Activitățile didactice – semestrul II al anului universitar 2020-2021

12 mai 2021

[actualizare articol Mai 2020]

Activitățile didactice de predare și de evaluare a studenților, precum și examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura în sistem online (Scenariul 3 – Participarea tuturor studenților / cursanților la activități didactice on line) pentru studenții înmatriculați la studiile universitare de licență și master din toți anii de studii, precum și pentru cetățenii străini înmatriculați la programul An Pregătitor de Limba Română.

În cazul studenților înmatriculați la studii universitare de doctorat, activitățile de pregătire doctorală (activități de cercetare, lucrări practice, laboratoare organizate cu prezență fizică) se vor desfășura în Scenariul 2 – Participare în sistem mixt, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție.

Pentru studenții aflați în anii de finalizare a studiilor, pentru elaborarea proiectelor de diplomă, lucrărilor de licență/disertație este posibilă interacțiunea față-în-față dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți, cu condiția existenței acordului reciproc, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție. În lipsa acordului reciproc, interacțiunea dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți se va face online.

Activitatea de practică studențească se va desfășura în Scenariul 2 – Participare în sistem mixt, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare.

Consiliul de Administrație și Senatul UTCB vor analiza din nou, în ultima decadă a lunii iulie, contextul epidemiologic și vor actualiza, dacă este cazul, scenariile aplicate.

[actualizare articol Aprilie 2020]

[actualizare articol Martie 2020]

În perioada 15 martie – 15 aprilie 2021 activitățile didactice se vor desfășura astfel:

în sistem online (Scenariul 3 – Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice online) pentru studenții înmatriculați la studii universitare de licență și de master din toți anii de studii, precum și pentru cetățenii străini înmatriculați la programul Anul Pregătitor de Limba Română;
în sistem mixt (Scenariul 2 – Participare în sistem mixt), cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție, pentru studenții înmatriculați la studii universitare de doctorat pentru activitățile de pregătire doctorală (activități de cercetare, lucrări practice, laboratoare organizate cu prezență fizică).
Pentru studenții aflați în anii de finalizare a studiilor, pentru elaborarea proiectelor de diplomă, lucrărilor de licență / disertație este posibilă interacțiunea față-în-față dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți, cu condiția existenței acordului reciproc, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție. În lipsa acordului reciproc, interacțiunea dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți se va face online.

Consiliul de Administrație și Senatul UTCB vor analiza din nou, la jumătatea lunii aprilie, contextul epidemiologic și vor actualiza, dacă este cazul, scenariile aplicate.

Mai multe detalii găsiți în decizia rectorului din data de 15.03.2021 emisă în urma votului Consiliului de Administrație din data de 10.03.2021 și a votului consultativ al Senatului UTCB din data de 12.03.2021.

[Februarie 2020]

În semestrul II al anului universitar 2020-2021 activitățile didactice se vor desfășura astfel:

Pentru studenții aflați în anii de finalizare a studiilor, pentru elaborarea proiectelor de diplomă, lucrărilor de licență / disertație este posibilă interacțiunea față-în-față dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți, cu condiția existenței acordului reciproc, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție. În lipsa acestuia din urmă, interacțiunea dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți se va face online. Consiliul de Administrație și Senatul UTCB vor analiza din nou, la jumătatea lunii martie, contextul epidemiologic și vor actualiza, dacă este cazul, scenariile aplicate.

Pentru mai multe detalii verificați decizia rectorului din data de 12.02.2021 emisă în urma votului Consiliului de Administrație din data de 10.02.2021 și a votului consultativ al Senatului UTCB din data de 11.02.2021: Decizia nr.1314 din 12.02.2021 Download