Studii de master

La Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) din cadrul UTCB (universitate cu “grad de încredere ridicat“, calificativ acordat de ARACIS) te asteaptă trei specializari de master: “Inginerie Structurală” în limbile engleză (Master of Structural Enginering) și franceză (Master Ingénierie des structures), ambele acreditate de MEN și de ARACIS începând cu anul universitar 2013-2014, iar începând cu anul universitar 2019-2020, FILS organizează cursul de master în limba Engleză cu specializarea AQUATIC ENVIRONMENT ENGINEERING AND SCIENCE. Programele de studii în domeniul ingineriei civile de la UTCB sunt ierarhizate în categoria A de MEN.

UTCB a semnat cu Université de Liège în ianuarie 2017 un acord de dublă diplomă pentru ambele mastere FILS de Inginerie Structurală (acord care va funcționa cu mobilități în ambele sensuri, studenții selectați urmând a frecventa primul an de master în universitatea de origine și al doilea an în universitatea parteneră; o parte dintre studenții FILS selectați vor beneficia de sprijin Erasmus+ pentru mobilități). La Université de Liège cursurile din anul doi de master vor fi în limba engleză.

Studenții care se înscriu la masterele FILS au de asemenea posibilitea obținerii simultane a două diplome (una de inginer – în Franța si alta de master – în Romania), în cadrul acordului de dublă diplomă încheiat între UTCB și Ecole des Ponts Paris Tech, Franța. În acest caz, selecția candidaților se face în timpul ultimului semestru de licență la UTCB.

Planuri de studii

Avantajele studiilor de master într-o limbă străină la FILS

Campusul UTCB Tei

Burse

UTCB oferă burse de studiu (620 lei/lună), de merit (800 lei/lună), burse sociale (580 lei/lună), burse de performanță (1100 lei/lună), etc.

Parteneri

 

    

    

  

Viața studențească

ASF Asociația Studenților Francofoni – UTCB

Ascb Asociația Studenților la Construcții din București      www.ascb.ro/