Admitere mastere de inginerie

Calendar admitere – Master

 

SESIUNEA II – Septembrie 2023

Platforma de admitere: https://admitereonline.utcb.ro/login

4 septembrie – 15 septembrie 2023 – ADMITERE MASTER

Înscrieri -> 4 septembrie ora 09.00 – 11 septembrie ora 12.00

Examen competențe lingvistice -> 11 septembrie ora 14.00

Concurs admitere->  11 septembrie ora 14.00 – 17.00

Afișare liste de afișare liste provizorii candidați admiși-> 11 septembrie ora 18.00

Depunere contestații -> 11 septembrie ora 18.00 – 12 septembrie ora 12.00

Rezolvare contestații -> 12 septembrie ora 12.00 – 12 septembrie ora 17.00

Afișare liste de candidați afișare candidați admiși sub rezerva confirmării locului -> 12 septembrie ora 18.00

Perioadă de depunere diplomă licență în original -> 11 – 13 septembrie între orele 09.00 – 15.00

Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului -> 13 septembrie ora 18.00

Depunere contestații -> 13 septembrie ora 18.00 – 14 septembrie ora 12.00

Rezolvare contestații -> 14 septembrie ora 12.00 – 14 septembrie ora 18.00

Afișare liste finale candidați admiși -> 15 septembrie ora 16.00

 Specializări Master inginerie Civilă

Număr de locuri   

Acte necesare pentru înscriere

  1. Cererea de înscriere (on-line pe platforma pusă la dispoziție de universitate)
  2. Diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverința
  3. Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (însoțită de Suplimentul la Diplomă), scanată după original, iar pentru absolvenții de studii universitare de licență din promoția anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverința în original sau copie, care va conține media de la examenul de licență/diplomă. Documentele trebuie să conțină și media anilor de studii;
  4. Acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal semnat olograf
  5. Pentru studenții care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget sau taxă);
  6. Certificatul de naștere
  7. Certificatul de căsătorie
  8. Cartea de identitate
  9. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere (100 lei) sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei (Plata se va face pe platforma on-line)
  10. Atestat de competenta lingvistica recunoscut

*se poate opta pentru preluarea datelor cu privire la rezultate obținute la examenul de bacalaureat din SIIIR

Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.

Taxe de admitere și școlarizare

Care este modalitatea de admitere

Test de competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine (engleză sau franceză) susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică (notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere.
Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:

 

Regulament admitere 2023

Burse si Taxe

Cazare cămin

Program Doublă Diplomă

Informatii admitere candidaţi UE 2023

Informatii admitere candidaţi non-UE 2023

Regulament admitere studenti internationali