Finalizare studii

Licență Traducere și interpretare

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență pe perioada suspendării activităților didactice față în față

Metodologia de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor din Ciclul I – studii universitare de licenţă – în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Protocol pentru elaborarea lucrării de licență la specializarea Traducere și interpretare

Norme de tehnoredactare pentru lucrarea de licență

Master Traducere și interpretare specializată

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare

Anexa 1 Norme de redactare lucrare de disertație

Anexa 2 Lucrare de disertație – Model copertă și prima pagină