Burse și taxe [Acordare burse și plată taxe]

Burse

Regulament burse 2020 – 2021 – valabil până la data de 30 septembrie 2021

Regulament burse 2021 – 2022 – valabil începând cu data de 1 octombrie 2021

Anexe în format editabil din regulamentul de burse.

Cerere bursă medicală

Anunț 29 martie 2021

Pentru acceptare burselor de performanță, de merit sau speciale trebuie să depuneți Anexa 7 la secretariat în original, fizic sau prin curier până cel târziu pe data de 5 aprilie 2021 ora 12.00.

DOAR CINE NU a furnizat contul bancar în primul semestru sau l-a schimbat în această perioadă, vă rugăm să completați următorul chestionar: https://forms.office.com/r/qnkqy9ZHFW

Cuantum burse pentru anul universitar 2020-2021 semestrul II:

Procedura de acordare a burselor

Semestrul II 2020 – 2021

Listele de studenți eligibili sunt aceleași cu cele de pe primul semestru, iar media se calculează pentru studenții care au maxim o restanță, luându-se în calcul notele obținute la discipline, iar dacă studentul care are o restanță nu s-a prezentat la acel examen se ia în considerare cu nota 0. Listele finale cu studenții care primesc burse vor fi afișate pe data de 18 martie 2021.

Burse de performanță – se acordă la propunerea decanatelor facultăților, propuneri ce sunt ulterior aprobate de Consiliul de Administrație al UTCB. Perioada alocată acestui proces este 22 februarie – 10 martie 2021. După stabilirea studenților care primesc acest tip de bursă, aceștia vor completa în format electronic declarația conform Anexei 7 din regulamentul de acordare a burselor, o vor semna olograf și o vor aduce la secretariatul facultății până la data de 31 martie 2021, sau o pot trimite prin curier. Studenții care au primit acest tip de bursă pentru un întreg an universitar trebuie doar să completeze Anexa 7 și să o trimită sau aducă la secretariatul facultății.

Burse de merit 1 și 2 –  se acordă studenților în funcție de performanțele la învățătură, conform cuantumului stabilit al bursei și fondului total aferent seriei de la o anumită specializare dintr-un an de studiu. Fondul total aferent seriei de studiu se determină proporțional cu numărul de studenți ai seriei din fondul total de burse al universității. Aceștia vor completa în format electronic declarația conform Anexei 7 din regulamentul de acordare a burselor, o vor semna olograf și o vor aduce la secretariatul facultății până la data de 31 martie 2021, sau o pot trimite prin curier.

Burse speciale –  se acordă pe întreg anul universitar, iar studenții care au primit acest tip de bursă pe primul semestru trebuie să completeze în format electronic declarația conform Anexei 7 din regulamentul de acordare a burselor, să o semneze olograf și să o aducă la secretariatul facultății până la data de 31 martie 2021, sau o pot trimite prin curier.

Burse de ajutor social

Serviciul de transport documente de la FAN Courier este gratuit pentru toți studenții care doresc trimiterea declarațiilor pentru obținerea burselor de performanță, merit și speciale semnate olograf. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe https://www.selfawb.ro/ îți faci cont, chemi curierul și trimiți declarația la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Registratură UTCB (Facultatea și tipul de bursă) și să specifici că plata se face la destinatar.

Semestrul I– 2020-2021

Burse de performanță – se acordă la propunerea decanatelor facultăților, propuneri ce sunt ulterior aprobate de Consiliul de Administrație al UTCB. Perioada alocată acestui proces este 11-21 octombrie 2020. După stabilirea studenților care primesc acest tip de bursă, aceștia vor completa online declarația conform Anexei 6 din regulamentul de acordare a burselor, o vor semna olograf și o vor aduce la secretariatul facultății până la data de 2 noiembrie 2020, sau o pot trimite prin curier.

