Orar

Orare semestrul II 2018-2019

 

I E updated28feb

I F actualise 21feb

II E updated 7mar-for 1-5 week

II E updated 4mar-for weeks 6,7,8

II E updated 4mar-for weeks 9,10,14

II E updated 4mar-for weeks 11,12

II E updated 4mar-for week 13

II F 12mar-sem 1-5

II F 12mar-sem 6,9,10

II F 12mar-sem7

II F 12mar-sem 8,11,12

II F 12mar-sem 13

II F 12mar-sem 14

III E updated12mar

III F updated 3mar

IV E updated 8mar

IV F updated3mar

I Master E updated7mar

I Master F updated 24feb

 

STI anul I

STI anul al II-lea

STI anul al III-lea

MATIS anul I

MATIS anul al II-lea

 

Orar APLR gr. I, 25 feb. – 3 apr. 2019

MODUL I si II-EN-FR-APLR group 2 week 6 2019

MODUL II-grupa 2