Admitere Master Traducere și interpretare specializată

Admiterea din sesiunea iulie 2020 se va desfășura online. Dați click aici pentru mai multe detalii.

Calendar admitere

Sesiunea II – SEPTEMBRIE 2020 

14 septembrie – 16 septembrie 2020

Număr de locuri   

Acte necesare pentru înscriere

Nota 1: puteți opta pentru preluarea datelor cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)

Nota 2: încărcarea pe platforma online a UTCB a documentelor originale scanate solicitate pentru înscrierea la admitere se face cu asumarea responsabilității candidaților privind autenticitatea și corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.

Taxe de admitere și școlarizare

Pentru mai multe detalii accesați: Taxe de admitere și școlarizare.

Modalitatea de admitere

Media admitere

 

 

 

 

 

În sesiunea iulie 2020, proba orală devine:

a. Scrisoare de intenție –  elaborată de candidat, va conține motivația, obiectivele și așteptările candidatului (lungime: 500-600 de cuvinte); se va încărca pe platforma de admitere online o dată cu celelalte documente necesare pentru înscriere.
b. Text unic de tradus conținând 150-200 de cuvinte, din diverse domenii specializate; traducerea se va face la prima vedere, în interacțiune cu comisia de concurs prin intermediul platformei online de admitere.

Nota finală a probei este media notelor obținute la punctele a. și b.este media notelor de la cele două probe.

Secretarul comisiei de admitere va avea rolul de mediator între candidați și membrii comisiei.

Media de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică de nota 6,00 (șase).

Nota 3: Activarea programelor de studii universitare de master se face cu condiția ca numărul de studenți admiși la o specializare să depășească cifra minimă de școlarizare de 35 locuri aprobată de Consiliul de Administrație al UTCB. Fac excepție programele de studii universitare de master la care cifra de școlarizare alocată este mai mică de 35 de locuri, iar acestea se vor activa conform cifrei anunțate în pliantul de admitere.

Nota 4:

 

Metodologie privind organizarea admiterii la masteratul Traducere și interpretare specializată

Informatii admitere candidaţi UE 2020

Informatii admitere candidaţi non-UE 2020

Regulament admitere 2020

Burse și taxe

Cazare cămin