Departamentul de Limbi străine și comunicare

Într-o universitate de profil tehnic, Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare (DLSC) îşi asumă rolul de a asigura, prin intermediul cursurilor şi seminarelor predate de cadrele sale didactice, complementul umanist necesar formării armonioase a viitorilor specialişti în construcţii. Departamentul a contribuit, încă din anul 2004, la diversificarea ofertei educaționale a universității prin programele de studii în domeniul limbilor moderne aplicate – traducere și interpretare, al căror inițiator este. În cadrul acestora, studenții sunt formaţi în domeniul traducerii şi al interpretării non literare (profil tehnico-ştiinţific, economic, juridic etc.) şi, la sfârşitul celor trei ani de licenţă şi/sau a celor doi ani de masterat, se pot integra în viaţa profesională având posibilitatea de a opta, în afara carierei de freelance, pentru colaborări cu diferite tipuri de organizaţii, din cele mai variate domenii.

Din 1995, DLSC organizează în fiecare an Săptămâna Limbilor Străine, eveniment unic în peisajul universitar bucureștean, în cadrul căruia sunt încurajate învățarea și utilizarea limbilor străine, precum și deschiderea către alte culturi.

Conducerea departamentului și secretariat

Didactic

Examenul de competență lingvistică

Cercetare

Membri

Dotări

Evenimente

Săptămâna Limbilor Străine