Burse

[Actualizare 11.03.2022]

 

Liste burse de merit semestrul II_2021-2022 11.03.2022

Liste burse speciale semestrul II_2021-2022 11.03.2022

Liste burse de performanță semestrul II_2021-2022 11.03.2022

 

 

Burse

Calendar burse semestrul 2 – anul universitar 2021 – 2022

Perioadă depunere dosare burse de ajutor social: 14.02.2022 – 04.03.2022

ATENȚIE!

Calendar pentru celelalte categorii de burse:

 

Semestrul 1 / 2021-2022

[ACTUALIZARE 1.11.2021]

Liste burse de performanta si burse de merit Sem I_2021-2022 1.11.2021

Liste burse speciale sem I_2021-2022 2.11.2012

 

Master Lista studenti eligibili pentru burse merit Sem I_2021-2022 21.10.2021

Licenta Liste studenti eligibili pentru burse merit Sem I_2021-2022 21.10.2021

 

 

Regulament burse 2021 – 2022 – valabil începând cu data de 1 octombrie 2021

Calendar burse semestrul 1 – anul universitar 2021 – 2022

Bursele de ajutor social

Conform HG nr.4/2021 salariul minim pe economie este de 2300 lei brut, respectiv 1386 lei net. Studenții care depun cereri pentru burse sociale trebuie să se încadreze sub 1386 lei ca venit mediu net pe membru de familie. Pentru Bursele de ajutor social ocazional studenții trebuie să se încadreze sub 1039 lei ca venit mediu net pe membru de familie.

Declarațiile fiscale de la instituții publice și entități angajatoare sau alte entități de la care membri familiilor primesc venituri trebuie prezentate pentru ultimele 3 luni dinainte de luna octombrie 2021 pentru semestrul I, respectiv iulie, august și septembrie.

Cererile de burse de ajutor social (Anexa 5 și Anexa 6) se aduc la Serviciul Social completate și însoțite de documentele doveditoare. NU se iau în considerare cererile incomplete sau cele care au documente lipsă. De asemenea cererile NU se completează pe loc la Serviciul Social, toate informațiile pentru completare se regăsesc în exemple și în regulament.

Documentele de mai jos trebuie să fie citite împreună și cu regulamentul de burse publicat mai sus: