Admitere Traducere și interpretare specializată

Număr de locuri

Selecţia candidaţilor

Se face în funcţie de rezultatele unui concurs ce constă în:

Media de admitere este compusă din nota obținută la cele două probe (cu o pondere de 70%) şi media examenului de licenţă (cu o pondere de 30%).

Vă recomandăm cunoaşterea limbii B cel puţin la nivelul B2 al Cadrului european de referinţă pentru limbi străine şi a limbii C cel puţin la nivelul B1.

Actele necesare pentru înscriere

Dacă sunteți cetățeni UE sau SEE sau cetățeni români cu acte de studii eliberate în străinătate, vă rugăm să vă adresați mai întâi Departamentului de Relații Internaționale al UTCB, care vă va îndruma și consilia pentru a că putea depune dosarul complet la Comisia de admitere a facultății.

Consultați și Metodologia privind organizarea concursului de admitere la masteratul de Traducere și interpretare specializată.

Programul înscrierilor

Perioada: 16-18 septembrie 2019

Orar: 9:00-13:00

Loc: secretariatul FILS, campus Tei (bd. Lacul Tei 124), clădirea Decanate și Birouri, scara B, parter

Desfășurarea probelor

19 septembrie 2019 (pentru detalii urmăriți site-ul nostru web și pagina noastră de Facebook)

Afișarea rezultatelor

20 septembrie 2019