursurile Facultatii de Inginerie in Limbi Straine – conform prevederilor Legii Educatiei nr. 1/2011 si a conditiilor de admitere la UTCB.

Studentii care prezinta unul dintre urmatoarele atestate sunt scutiti de sustinerea testului de competenta lingvistica:

Limba Engleza: CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, IELTS, AQA, atestate de la clase bilingve,

Limba Franceza: DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, atestate de la clase bilingve.

Studentii care au urmat cursurile de liceu, respectiv de facultate, integral in limba engl/fr si care pot certifica acest lucru prin documente, sunt scutiti de asemeneea de acest test.

Studentii non-UE trebuie sa achite taxa de 45E pentru sustinerea testului, conform Regulamentului de taxe al UTCB.

Plata taxei de 45E va fi efectuata impreuna cu taxele de scolarizare aferente anului universitar 2019-2020. Dovada platii taxelor trebuie depusa la secretariat FILS.

Testul de competenta lingvistica se va organiza in urmatoarele date:

 

Anunt important 01.10.2019:

Decontarea burselor pe luna septembrie se va face in zilele: 1, 2, 3. 09. 2019, dupa ora 12°°, la casieria UTCB sau direct in cont, pentru studentii care au indicat un cont de virament.

 

Secretariat FILS

FESTIVITĂȚI DE DESCHIDERE A ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020 – LUNI 30 SEPTEMBRIE 2019

Ora 11:00 – Amfiteatrul I-1, clădirea FCCIA

Deschiderea anului universitar pentru studenții specializării „Inginerie civilă” în limbile engleză și franceză – anul I

Ora 12:00 – Amfiteatrul I-3, clădirea FCCIA

Deschiderea anului universitar pentru studenții specializării „Inginerie civilă” în limba engleză – anii II, III și IV

Ora 13:00 – Amfiteatrul I-3, clădirea FCCIA

Deschiderea anului universitar pentru studenții specializării „Inginerie civilă” în limba franceză – anii II, III și IV

Festivitatea de deschidere licență Traducere și interpretare: ora 14:00, amfiteatrul II-2 al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole.

 

Ora 16:00 – Sala L3 CRU, clădirea FCCIA

Deschiderea anului universitar pentru studenții de la masterul „Ingineria structurilor” în limba engleză

Ora 16:30 – Sala L3 CRU, clădirea FCCIA

Deschiderea anului universitar pentru studenții de la masterul „Ingineria structurilor” în limba franceză

Festivitatea de deschidere master Traducere și interpretare specializată: ora 17:00, sala III-1 a Facultății de Hidrotehnică.

 

24.09.2019 Important announcement

Mandatory language proficiency test for FILS students

The registration in the academic year 2019-2020 is conditioned to the promotion of the language proficiency test, obligatory to attend FILS courses – according to the provisions of the Education law No. 1/2011 and the conditions of admission in UTCB.

Students presenting one of the following English qualifications: CAE, CPE, IELTS, TOEIC, TOEFL, AQA, certificate from bilingual classes, do not have to take the test.

Students who have graduated from college, respectively, university, in English and they can certify this by documents are exempt from this test.

For non-EU students, the language proficiency test fee is 45E, according to the UTCB Tax Regulations.

The fee payment of the 45E fee will be paid together with the tuition fee for the academic year 2019-2020.

The fee payment must be made before the day of the test and the receipt of the payment must be brought to the FILS secretariat.

Test dates will be on 8 octombre 2019 (on first week of the 1st semester).

List of students who will attend the mandatory language proficiency test:

No. Year Name
1 I E Arrasi Faiza
2 I E Charyyev Aly Maksadovich
3 I E El Amrani Mohamed
4 I E El Habri Mohamed
5 I E Hidane Ayoub
6 I E Lotfi Abdul Majid
7 II E Georgescu C. Ștefan (no test fee)
8 III E Abd Al Razaq Ahmed (no test fee)
9 M1 E Araas Rya Adil Mohan
10 M1 E Omotosho Akinola
11 M2 E Miloudi Othman
12 M2 E Otieno Johncliff Oluoch
13 M2 E Popa G. Mihai

 

Test obligatoire de compétence linguistique pour les étudiants FILS

L’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 sera conditionnée de la promotion du test de compétence linguistique, obligatoire pour suivre les cours de la Faculté d’Ingénierie en Langues Etrangère – conformément aux dispositions de la Loi sur l’éducation no. 1/2011 et les conditions d’admission en UTCB.

Les étudiants qui présentent un des certificats suivants sont exemptés de test de compétences linguistiques: DELF, DALF, TCF, TEF, version, diplômes l’Alliance Française, attestée de classes bilingues.

Les étudiants qui ont suivi les cours du lycée, respectivement, collège, dans leur intégralité en anglais ou française et ils peuvent certifier avec des documents, ils sont exemptés de test de compétences linguistiques.

