Admitere Master Traducere și interpretare specializată

Calendar admitere

SESIUNEA I – Iulie 2024

Platforma de admitere: https://admitereonline.utcb.ro/login

ADMITERE MASTER

3 iulie, ora 09.00 – 16 Iulie, ora 12.00

17 iulie 14.00 – 18 iulie 15.00

18 iulie ora 18.00

18 iulie ora 18.00 – 19 iulie ora 12.00

19 iulie ora 12.00 – 19 iulie ora 18.00

20 iulie ora 18.00

21 – 25 între orele 09.00 – 15.00

25 iulie ora 18.00

25 iulie ora 18.00 – 26 iulie ora 12.00

26 iulie ora 12.00 – 26 iulie ora 18.00​

27 iulie ora 16.00

Număr de locuri   

Acte necesare pentru înscriere

Nota 1: puteți opta pentru preluarea datelor cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)

Nota 2: încărcarea pe platforma online a UTCB a documentelor originale scanate solicitate pentru înscrierea la admitere se face cu asumarea responsabilității candidaților privind autenticitatea și corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.

Taxe de admitere și școlarizare

Pentru mai multe detalii accesați: Taxe de admitere și școlarizare.

Modalitatea de admitere

Media admitere

Vor fi sustinute o probă orală și un interviu în fața comisiei de concurs compusă din minim doi membri și constă din două părți:
a. proba orală la limba B (engleză): traducerea la prima vedere a unui scurt text
științific cu caracter general (neliterar) și interviu;
b. proba orală la limba C (franceză, germană sau spaniolă, conform opțiunii de la
înscriere a candidatului): traducerea la prima vedere a unui scurt text științific cu
caracter general (neliterar) și interviu.
Prin probele orale, comisia de concurs va evalua următoarele aspecte privind
aptitudinile și dezvoltarea profesionalăa candidatului:
Competențele lingvistice de înțelegere și exprimare orală dobândite prin prisma
programelor de învățare și/sau studiu urmate anterior și relevanța acestora pentru
programul de studii MATIS astfel:
a. limba A (română) – nivel minim C1 din Cadrul European de Referință pentru Limbi;
b. limba B, engleză – nivel minim B2 din Cadrul European de Referință pentru Limbi;
c. limba C (franceză, germană sau spaniolă, conform opțiunii de la înscriere a
candidatului) – nivel minim B1 din Cadrul European de Referință pentru Limbi;
Comunicare, succesiunea logicăa ideilor, acuratețea înțelegerii și redării cât mai fidele
și mai complete a mesajului, adaptarea la registru, exactitate terminologică, spontaneitatea
în gestionarea situațiilor dificile: lipsă de timp de gândire în cadrul probei de traducere la
prima vedere ș.a.
Interviul se va referi la:
a. Studiile și activitatea profesională anterioarăși /sau curentă a candidatului
b. Argumentarea alegerii programului de studiu
c. Motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu
domeniul traducerii și interpretării specializate;
d. Planul personal de educație și pregătire profesională
e. Planul de dezvoltare a carierei în viitor

Regulament admitere 2023

Burse si Taxe

Cazare cămin

Program Doublă Diplomă