Burse și taxe [Acordare burse și plată taxe]

Burse

Regulament burse 2020 – 2021 – valabil până la data de 30 septembrie 2021

Regulament burse 2021 – 2022 – valabil începând cu data de 1 octombrie 2021

Calendar burse semestrul 1 – anul universitar 2021 – 2022

Bursele de ajutor social

Conform HG nr.4/2021 salariul minim pe economie este de 2300 lei brut, respectiv 1386 lei net. Studenții care depun cereri pentru burse sociale trebuie să se încadreze sub 1386 lei ca venit mediu net pe membru de familie. Pentru Bursele de ajutor social ocazional studenții trebuie să se încadreze sub 1039 lei ca venit mediu net pe membru de familie.

Declarațiile fiscale de la instituții publice și entități angajatoare sau alte entități de la care membri familiilor primesc venituri trebuie prezentate pentru ultimele 3 luni dinainte de luna octombrie 2021 pentru semestrul I, respectiv iulie, august și septembrie.

Cererile de burse de ajutor social (Anexa 5 și Anexa 6) se aduc la Serviciul Social completate și însoțite de documentele doveditoare. NU se iau în considerare cererile incomplete sau cele care au documente lipsă. De asemenea cererile NU se completează pe loc la Serviciul Social, toate informațiile pentru completare se regăsesc în exemple și în regulament.

Documentele de mai jos trebuie să fie citite împreună și cu regulamentul de burse publicat mai sus:

 


Taxe

!Pentru studenții care au credite restante

puteți găsi formularul aici: https://utcb.ro/descopera/pagina-studentilor/taxe/taxele-de-scolarizare/ este sub cel de taxe de școlarizare. În acel formular fiecare student își trece numărul de credite restante și suma de plată, aceste informații trebuie să vină către ei de la secretariate.