Finalizare studii

Anunț important [11.06.2024]

Examen de finalizare studii sesiunea iunie 2024:

LICENTA:

Programul de studii de Licenta, Inginerie Civila:
 • în limba engleză: Vineri, 28.06.2024, ora 8.00
 • în limba franceză: Vineri 28.06.2024  ora 9.00
Programul de studii de Licenta, Specializarea Traducere și Interpretare:

Informatii suplimentare pentru studentii de la Specializarea Traducere și Interpretare

MASTER:

Programul de studii de masterat, Inginerie Structurală (IS):

 • în limba engleză: Vineri, 21.06.2024, ora 9.00, Sala LIV4 FCCIA
 • în limba franceză: Vineri, 21.06.2024, ora 10.00, Laborator Constructii de Beton Armat, Hidro

Programul de studii de masterat, Traducere și Interpretare Specializată (MATIS):

 • 10 Iunie 2024 – orele 9 00 – 15 00 , Secretariat DLSC– Predarea lucrării de master şi
  înscrierea la examenul de susținere a disertațiilor
 • 19 Iunie 2024 – ora 10.00: Susținerea lucrării de disertație – Sala III 1 Hidro

Informatii suplimentare pentru studentii de la Specializarea Traducere și Interpretare (MATIS)

 • Candidatii se vor prezenta pe data de 19.06.2024, ora 10.00 cu buletinul / cartea de
  identitate şi carnetul de student.

Comisii licenta si disertatie iunie 2024

Anunț important [03.06.2024]

Informatii referitoare la sustinerea proiectului de disertație

Proiectul de disertație se elaborează în acord cu Structura cadru aprobata de Consiliul FILS publicat mai jos.

Pasii care trebuie urmati pentru sustinerea proiectului de disertație :

1. In vederea verificarii de originalitate a lucrarilor, absolventul va trimite lucrarea de finalizare a studiilor in format electronic (pdf) la departamentul de unde apartine cadrul didactic indrumator, la urmatoarele adrese:

Email-ul trimis va cuprinde urmatoarele date:

(a) tipul lucrării: lucrare de disertație;

(b) titlul lucrării de finalizare a studiilor, conform listei aprobate de Consiliul FILS;

(c) numele și prenumele absolventului;

(d) numele și prenumele îndrumătorului;

(e) denumirea programului de studii;

(f) denumirea facultății organizatoare a programului de studii. 

2. Inscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de cerere scrisă la secretariatul FILS, de către fiecare absolvent (FILS 07D R Cerere inscriere la examenul de absolvire dizertatie). Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că proiectul de disertație este complet și poate fi susținut în sesiunea respectivă. Cererile se supun aprobării Decanatului FILS.

3. Proiectul de disertație se depune în format tipărit si in format digital la departamentul didactic în cadrul căruia s-a elaborat lucrarea.

4. Atasat lucrarii, absolventul va depune o declarație pe proprie răspundere, conform căreia proiectul de disertație este original (FILS 12 R Declaraţie privind conţinutul autentic al lucrării).

5. Îndrumătorul proiectului de disertație întocmește un referat privind conținutul și calitatea lucrării și îl atașează la proiectul de disertație depusă la departament (FILS-11-ING-Referatul-conducătorului-stiințific-al-lucrării, FILS 11 STI MATIS Referatul conducătorului stiințific al lucrării).

6. La proiectul de disertație departamentul atașează formularul de evaluare a originalității acestora cu rezoluție „lucrarea îndeplinește condițiile de originalitate” (FILS 13 R Formular de evaluare a originalității lucrării).

Calendar sustinere proiectului de disertație

Nr.

Document

Intocmitor

Termen limita

Data

1

Depunerea lucrarii de finalizare in format pdf la departament

Absolvent

14 zile înainte de data la care este programată începerea examenului.

03.06.2024

2

Inscrierea la examenul de finalizare a studiilor

Absolvent

7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului.

10.06.2024

3

Proiectul de disertație

Absolvent

7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului.

10.06.2024

4

Declarație pe proprie răspundere

Absolvent

7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului.

10.06.2024

5

Referat privind conținutul și calitatea lucrării

Indrumator

7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului.

10.06.2024

6

Formular de evaluare a originalității

Departament*

2 zile înainte de data la care este programată începerea examenului.

