Practică

Metodologie desfășurare practică

Anexa 1 – Convenție cadru

Anexa 2 – Cerere pentru efectuarea practicii de specialitate la o organizație care nu are o convenție încheiată cu facultatea

Anexa 3 – Raport de practică

Anexa 4 – Fișă de evaluare

Chestionar pentru exprimarea opţiunii de practică prin UTCB