Pour les étudiants non-UE, la taxe nécessaire pour soutenir le test de compétences linguistiques est de 45E conformément au Réglementation des taxes de l’UTCB. Le paiement de la taxe de 45E sera effectué en même temps que les frais de scolarité de l’année scolaire 2019-2020.Le paiement de la taxe doit être effectué avant le test et il faut apporter la preuve du paiement au Secrétariat FILS.

Le test de compétences linguistiques sera organisé dans la date de 8 octobre 2019 (première semaine du 1er semestre).

Liste des étudiants qui doivent soutenir le teste de compétence linguistique:

No. Année Nom et prénom
1 I F Arahraoui Ridouan
2 I F Bakache Soufiane
3 I F Bakhtaoui Mohammed Amine
4 I F Bammou Taha
5 I F Belhassan Hassan
6 I F Bouhjar Oualid
7 I F Boulaiz M. Sohaib
8 I F El Bouayadi Aymane
9 I F Mrini Oumaima
10 I F Seyar Mohamed Aymane
11 II F Abdelkafi Chadi
12 II F Boutmert Anouar
13 II F Chouaouti Hamza
14 II F El Faridi Karim
15 II F Haouioui Achraf
16 II F Laghrari Hamza
17 II F Mazouz Soufiane
18 II F Nakbi Yassine
19 II F Qablal Nizar
20 M1 F Bensafi Hicham
21 M2 F Hammami Maher Yassine

 

Anunt important 18.09.2019:

CALENDAR STUDENT ACCOMMODATION – ACADEMIC YEAR 2019-2020

CALENDRIER LOGEMENT ÉTUDIANTS – ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020

Foreign students paying the study fee in lei who are refugees or have subsidiary protection and have the certificate for the diploma of BAC issued by CNRED can submit the request for the transition from the study regime with fee in lei to the budgeted system until 18.09.2019 at 10 o’clock.

Les étudiants étrangers payant les frais en lei qui sont réfugiés ou bénéficiant d’une protection subsidiaire et possédant le certificat de diplôme de Bac délivré par le CNRED peuvent soumettre la demande de transition du régime d’études avec les frais en lei au système budgétisé jusqu’au 18.09.2019 à 10h.

 

Anunt important 12.09.2019

Test de competenta lingvistica 13.09.2019 pentru studentii FILS

Inscrierea in anul universitar 2019 – 2020 este conditionata de sustinerea testului de competenta lingvistica (limba englezasi limba franceza), obligatoriu pentru a urma cursurile Facultatii de Inginerie in Limbi Straine – conform prevederilor Legii Educatiei nr. 1/2011 si a conditiilor de admitere la UTCB.

Studentii care prezinta unul dintre urmatoarele atestate sunt scutiti de sustinerea testului de competenta lingvistica:
Limba Engleza: CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, IELTS, AQA, atestate de la clase bilingve,
Limba Franceza: DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, atestate de la clase bilingve.

Studentii care au urmat cursurile de liceu, respectiv de facultate, integral in limba engleza sau franceza si care pot certifica acest lucru prin documente, sunt scutiti, de asemenea, de acest test.

Studentii non-UE trebuie sa achite taxa de 45E pentru sustinerea testului, conform Regulamentului de taxe al UTCB. Plata taxei de 45E trebuie efectuata inainte de test si trebuie adusa la Secretariatul FILS o copie dupa dovada platii.

Testul de competenta lingvistica se va organiza in urmatoarele date:

Lista studentilor care trebuie sa sustina testul de competenta lingvistica:

Limba Engleza

No.         Year       Name

1             I E           Arrasi Faiza
2             I E           Charyyev Aly Maksadovich
3             I E           El Amrani Mohamed
4             I E           El Habri Mohamed
5             I E           Hidane Ayoub
6             I E           Lotfi Abdul Majid
7             II E         Georgescu C. Ștefan
8             III E        Abd Al Razaq Ahmed
9             M1 E      Araas Rya Adil Mohan
10          M1 E      Mustafa Sajjad Ghallid Mustafa
11           M1 E      Omotosho Akinola
12           M1 E      Safari Ali
13           M2 E      Miloudi Othman
14           M2 E      Otieno Johncliff Oluoch
15           M2 E      Popa G. Mihai

Limba Franceza

No.         Année    Nom et prénom

1             I F           Arahraoui Ridouan
2             I F           Bakache Soufiane
3             I F           Bakhtaoui Mohammed Amine
4             I F           Bammou Taha
5             I F           Belhassan Hassan
6             I F           Bouhjar Oualid
7             I F           Boulaiz M. Sohaib
8             I F           El Bouayadi Aymane
9             I F           Mrini Oumaima
10          I F           Seyar Mohamed Aymane
11           II F         Abdelkafi Chadi
12           II F         Boutmert Anouar
13           II F         Chouaouti Hamza
14           II F         El Faridi Karim
15           II F         Haouioui Achraf
16           II F         Laghrari Hamza
17           II F         Mazouz Soufiane
18           II F         Nakbi Yassine
19           II F         Qablal Nizar
20           M1 F      Bensafi Hicham
21           M2 F      Hammami Maher Yassine
22           M2 F      Haydri Aziz

 

Anunt 05.09.2019 – Disciplina Constructii metalice III (E+P) – Engleza si Franceza:

 1. Proiectul de Constructii metalice III se va sustine in data de 06 sept. 2019, ora 12:30, birou dl. Stefanescu – FCCIA, etaj 3.
 2. Examenul de Constructii metalice III se va sustine in data de 06 sept. 2019, ora 10:30, sala III3 FCCIA.

Au dreptul de a participa la examen doar studentii care au sustinut acest examen de maxim 2 ori, in anul universitar 2018-2019.

Soutenance du projet de fin d’études de licence – 11 septembre 2019, 9:00, salle II-4, bâtiment FCCIA, 2eme étage.
Soutenance du mémoire de master – 12 septembre 2019, 9:00, salle L3-CRU, bâtiment FCCIA, 4eme étage.

Diploma project defence – 12 September 2019, 10:00
Master thesis defence – 12 September 2019, 10:00

 

Test de competenta lingvistica pentru studentii FILS (Anunt important 26.06.2019)

Inscrierea in anul universitar 2019 – 2020 este conditionata de sustinerea testului de competenta lingvistica (limba englezasi limba franceza), obligatoriu pentru a urma cursurile Facultatii de Inginerie in Limbi Straine – conform prevederilor Legii Educatiei nr. 1/2011 si a conditiilor de admitere la UTCB.

Studentii care prezinta unul dintre urmatoarele atestate sunt scutiti de sustinerea testului de competenta lingvistica:
Limba Engleza: CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, IELTS, AQA, atestate de la clase bilingve,
Limba Franceza: DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, atestate de la clase bilingve.

Studentii care au urmat cursurile de liceu, respectiv de facultate, integral in limba engleza sau franceza si care pot certifica acest lucru prin documente, sunt scutiti, de asemenea, de acest test.

Studentii non-UE trebuie sa achite taxa de 45E pentru sustinerea testului, conform Regulamentului de taxe al UTCB. Plata taxei de 45E trebuie efectuata inainte de test si trebuie adusa la Secretariatul FILS o copie dupa dovada platii.

Testul de competenta lingvistica se va organiza in urmatoarele date:

Lista studentilor care trebuie sa sustina testul de competenta lingvistica:

Limba Engleza

No.         Year       Name

1             I E           Arrasi Faiza
2             I E           Charyyev Aly Maksadovich
3             I E           El Amrani Mohamed
4             I E           El Habri Mohamed
5             I E           Hidane Ayoub
6             I E           Lotfi Abdul Majid
7             II E         Georgescu C. Ștefan
8             III E        Abd Al Razaq Ahmed
9             M1 E      Araas Rya Adil Mohan
10          M1 E      Mustafa Sajjad Ghallid Mustafa
11           M1 E      Omotosho Akinola
12           M1 E      Safari Ali
13           M2 E      Miloudi Othman
14           M2 E      Otieno Johncliff Oluoch
15           M2 E      Popa G. Mihai

Limba Franceza

No.         Année    Nom et prénom

1             I F           Arahraoui Ridouan
2             I F           Bakache Soufiane
3             I F           Bakhtaoui Mohammed Amine
4             I F           Bammou Taha
5             I F           Belhassan Hassan
6             I F           Bouhjar Oualid
7             I F           Boulaiz M. Sohaib
8             I F           El Bouayadi Aymane
9             I F           Mrini Oumaima
10          I F           Seyar Mohamed Aymane
11           II F         Abdelkafi Chadi
12           II F         Boutmert Anouar
13           II F         Chouaouti Hamza
14           II F         El Faridi Karim
15           II F         Haouioui Achraf
16           II F         Laghrari Hamza
17           II F         Mazouz Soufiane
18           II F         Nakbi Yassine
19           II F         Qablal Nizar
20          M1 F      Ben-Fares Ilyass
21           M1 F      Bensafi Hicham
22           M1 F      Fatmi Houssem
23           M2 F      Hammami Maher Yassine
24           M2 F      Haydri Aziz

Anunt important 26.08.2019
Decontarea burselor pe lunile iulie si august se va face in zilele : 27,28,29.08 2019, dupa ora 12°°, la casieria UTCB sau direct in cont, pentru studentii care au indicat un cont de virament.

Anunt important 17.07.2019
Test de competenta lingvistica pentru studentii FILS
Se anuleaza sustinerea testului de competenta lingvistica din data de 18 iulie 2019.

Special lecture November 19