Burse în străinătate

Parteneriatele internaţionale ale UTCB s-au dezvoltat în ultimii 25 de ani ca urmare a participării în cadrul celor 15 proiecte europene TEMPUS, dintre care a coordonat 7. Având la bază cooperarea din cadrul acestor proiecte, în anul 1998 UTCB a iniţiat un proiect de rețea tematică pentru Educație și Formare Europeană în domeniul ingineriei civile(EUCEET), care a fost coordonat de ENPC Paris şi care a implicat 132 de parteneri din 29 de țări europene. Pe parcursul celor 12 ani de activitate relaţiile inter instituţionale ale universităţii s-au dezvoltat şi consolidat, crescându-i în acelaşi timp vizibilitatea intenaţională. S-au deschis astfel noi perspective, materializate prin încheierea de noi acorduri de cooperare cu instituţii de pe alte 3 continente.

Creşterea vizibilităţii şi consolidarea poziţiei UTCB în comunitatea internaţională sunt în continuare obiective majore ale procesului de internaţionalizare. Un rol esenţial îl are promovarea cooperării cu universități de prestigiu şi a proiectelor de cercetare comune, prin implicarea nemijlocită a Departamentului de Relaţii Internaţionale. Pe lângă cele peste 60 de acorduri bilaterale cu universităţi europene în cadrul programului Erasmus+, UTCB are în derulare diferite alte tipuri de acorduri încheiate cu instituţii de învăţământ superior din Europa, Asia şi America.

Programul Erasmus+

Universitatea noastră a aderat la program în anul 1998, obţinând carta Erasmus în anul 2002. Biroul Erasmus+ s-a înfiinţat în 2015, preluând atribuţiile Biroului de programe comunitare, care a administrat programul pe parcursul primelor două faze ale sale (Socrates – Erasmus şi Erasmus Lifelong Learning). În cei aproape 20 de ani de experienţă Erasmus, UTCB şi-a mărit treptat numărul de parteneriate ajungând la 64 în anul 2014. În prezent sunt active 47 de acorduri bilaterale.

Programul IAESTE

Fondată în 1948 la Colegiul Imperial din Londra, IAESTE este o asociaţie non-politică, independentă şi non-guvernamentală alcătuită din Comitete Naţionale şi a cărei principală misiune este de a asigura funcţionarea unui program de schimburi pentru stagii de practică ale studenţilor. Asociaţia oferă pe de-o parte studenţilor stagii specifice domeniului de studiu şi, pe de altă parte, oferă companiilor care primesc studenţii în practică, tineri motivaţi, dornici să-şi ridice nivelul pregătirii în profesia aleasă.

Fiecare membru colectează ofertele angajatorilor dispuşi să primească studenţi din străinătate pentru stagii de practică profesională, ca activitate complementară educaţiei universitare. Ofertele de stagii între membri funcţionează pe bază de reciprocitate.

Prin intermediul universităţilor afiliate sunt selectaţi studenţii care corespund cerinţelor angajatorilor, aşa cum sunt ele stipulate în oferte. Detaliile privind studenţii selectaţi sunt trimise apoi angajatorilor pentru aprobare.

Companiile şi instituţiile ofertante plătesc studenţilor o alocaţie care să le acopere costurile de subsistenţă pe perioada stagiului. Cheltuielile de transport până în ţara gazdă şi asigurarea personală pe durata stagiului sunt suportate de către stagiar.

Asociaţia IAESTE România este un ONG creat pentru a continua activitatea susţinută de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu în colaborarea cu IAESTE Internaţional timp de 10 ani şi care reprezintă România în acest program. În anul 2008 IAESTE România a devenit membru cu drepturi depline în IAESTE International.

Obiective propuse:

Condiţii de eligibilitate:

programul IAESTE este deschis oricărui student care doreşte să efectueze stagiul de practică în străinatate, dacă a absolvit primul semestru de studiu şi are nivelul competenţelor tehnice şi lingvistice solicitate de angajator.

Numărul locurilor disponibile este în funcţie de ofertele primite, care sunt comunicate anual prin afişare şi postare pe site.

Mai multe detalii privind desfăşurarea programului şi modul de selecţie al candidaţilor găseşti aici: www.dri.utcb.ro