Admitere Traducere și interpretare

FILS-UTCB, studenții noștri

FILS-UTCB – gândurile unui student de la specializarea de Traducere și Interpretare

Publicată de Facultatea de Inginerie in Limbi Straine pe Joi, 11 iulie 2019

Înscrie-te online pentru admiterea din sesiunea septembrie 2020.

Email comisie admitere: admitere.fils@utcb.ro; admitere.fils.utcb@gmail.com

Tel. comisie admitere: +40 0745 541 330; +40 0745 156 893

Calendar admitere

Sesiunea II – SEPTEMBRIE 2020 

01 septembrie – 10 septembrie 2020

Număr de locuri

*pentru primii 25% dintre candidați, în ordinea mediilor de admitere, taxa de școlarizare va fi suportată de UTCB din fondurile proprii ale universității. Fac excepție candidații care au urmat deja un program de studii de licență.

Selecția candidaților

Se face în funcţie de rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat. Calculul mediei de admitere se efectuează astfel:

Nota 1: puteți opta pentru preluarea datelor cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)

Candidații eligibili sunt declarați admiși (strict în ordinea clasificării mediilor de admitere și ținând seama de numărul de locuri bugetate alocate) atunci când confimă opțiunea lor de înscriere la facultate prin semnarea contractului de școlarizare.

Actele necesare pentru înscriere

Nota 2: încărcarea pe platforma online a UTCB a documentelor originale scanate solicitate pentru înscrierea la admitere se face cu asumarea responsabilității candidaților privind autenticitatea și corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

Nota 3:

Informații admitere candidaţi UE 2020

Informații admitere candidaţi non-UE 2020

Regulament admitere 2020

Burse și taxe

Cazare cămin