Burse de merit 1 și 2 –  se acordă studenților în funcție de performanțele la învățătură, conform cuantumului stabilit al bursei și fondului total aferent seriei de la o anumită specializare dintr-un an de studiu. Fondul total aferent seriei de studiu se determină proporțional cu numărul de studenți ai seriei din fondul total de burse al universității. Listele cu studenții eligibili pentru acest tip de bursă vor fi afișate pe data de 16.10.2020 pe site-urile fiecărei facultăți. După definitivarea listei studenților care primesc acest tip de bursă, aceștia vor completa online declarația conform Anexei 6 din regulamentul de acordare a burselor, o vor semna olograf și o vor aduce la secretariatul facultății până la data de 2 noiembrie 2020, sau o pot trimite prin curier.

Burse speciale –  se acordă la propunerea decanatelor facultăților, propuneri ce sunt ulterior aprobate de Consiliul de Administrație al UTCB. Perioada alocată acestui proces este 11-20 octombrie 2020. După stabilirea studenților care primesc acest tip de bursă, aceștia vor completa online declarația conform Anexei 7 din regulamentul de acordare a burselor, o vor semna olograf și o vor aduce la secretariatul facultății până la data de 2 noiembrie 2020, sau o pot trimite prin curier.

Burse de ajutor social – în perioada 7 – 27 octombrie 2020 se depun la secretariatele facultăților dosarele pentru bursele sociale conform regulamentului de burse. Doasarele trebuie completate integral și aduse personal la secretariatele facultăților pentru verificare. În perioada 28 – 30 octombrie 2020 se vor definitiva listele studenților care beneficiază de acest tip de bursă. Rugăm studenții să verifice cu atenție regulamentul pentru a afla tipul de bursă de ajutor social la care se încadrează, precum și documentele care trebuie incluse în dosarul de bursă. Cererea și declarația care se completează pentru acest tip de bursă se află în partea de anexe la regulamentul de burse. Pentru bursele de ajutor social vom reveni cu informații actualizate asupra conținutului dosarului pe data de 7 octombrie 2020.

Serviciul de transport documente de la FAN Courier este gratuit pentru toți studenții care doresc trimiterea declarațiilor pentru obținerea burselor de performanță, merit și speciale semnate olograf. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe https://www.selfawb.ro/ îți faci cont, chemi curierul și trimiți declarația la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Rectorat UTCB și să specifici că plata se face la destinatar. Declarația se regăsește în regulamentul de burse.

Taxe

Lista completă de taxe poate fi consultată aici: https://utcb.ro/wp-content/uploads/2020/09/Cuantum-taxe-2020-2021.pdf

Taxa de înscriere/înmatriculare se poate plăti securizat online cu cardul aici:

Taxa de înscrie/înmatriculare se poate plăti și direct în contul universității cu următoarele detalii de plată:

Taxa de înmatriculare se plătește de toți studenții din anul I licență și anul I master ( 125 lei), precum și de studenții care se reînmatriculează (225 lei).

 

Termenul limită de efectuarea a plății este 12 octombrie 2020.

Taxa de studiu se poate plăti securizat online cu cardul aici:

 

Taxa de studiu se poate plăti și direct în contul universității cu următoarele detalii de plată:

Taxa de studiu se plătește de toți studenții la studii de licență și la studii de master, înmatriculați la taxă sau la depășire de studii, iar cuantumul acesteia este:

Taxa de studiu pentru studenții străini licență sau master, cu un cuantum de 2430 euro, se plătește direct în contul UTCB de euro:

Termenul limită de efectuare a plății este 16 octombrie 2020.

 

Studenții care apar pe listele de burse sunt rugați ca pe lângă completarea și trimiterea sau aducerea declarațiilor aferente tipurilor de burse să completeze și chestionarul https://forms.gle/n9eszkjVFzFhQQyZ9 prin care specificați contul bancar în care să se vireze bursa. În perioada pandemiei este limitat accesul la casieria universității și viramentul bancar al bursei este soluția cea mai sigură din punct de vedere sanitar.