Studii de licență

Inginerie Civilă

Studiile universitare de licență reprezintă prima treaptă a studiilor universitare și asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în domeniul ingineriei civile în vederea inserției pe piața forței de muncă atât din România cât și de peste hotare, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare.

Programele de studii universitare de licență reprezintă ciclul I de studii universitare și corespund unui număr de minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, și se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC și din Cadrul Național al Calificărilor.

Programele de studii universitare de licență se finalizează cu examen de licență pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen de diplomă pentru învățământul universitar de licență din domeniul științelor inginerești.

Traducere și interpretare

De ce Limbi moderne aplicate la UTCB? Pentru că ne dorim să le oferim studenților de la Ciclul de licență ceva diferit de ceea ce ar putea găsi la alte universități, și anume aprofundarea cunoștințelor de limbi străine și dobândirea aptitudinilor de traducători-interpreți specializați pe domeniul tehnico-științific, în cadrul căruia Ingineria Civilă joacă un rol extrem de important.

Pe lângă o rampă de lansare către o carieră de succes, studenții găsesc aici o mare deschidere către culturile din țările ale căror limbi le studiază, un mediu propice dezvoltării abilităților de comunicare, o atmosferă de lucru plăcută și relaxată, un cadru organizat astfel încât să le faciliteze atât îmbunătățirea performanțelor lingvistice, cât și interacțiunile interculturale, de care beneficiază din plin la evenimente precum Săptămâna Limbilor Străine.

Toate cadrele didactice care predau la Specializarea de Traducere și Interpretare au o înaltă calificare în domeniul materiilor pe care le predau și o mare disponibilitate de a le împărtăși studenților din cunoștințele și experiența lor, într-o manieră deschisă, care să-i încurajeze să se exprime liber, pentru că, în fond, comunicarea eficientă este principala cale către succes în societatea contemporană.