Admitere Master Traducere și interpretare specializată

Calendar admitere

SESIUNEA II – Septembrie 2022

Platforma de admitere: https://admitereonline.utcb.ro/login

16 septembrie –  21 septembrie 2022 – ADMITERE MASTER

Înscrieri: Vineri  16.09. ora 16.00 –  Luni 19.09. ora 15.00

Afisare candidati inscrisi : Luni 19.09. ora 17.00

Depunere contestații la listele afișate: Luni 19.09.  – între orele 17.00-22.00

Desfășurarea Probei de interviu: Marți 20.09. – între orele 10.00-12.00

Afișarea listelor cu candidații admiși provizoriu:  Marți 20.09. – ora.14.00

Depunere contestații la listele cu candidați admiși provizoriu: Marți 20.09. –între orele: 14.00-18.00

Afișare liste finale admiși: 21.09. ora 10.00

 

Candidații pot depune diploma /adeverința de licență în original  pentru confirmarea locului la secretariatele facultăților în perioada: Luni 19.09 – ora 15.00 – Marți 20.09 – ora 15.00

Număr de locuri   

Acte necesare pentru înscriere

Nota 1: puteți opta pentru preluarea datelor cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)

Nota 2: încărcarea pe platforma online a UTCB a documentelor originale scanate solicitate pentru înscrierea la admitere se face cu asumarea responsabilității candidaților privind autenticitatea și corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.

Taxe de admitere și școlarizare

Pentru mai multe detalii accesați: Taxe de admitere și școlarizare.

Modalitatea de admitere

Media admitere

 

 

 

 

 

Vor fi sustinute o probă orală și un interviu în fața comisiei de concurs compusă din minim doi membri și constă din două părți:
a. proba orală la limba B (engleză): traducerea la prima vedere a unui scurt text
științific cu caracter general (neliterar) și interviu;
b. proba orală la limba C (franceză, germană sau spaniolă, conform opțiunii de la
înscriere a candidatului): traducerea la prima vedere a unui scurt text științific cu
caracter general (neliterar) și interviu.
Prin probele orale, comisia de concurs va evalua următoarele aspecte privind
aptitudinile și dezvoltarea profesionalăa candidatului:
Competențele lingvistice de înțelegere și exprimare orală dobândite prin prisma
programelor de învățare și/sau studiu urmate anterior și relevanța acestora pentru
programul de studii MATIS astfel:
a. limba A (română) – nivel minim C1 din Cadrul European de Referință pentru Limbi;
b. limba B, engleză – nivel minim B2 din Cadrul European de Referință pentru Limbi;
c. limba C (franceză, germană sau spaniolă, conform opțiunii de la înscriere a
candidatului) – nivel minim B1 din Cadrul European de Referință pentru Limbi;
Comunicare, succesiunea logicăa ideilor, acuratețea înțelegerii și redării cât mai fidele
și mai complete a mesajului, adaptarea la registru, exactitate terminologică, spontaneitatea
în gestionarea situațiilor dificile: lipsă de timp de gândire în cadrul probei de traducere la
prima vedere ș.a.
Interviul se va referi la:
a. Studiile și activitatea profesională anterioarăși /sau curentă a candidatului
b. Argumentarea alegerii programului de studiu
c. Motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu
domeniul traducerii și interpretării specializate;
d. Planul personal de educație și pregătire profesională
e. Planul de dezvoltare a carierei în viitor

 

Regulament admitere 2022

Burse si Taxe

Cazare cămin

Program Doublă Diplomă

Informatii admitere candidaţi UE 2022