Alegeri academice

[17 aprilie 2024] Candidaturi la functia de Decan al Facultatii de Inginerie in Limbi Straine, mandatul 2024-2029, avizate de Consiliul Facultății în data de 15.04.2023:

Scrisoare de intentie DT

CV DT

Plan managerial DT

Scrisoare de intentie RCT

CV RCT

Plan managerial RCT

Calendarul alegerilor pentru funcția de Decan al Facultății de Inginerie în Limbi Străine:

08 aprilie 2024 – 12 aprilie 2024, ora 15h – Depunerea dosarului de concurs;
15 aprilie 2024Avizarea candidaturilor in ședința Consiliului FILS [se va actualiza cu ora si locul desfasurarii]
18 aprilie 2024 – 22 aprilie 2024Organizarea interviurilor in cadrul concursului public de selecție si selectarea decanului.
[se va actualiza] – ședință a Senatului UTCB pentru validarea concursului.

Dosarul de candidatura la funcția de Decan al Facultății de Inginerie in Limbi Străine (FILS) – mandatul 2024-2029 – va cuprinde:

(1) Scrisoare de intenție;

(2) Curriculum Vitae al candidatului in format Europass;

(3) Planul managerial al candidatului.

Toate cele trei documente trebuie asumate prin semnătura olografa.

Dosarul de candidatura se depune si se înregistrează in forma tipărită la Secretariatul Facultății de Inginerie in Limbi Străine (FILS) (clădirea Decanate, scara 2, Parter).

Suplimentar, dosarul de candidatură in format electronic (fișiere in format PDF) se transmite prin e-mail către Secretariatul FILS, destinatar Secretar- șef ing. Jean-Marie Raiciu, la adresa

jean-marie.raiciu@utcb.ro.