Sunt student

Competențe oferite de programul de studii

PROIECTARE

– Proiectarea constructiilor de importanta normala (conform P100-1/2013), inclusiv utilizarea programelor de calcul specifice

– Elaborarea studiilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru activități de proiectare.

EXECUŢIE

– Analiza documentațiilor tehnico-economice pentru execuția lucrărilor de construcții.

– Managementul lucrarilor de constructii pentru fazele de proiectare, executie si exploatare

MARKETING, OFERTARE, LICITARE

– Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru licitarea și ofertarea lucrărilor de execuție în construcții.

ADMINISTRAŢIE

– Servicii tehnice în cadrul instituțiilor, societăților comerciale și a regiilor de specialitate.

 

Absolvenții programului de studii de licenta Inginerie civila (in limba engleză/franceză) de la FILS pot ocupa posturi de (conform clasificării ocupaţiilor din România COR din RNCIS- Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior) :