Burse

Anunt important [08.03.2024]

Studenti bursieri, sem II

Anunt important [20.02.2024]

Studenti eligibili bursa, sem II

 

Anunt important [26.10.2023]

Burse eligibili Sem I_2023-2024 –

Regulament și informații generale

Regulamentul este în acord cu prevederile Cartei și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Universității Tehnice de Construcții București, precum și cu legislația națională.

Ordinul Ministrului Educației privind Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat,
învățământ cu frecvență, poate fi consultat aici.

Regulament burse 2023 – 2024 – valabil din data de 19 octombrie 2023

NU UITAȚI să furnizați contul bancar completând acest chestionar: https://forms.office.com/r/vLFSL8bHu8 pentru orice tip de bursă ați aplicat. Dacă l-ați mai completat și nu v-ați schimbat contul, nu este necesar să îl recompletați.

Anexele în format editabil pot fi descărcate de aici.

Burse de performanță

Tipurile de burse de performanță

 • Burse de performanță 1 pentru concursurile profesionale – științifice;
 • Burse de performanță 2 pentru studenții integraliști care au media generală 10 pentru anul precedent sau, în cazul studenților la studii universitare de master în anul 1, care au obținut media 10 la concursul de admitere;
 • Burse de performanță 3 pentru studenții din semestrul I al anului I ciclul de licență, acordate pentru obținerea mediei 10 la bacalaureat;
 • Burse de performanță 4 pentru studenții integraliști cu rezultate deosebite la învățătură, în ordinea descrescătoare a mediilor acestora;
 • Bursa de performanță 5 pentru studenții care au obținut performanțe științifice, inovații și brevete;

Pentru bursele de performanță 1 și 5 aprobarea cererilor se dezbate în Consiliul de Administrație la inițiativa decanatelor facultăților. Studenții care au participate la astfel de activități aduc la cunoștință decanatelor prin email trimis oficial de pe adresa instituțională.
Românii de pretutindeni se încadrează pentru bursele de performanță.
Bursele de performanță 4 se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor pentru fiecare facultate, an, program de studiu și dacă există serie, până la lichidarea fondului de burse. Fondul de burse primit de universitate este în funcție de numărul de studenți înmatriculați la învățământul de zi cu frecvență fără taxă de studii. Din fondul de burse primit de la minister se scad granturile doctorale, bursele pentru studenții străini și bursele Erasmus, iar apoi este împărțit pentru fiecare facultate în parte în funcție de studenții înmatriculați la învățământul de zi cu frecvență fără taxă de studii. Din fondul împărțit pentru fiecare facultate în parte se scad bursele sociale, bursele speciale și cele de performanță 1,2,3 și 5 și fondul rămas se distribuie pentru bursele de performanță 4.

Bursele sociale

Documentele pe care trebuie să le depuneți la Serviciul Social:

 • Cerere bursă socială – Anexa 5
 • Declarații din partea tuturor membrilor familiei privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal, necesar pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a burselor însoțite de o copie a actului de identitate – Anexa 6 și 7
 • Studenții care se află în una din situațiile următoare trebuie să depună suplimentar documente conform legislației în vigoare:
  • Familii fără venituri – Anchetă socială întocmită de primăria unde studentul are domiciliul
  • Părinții care lucrează sau domiciliază în străinătate – Anchetă socială întocmită de primăria unde studentul are domiciliul
  • Orfan de unul sau ambii părinți – certificat/e de deces
  • Familie monoparentală – hotărâre judecătorească sau certificat de deces
  • Proveniți din centre de plasament – adeverință de plasament
  • Afecțiuni medicale – certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile Art. 60

Cererile sunt verificate în aplicația ANAF, PatrimVan pusă la dispoziție pentru universități.
Dacă există neconcordanțe între cerere și datele din aplicația ANAF, bursa se anulează, existând și alte repercusiuni legale.
Se iau în calcul veniturile nete cu caracter permanent obținute în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii. Pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2022, salariul minim net pe economie a fost de 1524 lei iar pentru lunile ianuarie – septembrie 2023, salariul minim net pe economie a fost de 1898 lei. Media veniturilor pe membru de familie pe cele 12 luni trebuie să fie cel mult egală cu 1804,5 lei. În funcție de această valoare se acordă bursele sociale, iar pentru cele de ajutor ocazional este de 50% din valoarea menționată, respectiv 902,25 lei.
Declarațiile se semnează olograf și, în caz de suspiciune, se pot cere clarificări suplimentare conform regulamentului.
Termenul limită pentru depunerea documentelor pentru bursele sociale este 7 noiembrie ora 12.00.
Cuantumul bursei sociale conform ordinului de ministru este 900 de lei.

Burse speciale

Se acordă conform regulamentului de burse la propunerea decanatelor și aprobarea în Consiliul de Administrație.

Secțiune de întrebări și răspunsuri

Dacă părinții sunt divorțați dar sunt în continuare trecuți pe același domiciliu mai este nevoie de copie dupa hotărârea judecătorească?

R: Da, sunt familii diferite.

Trebuie să completez informațiile despre venituri pentru bursa socială medicală?

R: Da, dacă studentul se încadrează și pentru bursa de ajutor social ocazional. Dacă nu se încadrează pentru bursa de ajutor social ocazional se completează Anexele 5 si 6 și se atașează copia actului de identitate și certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul.

Vânzarea unui imobil se ia în calcul ca venit?

R: Se trece ca venit deoarece este impozabil și apare la ANAF.

Un părinte lucrează în armată și are veniturile secretizate, trebuie să aduc documente suplimentare?

R: deoarece veniturile nu apar la ANAF se anexează adeverința de venit de la Unitatea Militară de care aparține.

Ce documente justificative trebuie să adaug la dosar conform anexei 5?

R: Se anexează documente justificative, doar dacă studentul se încadrează în categoriile menționate mai sus, care trebuie să justifice suplimentare veniturile sau lipsa acestora.