Admitere Traducere și interpretare

Număr de locuri*

*Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă sau pentru cei declarați eligibili universitatea va face demersuri la Ministerul Educației Naționale pentru suplimentarea locurilor finanțate de la buget.

Selecţia candidaţilor

Se face în funcţie de rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat. Calculul mediei de admitere se efectuează astfel:

Actele necesare pentru înscriere

Programul înscrierilor

Perioada: 05-12 septembrie 2019

Orar: 9:00-16:00 (în zilele de 5, 6 și 9-12 septembrie 2019). Sâmbăta și duminica nu se fac înscrieri.

Sala: secretariatul FILS, campus Tei (bd. Lacul Tei 124), clădirea Decanate și Birouri, scara B, parter

Afișarea rezultate

13 septembrie 2019