Finalizare studii

Anunț important [31.08.2023]

Examen de finalizare studii an 2022-2023 sesiunea septembrie 2023:

LICENTA:

Programul de studii de Licenta, Inginerie Civila:
  • în limba engleză: Vineri, 08.09.2023, ora 10.00, sala L3CRU ( IV.4 CCIA)
  • în limba franceză: Vineri 08.09.2023  ora 10.00, sala 3.2 HIDRO
Programul de studii de Licenta, Specializarea Traducere și Interpretare:

Comisii licenta septembrie 2023

MASTER:

Programul de studii de masterat, Inginerie Structurală (IS):

  • în limba engleză: vineri, 01.09.2023, ora 10.00, sala LIV4 CCIA

 

Programul de studii de masterat, Traducere și Interpretare Specializată (MATIS):

Comisii de master septembrie 2023

 

 

Anunț important [12.06.2023]

Examen de finalizare studii an 2022-2023 sesiunea iunie 2023:

 

Programul de studii de masterat, Inginerie Structurală (IS):

Comisii de examinare disertatie Inginerie Structurala iunie 2023

 

Programul de studii de masterat, Traducere și Interpretare specializată (MATIS):

13-14 iunie 2023, orele 10.00-15.00 – predarea lucrării de disertaţie şi înscrierea la examenul de disertaţie – Secretariat FILS / MATIS
Vineri, 16 iunie 2023, ora 12:30 – Susţinerea lucrării de disertaţie- sala I 2 CCIA

Comisii de examinare disertatie MATIS iunie 2023

 

Programul de studii de Licenta, Inginerie Civila:

 

Comisii de examinare licenta ING iunie 2023

Programul de studii de licență, specializarea Traducere și Interpretare

22, 23 Iunie 2023 – orele 9 00 – 15 00 , Secretariat – Predarea lucrării de licenţă şi înscrierea
la examenul de licenţă

 27 Iunie 2023 – Evaluarea cunoştintelor generale şi de specialitate :
– orele 9 00 -12 00 – Proba scrisă (engleză,franceză/germană/spaniolă)
Sala III 3 Hidro
– ora 13 00 : Proba orală – Interpretare consecutivă C
 franceză – Lectorat Francez – Tei
 germană – Sala III 1 Hidro
 spaniolă – Laborator Spaniolă – Tei

 28 Iunie 2023 – orele 9 00 – Proba orală – Interpretare consecutivă B
 engleză – Sala III 1 Hidro

 29 Iunie 2023, ora 9 00 – Susținerea lucrării de licență
 Comisia de engleză – Sala III 1 Hidro
 Comisia de franceză/spaniolă/germană – Lectorat Francez – Tei

Candidatii se vor prezenta pe data de 27.06.2023, ora 8 30 cu buletinul / cartea de identitate şi
carnetul de student.

Proba Cunoștințe generale şi de specialitate este promovată dacă nota obţinută la fiecare
disciplină este minimum 5 (cinci).
Examenul de licenţă este promovat dacă media între nota obţinută la proba Cunoștințe generale
şi de specialitate şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă este minimum 6 (şase).
La susţinerea lucrării de licenţă se pot prezenta candidaţii care la proba Cunoștințe generale şi de
specialitate au obţinut minimum nota 5 (cinci) la fiecare disciplină.

Comisii de examinare licenta STI iunie 2023

Vă informăm că susținerea examenului de final este condiționată de completarea celor 4 formulare OBLIGATORII conform ultimei proceduri  pentru organizarea procesului de susținere a examenului de absolvire a studiilor universitare de licență și de masterat , procedură pe care o regăsiți în link-ul de mai jos .

P.01 Procedura FILS privind sustinerea examenului de licenta disertatie 1.09.22

Inginerie civilă Traducere și interpretare

 

Metodologii finalizare studii

Anexa-1-la-HS-1580-18.02.2021-Metodologie-finalizare-studii-licență

Anexa-2-la-HS-1580-18.02.2021-Metodologie-finalizare-studii-master