Taxe

Cuantumul taxelor și tarifelor serviciilor din Universitatea Tehnică de Construcții București pentru anul universitar 2023-2024 se găsesc în Hotărârea senatului nr. 11273 din data de 18.09.2023:

Cuantum taxe și tarife UTCB

Taxe înscriere admitere – sunt gestionate de comisia de admitere la nivelul UTCB/Secretariat rectorat/Centrul de Relații Internaționale și sunt stabilite anual de către Senatul UTCB

Taxe înmatriculare și reînmatriculare – sunt gestionate de secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală/Secretariat rectorat, iar taxele de înmatriculare se plătesc o singură dată pe perioada studiilor, aceasta fiind plătită de mai multe ori doar dacă studentul are statutul de amânat, iar taxele de reînmatriculare se plătesc pentru studenții care au întrerupt studiile și le reiau sau au fost exmatriculați.

Dovada plății taxelor se va trimite scanat, la secretariat FILS, pe adresa de email: secretariat.fils@utcb.ro.

Plătește aici taxa de înmatriculare sau reînmatriculare

Taxe pentru diferite activități didactice suplimentare – sunt gestionate de secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală/Secretariat rectorat și fac referire la

Plătește aici taxele pentru diferite activități didactice suplimentare

Taxe pentru diferite activități didactice suplimentare pentru studeții străini – sunt gestionate de secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală/Secretariat rectorat și fac referire la

Plătește aici taxele pentru diferite activități didactice suplimentare studenți străini

Taxele de școlarizare – sunt gestionate de secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală/Secretariat rectorat, iar aceste sunt pentru studenții care urmează studiile la forme de învățământ cu taxă

Plătește aici taxele de școlarizare

Taxele de școlarizare studenți străini – sunt gestionate de secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală/Secretariat rectorat/Centrul de Relații Internaționale, iar aceste sunt pentru studenții străini care urmează studiile la forme de învățământ cu taxă

Plătește aici taxele de școlarizare studenți străini

Taxele pentru servicii suplimentare la cerere– sunt gestionate de Secretariat rectorat/secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală și fac referire la

Plătește aici taxele pentru servicii suplimentare la cerere

Accesul auto în campusul UTCB, este gestionată de Biroul urmărire contracte și se face în baza achitării unui taxe pentru reînnoirea legitimației de acces în baza Cartei Universitare – Art. 94 (2) Accesul membrilor comunității universitare şi al personalului administrativ şi auxiliar cu mijloace auto personale se poate face numai cu legitimație de acces în incintele universității, în limita locurilor de parcare disponibile. Legitimațiile de acces se eliberează de către Direcția administrativă contra cost, cuantumul taxei fiind aprobat anual de Senatul universitar.

Plătește aici pentru accesul auto

Tarifele de cazare – sunt gestionate de Serviciul social și sunt stabilite anual în Senatul UTCB la propunerea Consiliului de Administrație în baza cheltuielilor lunare pentru angajați, utilități, pază și mentenanță.

Plătește aici tariful de cazare

Alte taxe de doctorat – sunt gestionate de Școala Doctorală și sunt stabilite anual în Senatul UTCB la propunerea Consiliului de Administrație în baza cheltuielilor lunare pentru angajați, utilități, pază și mentenanță.

Plătește aici alte taxe doctorat

Taxe cursuri postuniversitare – sunt gestionate de Centrul de Educație Continuă, Absolvenți și Antreprenoriat și sunt stabilite de responsabilii de cursuri în baza resurselor utilizate.

Plătește aici taxe cursuri postuniversitare