Orar

Guide d’entrer dans les équipes de Microsoft Teams

Guide for joining classes in Microsoft Teams

 

I E 02.10

II E 01.10

III E 29.09

IV E 05.10

 

I F 01.10

II F 16.10

III F 05.10

IV F 16.10

 

I Master E 01.10

II Master E 29.09

 

I Master F 16.10

II Master F 23.10

 

Activitățile didactice la FILS pentru anul I Licență Franceză și anul I Master Franceză vor începe luni, 12 octombrie 2020.

 

An pregatitor de limba romana

Orar APLR gr. 1,2 – SEM. I, 2020-2021