14.05.2024

*Departamentele primesc Formularul de evaluare a originalității de la Secretariatul tehnic al facultatii FILS (coordonator prodecan Marina Rotaru, marina.rotaru@utcb.ro) si il ataseaza lucrarii.

Informatii suplimentare :

 

Informatii referitoare la sustinerea proiectului de diplomă / lucrării de licență

Proiectul de diplomă se elaborează în acord cu Structura cadru aprobata de Consiliul FILS publicat mai jos.

Pasii care trebuie urmati pentru sustinerea proiectului de diplomă / lucrării de licență :

1.In vederea verificarii de originalitate a lucrarilor, absolventul va trimite lucrarea de finalizare a studiilor in format electronic (pdf) la de unde apartine cadrul didactic indrumator, la urmatoarele adrese de email:

Email-ul trimis va cuprinde următoarele date:

(a) tipul lucrării: proiect de diplomă, lucrare de licență;

(b) titlul lucrării de finalizare a studiilor, conform listei aprobate de Consiliul FILS;

(c) numele și prenumele absolventului;

(d) numele și prenumele îndrumătorului;

(e) denumirea programului de studii;

(f) denumirea facultății organizatoare a programului de studii. 

2. Inscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de cerere scrisă la secretariatul FILS, de către fiecare absolvent (FILS 07L R Cerere inscriere la examenul de licenta). Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că proiectul de diplomă (lucrarea de licență) este complet și poate fi susținut în sesiunea respectivă. Cererile se supun aprobării Decanatului FILS.

3. Proiectul de diplomă/lucrarea de licență se depune în format tipărit la departamentul didactic în cadrul căruia s-a elaborat lucrarea.

4. Atasat lucrarii, absolventul va depune o declarație pe proprie răspundere, conform căreia proiectul de diplomă este original (FILS 12 R Declaraţie privind conţinutul autentic al lucrării).

5. Îndrumătorul proiectului de diplomă/lucrării de licență întocmește un referat privind conținutul și calitatea lucrării și îl atașează la proiectul de diplomă/lucrarea de licență depusă la departament (FILS-11-R-Referatul-conducătorului-stiințific-al-lucrării, FILS 11 STI MATIS Referatul conducătorului stiințific al lucrării).

6. La proiectul de diplomă/lucrarea de licență departamentul atașează formularul de evaluare a originalității acestora cu rezoluție „lucrarea îndeplinește condițiile de originalitate” (FILS 13 R Formular de evaluare a originalității lucrării).

Calendar sustinere proiectului de diplomă / lucrării de licență

Nr.

Document

Intocmitor Termen limita Data
1 Depunerea lucrarii de finalizare in format pdf la departament Absolvent 14 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. 10.06.2024
2 Inscrierea la examenul de finalizare a studiilor Absolvent 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. 17.06.2024
3 Proiectul de diploma / lucrarea de licenta Absolvent 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. 17.06.2024
4 Declarație pe proprie răspundere Absolvent 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. 17.06.2024
5 Referat privind conținutul și calitatea lucrării Indrumator 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. 17.06.2024
6 Formular de evaluare a originalității Departament* 2 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. 21.05.2024

*Departamentele primesc Formularul de evaluare a originalității de la Secretariatul tehnic al facultatii FILS (coordonator prodecan Marina Rotaru, marina.rotaru@utcb.ro) si il ataseaza lucrarii.

Informatii suplimentare :

Teme Licente si Disertatii 2023/2024

Inginerie civilă Traducere și interpretare

Structura cadru a lucrarilor finalizare a studiilor

1. Structura cadru proiect licenta ING FILS 2024

2. Structura cadru lucrare licență STI FILS 2024

3. Structura cadru lucrare dizertatie ING FILS 2024

4. Structura cadru lucrare disertație MATIS FILS 2024

 

Tematica probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate și bibliografia

 

POS-01-verificare-orignialitate-lucrari-de-finalizare-a-studiilor-23052024

Anexa-1-la-Hotararea-Senatului-nr.-6471-23.05.2024-Metodologie-de-organizare-si-desfasurare

Specificații pentru procesul de învățământ din cadrul specializării Traducere și interpretare (licență)

Regulament privind desfășurarea activității studenților din cadrul specializării Traducere și interpretare specializată (master)