Practică

[Actualizare 03 Iunie 2021]

! Informații referitoare la Practica Topografică din anul I Pratique Topo

 


 

Conform hotărârii Senatului UTCB din data de 11 iunie 2020, privind completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat,  stagiul de practica se va desfășura în sistem online, după următoarea structura de organizare:

 

[Practica de domeniu] – în atenția studenților din anul I

Practica organizată de facultate se va desfășura în sistem online pe platforma Microsoft Teams iar grupurile vor avea următoarele coduri de acces, studenții trebuind să se înscrie în aceste echipe:

Perioada  de desfășurare a practicii: 29.06.2020 – 10.07.2020, prima întâlnire având loc în echipele specificate, pe data de 29.06.2020 la orele 10.00.

Modalitatea de desfășurare: fiecare student va elabora un referat tehnic pe baza măsurătorilor primite de la cadrele didactice și referințe bibliografice aferente.

Studenții vor avea întâlniri tehnice cu cadrele didactice pe platforma digitala, în echipele dedicate lucrului pe grupe conform unui program prestabilit.

Colocviul de practică: se va susține in ziua de 10 iulie 2020 și se vor puncta calitatea lucrării elaborate și susținerea acesteia.

 

[Practica de specialitate] – în atenția studenților din anul III specializarea IC_E si IC_F

Practica organizată de facultate se va desfășura în sistem online pe platforma Microsoft Teams iar grupurile vor avea următoarele coduri de acces, studenții trebuind să se înscrie în aceste echipe

Perioada de desfășurare: 29.06.2020 – 17.07.2020

Prima întâlnire va avea loc în echipele specificate, pe data de 29.06.2020 la orele 12.00.

Modalitatea de desfășurare a activității de practica: studenții vor accesa echipa pe platformă și vor interacționa cu reprezentantii diferitelor companii care fac prezentari, dezbătând teme specifice.

Programul de practicî ce conține desfășurarea activităților, numele companiilor care vor interveni, precum și temele prezentărilor se găsște în meniul Files al fiecărui grup.

Companiile vor pune la dispoziția studenților, în meniul Files,  materiale documentare care să îi ajute la elaborarea referatului de practică.

Fiecare întâlnire va fi coordonata de un cadru didactic din partea universității, care va avea în sarcină stocarea video a întâlnirii și monitorizarea prezenței studenților.

Participarea la prezentările organizate de universitate este obligatorie pentru studentii anului III care efectuează programul de practică în cadrul programului facultății dar este permisă tuturor categoriilor de studenți interesați.

Alte situații:

Este permisă efectuarea practicii în afara programului organizat de facultate, la o entitate juridică care își desfășoară activitatea  în domeniul construcțiilor, cu condiția ca studentul să completeze o cerere (Anexa 4) și să o trimită pe adresa  elena.bunescu@utcb.ro până la data de 25 iunie 2020.

 

Colocviul de practică se va susține pe data de 17 iulie incepand cu ora 10.00.

Susținerea va avea loc pe platforma digitală în cadrul echipelor mai sus menționate, pentru ambele tipurile de stagii de practică (în cadrul programului  organizat de facultate sau la o entitate juridică care își desfășoară activitatea  în domeniul construcțiilor).

Studenții care au ales să își desfăsoare activitatea de practică în exteriorul facultății vor trebui să se înscrie pe grupurile Microsoft Teams corespunzatoare utilizând codurile de mai sus.

La colocviul de practică studenții trebuie să prezinte:

Pentru studenții care efectuează practica în cadrul programului pus la dispozițe de facultate:

Pentru studenții care efectuează practica în afara programului organizat de facultate, la o entitate juridică care își desfășoară activitatea  în domeniul construcțiilor:

Metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat valabilă pentru desfășurarea activităților față în față poate fi consultată aici.

Completare Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat pentru organizarea și desfășurarea practicii în perioada de suspendare a activităților didactice față în față poate fi consultată aici.

 

ANEXE: