Admitere mastere de inginerie

Calendar admitere – Master

 

SESIUNEA II – Septembrie 2022

Platforma de admitere: https://admitereonline.utcb.ro/login

16 septembrie –  21 septembrie 2022 – ADMITERE MASTER

Înscrieri: Vineri  16.09. ora 16.00 –  Luni 19.09. ora 15.00

Afisare candidati inscrisi : Luni 19.09. ora 17.00

Depunere contestații la listele afișate: Luni 19.09.  – între orele 17.00-22.00

Desfășurarea Probei de interviu: Marți 20.09. – între orele 10.00-12.00

Afișarea listelor cu candidații admiși provizoriu:  Marți 20.09. – ora.14.00

Depunere contestații la listele cu candidați admiși provizoriu: Marți 20.09. –între orele: 14.00-18.00

Afișare liste finale admiși: 21.09. ora 10.00

 

Candidații pot depune diploma /adeverința de licență în original  pentru confirmarea locului la secretariatele facultăților în perioada: Luni 19.09 – ora 15.00 – Marți 20.09 – ora 15.00

 Specializări Master inginerie Civilă

 

Număr de locuri   

  1. Cererea de înscriere (on-line pe platforma pusă la dispoziție de universitate)
  2. Diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverința
  3. Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (însoțită de Suplimentul la Diplomă), scanată după original, iar pentru absolvenții de studii universitare de licență din promoția anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverința în original sau copie, care va conține media de la examenul de licență/diplomă. Documentele trebuie să conțină și media anilor de studii;
  4. Acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal semnat olograf
  5. Pentru studenții care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget sau taxă);
  6. Certificatul de naștere
  7. Certificatul de căsătorie
  8. Cartea de identitate
  9. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere (100 lei) sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei (Plata se va face pe platforma on-line)
  10. Atestat de competenta lingvistica recunoscut