Taxe

HS-8019-23.09.2020-Cuantum Taxe-cu-anexa

HS-372-15.01.2021-Modificare-tarife-cazare

 

Taxa de înscriere/înmatriculare se poate plăti securizat online cu cardul aici:

Taxa de înscriere/înmatriculare se poate plăti și direct în contul UTCB cu următoarele detalii de plată:

Taxa de înmatriculare se plătește de toți studenții din anul I licență și anul I master (125 lei), precum și de studenții care se reînmatriculează (225 lei).

După plata taxei se trimite către secretariat.fils@utcb.ro copia chitanței în format pdf!

 

Taxa de studii se poate plăti securizat online cu cardul aici:

Taxa de studiu se poate plăti și direct în contul UTCB cu următoarele detalii de plată:

Taxa de studiu se plătește de toți studenții la studii de licență și la studii de master, înmatriculați la taxă sau la depășire de studii, iar cuantumul acesteia este:

După plata taxei se trimite către secretariat.fils@utcb.ro copia chitanței în format pdf!

 

Taxa de studiu pentru studenții străini licență sau master se plătește direct în contul UTCB de EURO:

Studenții care apar pe listele de burse sunt rugați ca pe lângă completarea și trimiterea sau aducerea declarațiilor aferente tipurilor de burse să completeze și chestionarul https://forms.gle/n9eszkjVFzFhQQyZ9 prin care specificați contul bancar în care să se vireze bursa. În perioada pandemiei este limitat accesul la casieria universității și viramentul bancar al bursei este soluția cea mai sigură din punct de vedere sanitar.

După plata taxei se trimite către secretariat.fils@utcb.ro copia chitanței în format pdf!

 

Alte informații:

Taxă de primă înmatriculare 125 lei / taxă amânare 125 lei / taxă reînmatriculare 225 lei / taxe școlaritate / a treia prezentare

IBAN RO06RNCB0073005630380004 Banca BCR

sau

IBAN RO57TREZ70220F330500XXXX Banca TREZORERIE

Cont RESTANȚE + TEST DE LIMBĂ 

EURO  IBAN RO76RNCB0073005630380005 – Banca BCR

Cont TAXE ȘCOLARITATE

EURO IBAN RO73RNCB0073005630380059 – Banca BCR

După plata taxei se trimite către secretariat.fils@utcb.ro copia chitanței în format pdf!