Vreau să devin student

Tradiție

Fondatorul învățământului în limba română în Țara Românească, marele iluminist și patriot Gheorghe Lazăr, înființează în 1818 la București, la mănăstirea Sfântu Sava, „o Academie cu știință, chiar în limba maicii sale”, în cadrul căreia apare prima școală tehnică în care au fost pregătiți, într-o grupă specială, primii ingineri hotarnici.

Universitatea Tehnică de Construcții București este continuatoarea “Școlii de Poduri și Șosele” (cu grad de facultate) înființată în anul 1851 la București. Această Școală a cunoscut transformări succesive de nume și misiune, după cum urmează: „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, înființată în anul 1864 la București, transformată în 1867 în „Școala de Poduri, Șosele și Mine” și în 1888 în „Școala Națională de Poduri și Șosele”. În 1921, „Școala Națională de Poduri și Șosele” s-a transformat în „Școala Politehnică din București”, în cadrul căreia pregătirea inginerilor constructori s-a făcut în cadrul Secției de Construcții, denumită din 1938 Facultatea de Construcții.

În anul 1948, ca urmare a Reformei Învățământului, Facultatea de Construcții s-a desprins din Școala Politehnică (care a devenit Institutul Politehnic) și s-a transformat într-o instituție de învățământ superior de sine-stătătoare, numită Institutul de Construcții din București. Începând cu anul universitar 1994-1995, Institutul de Construcții a devenit Universitatea Tehnică de Construcții București. Evaluările instituționale ale ARACIS au conferit de fiecare dată „Grad de Încredere Ridicat” pentru UTCB.

Învățământul superior de construcții a contribuit în mod determinant la dezvoltarea României moderne prin formarea unui corp profesional bine pregătit ce a avut realizări de prestigiu precum (lista nu este exhaustivă, ci exemplificativă) dezvoltarea rețelei naționale de drumuri, poduri și căi ferate, dezvoltarea industriei energetice prin realizarea de baraje, dezvoltarea urbanistică rapidă a României din a doua jumătate a secolului trecut, dezvoltarea industrială polivalentă prin realizarea de structuri și instalații de mare complexitate.