Admitere Traducere și interpretare

Calendar admitere

Sesiunea I – Iulie 2023

Ultima medie de admitere în sesiunea 2022: 6.21

Număr de locuri

Selecția candidaților

Se face în funcţie de rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat.

Puteți opta pentru preluarea datelor cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)

Candidații eligibili sunt declarați admiși (strict în ordinea clasificării mediilor de admitere și ținând seama de numărul de locuri bugetate alocate) atunci când confimă opțiunea lor de înscriere la facultate prin semnarea contractului de școlarizare.

   Actele necesare pentru înscriere

Nota 2: încărcarea pe platforma online a UTCB a documentelor originale scanate solicitate pentru înscrierea la admitere se face cu asumarea responsabilității candidaților privind autenticitatea și corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

Nota 3:

Regulament admitere 2022

Burse si Taxe

Cazare cămin

Programe Erasmus+ și Doublă Diplomă

Informatii admitere candidaţi UE 2023

Regulament admitere studenti internationali

Lista candidatilor eligibili, rezultatele si alte anunturi, toate vor fi postate in pagina de Anunturi si rezultate admitere.