Departamentul de Limbi străine și comunicare

Într-o universitate de profil tehnic, Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare (DLSC) îşi asumă rolul de a asigura, prin intermediul cursurilor şi seminarelor predate de cadrele sale didactice, complementul umanist necesar formării armonioase a viitorilor specialişti în construcţii. Departamentul a contribuit, încă din anul 2004, la diversificarea ofertei educaționale a universității prin programele de studii în domeniul limbilor moderne aplicate – traducere și interpretare, al căror inițiator este. În cadrul acestora, studenții sunt formaţi în domeniul traducerii şi al interpretării non literare (profil tehnico-ştiinţific, economic, juridic etc.) şi, la sfârşitul celor trei ani de licenţă şi/sau a celor doi ani de masterat, se pot integra în viaţa profesională având posibilitatea de a opta, în afara carierei de freelance, pentru colaborări cu diferite tipuri de organizaţii, din cele mai variate domenii.

Din 1995, DLSC organizează în fiecare an Săptămâna Limbilor Străine, eveniment unic în peisajul universitar bucureștean, în cadrul căruia sunt încurajate învățarea și utilizarea limbilor străine, precum și deschiderea către alte culturi.

Conducerea departamentului și secretariat

Didactic

Anunt important: concurs posturi didactice DLSC

Tema pentru probele aferente concursului pentru postul de conferențiar universitar  V 7:

Tema pentru prelegerea profesional-științifică:

“The role of the concept of genre in tackling specialised translations”.

Bibliografia pentru concurs:

  1. Bhatia, V. K. (1993). Analysing Genre. Language Use in Professional Settings. London and New York: Routledge.
  2. Bhatia, V. K. (2014). Worlds of Written Discourse. A Genre-Based View. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury.
  3. Bhatia, V. K. (2017). Critical Genre Analysis. Investigating Interdiscursive Performance in Professional Practice. New York: Routledge.
  4. Coulthard, M. (ed.) (1994). Advances in Written Text Analysis, London, New York.
  5. Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. London and New York: Routledge.
  6. Hatim, B. and Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. London and New York: Longman.
  7. Mureșan, L. (2000). Genre Analysis and Economics. Preface by Dr. Trevor H. James. București: Paideia.
  8. Orts, M. A.; Breeze, Breeze, R. and Gotti, M. (eds.) (2017). Power, Persuasion and Manipulation in Specialised Genres. Providing Keys to the Rhetoric of Professional Communities. Bern, Switzerland: Peter Lang.
  9. Swales, J. M. (2004), Research Genres. Exploration and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.

Tema pentru probele aferente concursului pentru postul de asistent universitar V 26:

 Tema: Modalități gramaticale de exprimare a funcției impersonale în textele de specialitate

Bibliografie:

Conrad, S. (2017). The Use of Passives and Impersonal Style in Civil Engineering Writing. Journal of Business and Technical Communication, 38. Retrieved January 5th 2020 from: https://doi.org/10.1177/1050651917729864

De Clercq, K. (2018). Syncretisms and the morphosyntax of negation. In Lena Baunaz, Karen De Clercq, Liliane Haegeman & Eric Lander (eds.), Exploring nanosyntax. pp.: 180–204. Oxford University Press.

Denman, Jenny, R. Tanner & R. de Graaff, (2013): “CLIL in junior vocational secondary education: Challenges and opportunities for teaching and learning”, International Journal of Bilingual Edu-cation and Bilingualism 16(3), 285-300. Desjardins, R. (2017). Translation and Social Media. In Theory, in Training and in. Professional Practice, London: Palgrave Macmillan.

Vince Michael, Sunderland Peter (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Education.

Vianu, Lidia (2005). English with a Key. Exercitii de traducere și retroversiune. Bucureşti: Teora.

Anunt important: concurs posturi didactice DLSC

Pentru postul de conferentiar, concursul va avea loc pe 8 iulie, incepand cu ora 10, in echipa MT: Comisie concurs post conferentiar V7 DLSC, al carei cod este: 748737p

Pentru postul de asistent, concursul va avea loc tot pe 8 iulie, incepand cu ora 11, in echipa MT: Comisie concurs post asistent V 26 DLSC, al carei cod este: kw5jcko

Anunt important: concurs posturi didactice DLSC

Calendar concurs posturi didactice sem. II 2020_2021

Model_Tabel de descriere a postului_Asistent_Mai 2021.doc

Model_Tabel de descriere a postului_Conferentiar_Mai 2021

Decizia nr.4747 din 08.06.2021 Comsiilor CONF si PROF (1)

PROPUNERI DE TEME PENTRU PRELEGEREA PUBLICĂ-CONFERENTIAR

Propuneri teme concurs asistent

Bibliografie concurs conf

 

Examenul de competență lingvistică

Cercetare

Membri

Dotări

Evenimente

Săptămâna Limbilor Străine