Burse și taxe [Acordare burse și plată taxe]

Burse

Regulament burse 2022 – 2023

NU UITAȚI să furnizați contul bancar completând acest chestionar: https://forms.office.com/r/vLFSL8bHu8

Cuantumul burselor pentru anul universitar 2022 – 2023

Documentele de mai jos trebuie să fie citite împreună și cu regulamentul de burse publicat mai sus:

ghid-completare-Anexa-5Download

exemple-cu-titlu-informativ-de-completare-a-Anexei-5Download

 


Taxe

Cuantumul taxelor și tarifelor serviciilor din Universitatea Tehnică de Construcții București pentru anul universitar 2022-2023 se găsesc în Hotărârea senatului nr. 10895 din data de 13.10.2022:

Taxe înscriere admitere – sunt gestionate de comisia de admitere la nivelul UTCB/Secretariat rectorat/Centrul de Relații Internaționale și sunt stabilite anual de către Senatul UTCB

Taxe înmatriculare și reînmatriculare – sunt gestionate de secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală/Secretariat rectorat, iar taxele de înmatriculare se plătesc o singură dată pe perioada studiilor, aceasta fiind plătită de mai multe ori doar dacă studentul are statutul de amânat, iar taxele de reînmatriculare se plătesc pentru studenții care au întrerupt studiile și le reiau sau au fost exmatriculați.

Dovada plății taxelor se va trimite scanat, la secretariat FILS, pe adresa de email: secretariat.fils@utcb.ro.

Plătește aici taxa de înmatriculare sau reînmatriculare

Taxe pentru diferite activități didactice suplimentare – sunt gestionate de secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală/Secretariat rectorat și fac referire la

Plătește aici taxele pentru diferite activități didactice suplimentare

Taxe pentru diferite activități didactice suplimentare pentru studeții străini – sunt gestionate de secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală/Secretariat rectorat și fac referire la

Plătește aici taxele pentru diferite activități didactice suplimentare studenți străini

Taxele de școlarizare – sunt gestionate de secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală/Secretariat rectorat, iar aceste sunt pentru studenții care urmează studiile la forme de învățământ cu taxă

Plătește aici taxele de școlarizare

Taxele de școlarizare studenți străini – sunt gestionate de secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală/Secretariat rectorat/Centrul de Relații Internaționale, iar aceste sunt pentru studenții străini care urmează studiile la forme de învățământ cu taxă

Plătește aici taxele de școlarizare studenți străini

Taxele pentru servicii suplimentare la cerere– sunt gestionate de Secretariat rectorat/secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală și fac referire la

Plătește aici taxele pentru servicii suplimentare la cerere

Tarifele de cazare – sunt gestionate de Serviciul social și sunt stabilite anual în Senatul UTCB la propunerea Consiliului de Administrație în baza cheltuielilor lunare pentru angajați, utilități, pază și mentenanță.

Plătește aici tariful de cazare

Alte taxe de doctorat – sunt gestionate de Școala Doctorală și sunt stabilite anual în Senatul UTCB la propunerea Consiliului de Administrație în baza cheltuielilor lunare pentru angajați, utilități, pază și mentenanță.

Plătește aici alte taxe doctorat