Admitere Master Traducere și interpretare specializată

Calendar admitere

SESIUNEA II – SEPTEMBRIE 2021

  • 13 – 16 septembrie ora 09.00 – 15.00 Înscrieri și depunere diplomă licență original/ adeverință licență original
  • 17 septembrie ora 09.00 – 16.00 Concurs de admitere
  • 17 septembrie ora 20.00 Afișare liste provizorii de candidați admiși
  • 17 septembrie ora 20.00 – 18 septembrie ora 12.00 Depunere contestații
  • 18 septembrie ora 12.00 – 16.00 Rezolvare contestații
  • 18 septembrie ora 20.00 Afișare liste de candidați admiși

Număr de locuri   

Acte necesare pentru înscriere

Nota 1: puteți opta pentru preluarea datelor cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)

Nota 2: încărcarea pe platforma online a UTCB a documentelor originale scanate solicitate pentru înscrierea la admitere se face cu asumarea responsabilității candidaților privind autenticitatea și corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.

Taxe de admitere și școlarizare

Pentru mai multe detalii accesați: Taxe de admitere și școlarizare.

Modalitatea de admitere

Media admitere

 

 

 

 

 

În sesiunea iulie 2021, proba orală devine:

a. Scrisoare de intenție –  elaborată de candidat, va conține motivația, obiectivele și așteptările candidatului (lungime: 500-600 de cuvinte); se va încărca pe platforma de admitere online o dată cu celelalte documente necesare pentru înscriere.
b. Text unic de tradus conținând 150-200 de cuvinte, din diverse domenii specializate; traducerea se va face la prima vedere, în interacțiune cu comisia de concurs prin intermediul platformei online de admitere.

Nota finală a probei este media notelor obținute la punctele a. și b.este media notelor de la cele două probe.

Secretarul comisiei de admitere va avea rolul de mediator între candidați și membrii comisiei.

Media de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică de nota 6,00 (șase).

Nota 3: Activarea programelor de studii universitare de master se face cu condiția ca numărul de studenți admiși la o specializare să depășească cifra minimă de școlarizare de 35 locuri aprobată de Consiliul de Administrație al UTCB. Fac excepție programele de studii universitare de master la care cifra de școlarizare alocată este mai mică de 35 de locuri, iar acestea se vor activa conform cifrei anunțate în pliantul de admitere.

Nota 4:

 

Regulament admitere 2021

Burse si Taxe

Cazare cămin

Program Doublă Diplomă

Informatii admitere candidaţi UE 2021

Informatii admitere candidaţi non-UE 2021