Practică

ANUNT PRACTICA

Sustinerea colocviului de practica va avea loc

vineri 19.07.2019 in sala P2 CCIA

 

Anunt

Instructajul de protectia muncii pentru studentii anului III FILS E si anului III FILS F va avea loc luni, 1 iulie 2019, la ora 10.00, in sala L3 CRU, etaj 4, CCIA. Prezenta este obligatorie.

Decanat FILS

Announcement

The labour protection instruction for the students from the 3rd year FILS E will take place on Monday, the 1st of July 2019, at 10.00 am, in L3 CRU, 4th floor, CCIA. Attendance is mandatory.

FILS Board

Annonce

L’instruction de sécurité du travail pour les étudiantes de IIIème année, aura lieu lundi, le 1 juillet 2019, à 10.00h, dans la salle L3 CRU, quatrième étage, CCIA. Présence obligatoire.

Direction FILS

Anunt

 Privind activitatea de practica tehnologica a studentilor din anul III – FILS

in anul universitar 2018-2019 – perioada 1-19 Iulie,

conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat

             Studentii din anul III – FILS pot efectua practica tehnologica intr-o unitate de executie a lucrarilor de constructii la care isi asigura personal accesul.

Pentru studentii care nu au aceasta posibilitate, UTCB-FILS va asigura efectuarea practicii.

Toti studentii din anul III – FILS trebuie sa depuna la secretariatul FILS pana la data de 10 Iunie 2019 o cerere scrisa in care sa-si exprime optiunea pentru una dintre cele doua variante de efectuare a practicii: a) individual (indicand si firma) sau b) prin intermediul UTCB (pentru care veti completa ulterior optiunile pe platforma ce va fi activata dupa data de 13 iunie 2019).

In cazul aprobarii cererii de catre decan (pana pe data de 13 iunie 2019), studentii care vor efectua practica individual vor completa un formular de conventie cadru de desfasurare a activitatii de practica, in 4 exemplare, semnat si stampilat de firma unde studentul va efectua practica si depus la secretariatul FILS pana la data de 1 Iulie 2019.

Toti studentii vor participa pe data de 1 iulie 2019 la instructajul de protectia muncii in UTCB. Studentii care nu pot participa pe data de 1 iulie la instructaj se pot prezenta in avans la secretariatul FILS, pe 26-27 iunie 2019, intre orele 12-14.

La sfârșitul stagiului de practică, tutorele din partea partenerului de practică întocmește o fișă de evaluare cu privire la activitatea studentului în practică, iar studentul intocmeste un raport de practica.

Activitatea studentului în practică este evaluată prin colocviu de către o comisie formată din cel puțin două cadre didactice și este evaluată conform prevederilor din planul de învățământ.

Colocviul de practică se susține în ultima zi de stagiu (19 iulie 2019) și de două ori în sesiunea de examene de după încheierea perioadei de practică prevăzută în graficul activităților didactice.

La evaluare se ține seama de cunoștințele practice dobândite, calitatea raportului de practica întocmit de student și de aprecierea responsabilului din partea partenerului de practică.

Nepromovarea disciplinei de practică conduce la refacerea stagiului de practică și la susținerea unui nou colocviu de evaluare în anul universitar următor.

Decanatul FILS

 

 

Metodologie desfasurare practica – 31012019

Anexa 1 – Conventie cadru – 31012019

Anexa 2 – Cerere – 31012019

Anexa 3 – Raport de practica – 31012019

Anexa 4 – Fisa de evaluarea – 31012019

Chestionar pentru exprimarea opţiunii de practică prin UTCB