Inginerie structurală – în limba engleză

La Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) din cadrul UTCB (universitate cu “grad de incredere ridicat“, calificativ acordat de ARACIS) te așteaptă două specializări de master:

Inginerie Structurală” în limba engleză – Master of Structural Enginering

Inginerie Structurală” în limba franceză – Master Ingénierie des structures

ambele acreditate de MEN și de ARACIS. Programele de studii în domeniul ingineriei civile de la UTCB sunt ierarhizate în categoria A de MEN.

Planul de învățământ oferă un supliment de cunoștințe teoretice (dinamică, seismologie inginerească și inginerie seismică, procese aleatoare, hazard, vulnerabilitate și risc, analiza neliniară) și de cunoștințe avansate specifice (beton precomprimat, structuri compozite, pentru construcții speciale,  hidrotehnice, pentru clădiri înalte, poduri, ingineria vântului, reabilitare seismică), acoperind o gamă largă de tipologii structurale de construcții.

Competenţe profesionale

  1. Cunoașterea și înțelegerea principiilor, conceptelor și teoriilor fundamentale ale ingineriei structurale;
  2. Identificarea, analiza și rezolvarea problemelor de inginerie structurală pentru construcții cu structuri din beton armat, metal, lemn și zidarie;
  3. Modelarea probabilistă a acțiunilor asupra construcțiilor și a capacităților de rezistență a acestora;
  4. Proiectarea construcțiilor rezistente la acțiunea seismică și la acțiunea vântului (inclusiv modelarea acțiunii seismice și a vântului și a comportării dinamice liniare și neliniare a structurilor); conformarea și proiectarea clădirilor înalte;
  5. Proiectarea avansată asistată de calculator și utilizarea de software dedicat;
  6. Coordonarea elaborării proiectelor tehnice și de execuție pentru clădiri civile, industriale și agricole din toate clasele de importanță și de expunere la cutremur, așa cum sunt definite de codul de proiectare P100-1/2006;
  7. Coordonarea elaborării proiectelor tehnice pentru construcții inginerești (de tip coșuri de fum, castele de apă, turnuri de răcire, construcții hidroedilitare, etc.);
  8. Coordonarea elaborării proiectelor tehnice, a proiectelor de reabilitare a clădirilor și construcțiilor inginerești;
  9. Cunoașterea și înțelegerea tehnicilor de cercetare (documentare, proiectarea experimentului/simulării numerice, desfașurarea experimentului/simulării numerice și obținerea de informații experimentale, prelucrarea acestora, modelarea statistică a rezultatelor, formularea concluziilor);
  10. Pregătirea rapoartelor tehnice și de cercetare și a publicațiilor științifice în domeniul ingineriei structurale;

Acorduri de Dublă Diploma

Studenții care se înscriu la masterele FILS au posibilitea obținerii simultane a două diplome:

acord UTCB – École des Ponts ParisTech (France) semnat începând cu anul 2001 – absolvenţii obţin atât diploma de master a UTCB cât şi diploma de inginer la ENPC. Cursurile se desfășoară în limba franceză.

acord UTCB – groupe INSA (France) semnat începând cu anul 2018 – absolvenţii obţin atât diploma de master a UTCB cât şi diploma de inginer la INSA. Cursurile se desfășoară în limba franceză.

– acord UTCB – l’Université de Liège (Belgique) semnat începând cu anul 2018 – absolvenţii obţin diploma de master la UTCB și la Université de Liège. Cursurile se desfășoară în limba engleză.

Planuri de studii

Avantajele studiilor de master într-o limbă străină la FILS

Campusul UTCB Tei

Mai multe informații: Cazare

Burse

Cuantum burse propus către senat:

Parteneri

  

 

Viața studențească

ASF Asociatia Studenților Francofoni – UTCB

Ascb Asociația Studenților la Construcții din București      www.ascb.ro/