Anul universitar 2021 – 2022

23 iulie 2021

[Chestionar cazare în căminele UTCB – actualizare 11.09.2021]

Chestionarul se poate completa aici: https://forms.office.com/r/cJyNCUUzB2

[Cazarea în căminele UTCB – actualizare 10.09.2021]

Tarifele de cazare în căminele UTCB avizate de Consiliul de Administrație și propuse aprobării Senatului universității pentru data de 23 septembrie 2021:

Tarifele de cazare propuse sunt nesubvenționate și sunt valabile pentru o cameră. Acest tarif se împarte la numărul de studenți din cameră și pentru fiecare se scade subvenția aferentă, dacă aceasta există. În anul universitar 2020 – 2021 subvenția a fost de 160 lei pe student. Tariful de cazare pentru prima lună este în valoare de jumătate din tariful de cazare pe cameră nesubvenționat și se plătește online începând cu data de 23 septembrie 2021, ora 20, înainte de preluarea camerei de cămin. Tariful de cazare pentru prima lună nu va fi plătită de studenții străini bursieri ai statului român, precum și de studenții orfani.

Reguli pentru cazarea în căminele UTCB în anul universitar 2021-2022 conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 09.09.2021

Aceste reguli sunt aplicabile doar pe perioada pandemiei SARS-CoV-2.

1. Cazarea în căminele UTCB se face doar pentru persoanele care:

  1. au minim 10 zile de la schema completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 (pentru care se prezintă certificatul digital European COVID). Dacă persoana care dorește cazare nu are schema de vaccinare completă aceasta prezintă un test SARS-CoV-2* efectuat cu maxim 24 de ore înainte de cazare, iar ulterior la fiecare 7 zile, pe toată perioada de cazare până la îndeplinirea schemei complete;
  2. prezintă un test SARS-CoV-2* efectuat cu maxim 24 de ore înainte de cazare, iar ulterior la fiecare 7 zile pe toată perioada de cazare;
  3. au trecut prin boala SARS-CoV-2 în ultima lună, iar ulterior la 180 de zile distanță, fie prezintă dovada unei scheme complete de vaccinare, fie un test SARS-CoV-2* agrementat la fiecare 7 zile pe toată perioada de cazare.

Triajul epidemiologic se face la preluarea camerei de cămin de către persoanele responsabile cu aceasta. Studenții  cazați în baza testului SARS-CoV-2*, ulterior preluării camerei, au obligația de a aduce la administrator, la fiecare 7 zile, un nou test SARS-CoV-2* agrementat.

2. Vizitele studenților cazați în campusul UTCB, în afara căminului în care au fost repartizați, sunt permise în intervalul orar 8.00 – 22.00.

3. Vizitele în căminele UTCB ale persoanelor care nu sunt cazate în acestea sunt permise între orele 8.00 – 15.00 doar pe baza certificatul digital European COVID împotriva SARS-CoV-2 care este scanat la intrarea în cămin. De asemenea persoana este trecută în registrul vizitatorilor, iar responsabilitatea pentru acțiunile acesteia sunt în sarcina persoanei cazate în căminul UTCB. Prin excepție, pentru studenții UTCB necazați în căminele universității vizitele se pot efectua în intervalul orar 8.00 – 22.00, accesul făcându-se până la ora 15.00 pentru verificarea certificatului digital european COVID.

4. Articolul 32 din Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București nu este aplicabil  până la data de 31.12.2021. Decizia privind aplicarea acestui articol 32 se modifică în funcție de evoluția ratei de îmbolnăvire în Municipiul București, rată comunicată săptămânal de către DSPMB.

5. În căminele UTCB pot fi cazate cel mult două persoane în cameră. La solicitarea studenților este posibilă cazarea a trei persoane în cameră cu condiția ca aceștia să fie din aceeași facultate, an de studiu, specializare și serie.

6. Pentru încălcarea punctelor 1-3 din prezenta decizie se aplică sancțiunea de la Articolul 40 din același regulament: Încălcarea articolelor din prezenta decizie se sancționează în primă fază cu avertisment, iar pentru recidivă se sancționează cu pierderea dreptului de cazare în căminele UTCB pentru anul universitar în curs, făcându-se excepție de la articolului 33 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București.

*Prin test SARS-CoV-2  se înțelege un test antigen sau  unul RT-PCR efectuat într-un centru omologat sau recunoscut de Ministerul Sănătății.

Extras din Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București.

Art. 32 În cazul cazării în perioada stării de alertă, de necesitate sau urgență, când riscul de contaminare cu un virusul SARS-COV2 în căminele studențești aparținând UTCB este ridicat, se vor limita deplasările în cadrul căminului/căminelor și se va interzice accesul vizitatorilor externi. Pentru rezolvarea unor probleme administrative este permis accesul în zona parter-administrație, în intervalul orar 08.00-15.00 de luni până vineri. Este permis accesul vizitatorilor externi în căminele UTCB doar în baza prezentării la intrarea în cămin a dovezii (în format fizic sau electronic) de vaccinare împotriva virusului SARS-COV2.

Art. 33 Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul regulament se vor aplica, în funcție de gravitatea abaterilor, următoarele sancțiuni:

Art. 40 Încălcarea articolului 32 se sancționează în primă fază cu avertisment, iar pentru recidivă se sancționează cu pierderea dreptului de cazare în căminele UTCB pentru anul universitar în curs, făcându-se excepție de la articolului 33.

Informații:

 

Universitatea Tehnică de Construcții București își propune ca, începând cu data de 27 septembrie 2021, să desfășoare toate activitățile didactice pentru toate ciclurile de studii (licență, masterat, doctorat) în format fizic, față în față. Așteptăm cu nerăbdare momentul în care toți studenții UTCB vor reveni în spațiile de învățământ ale universității odată cu începerea anului universitar 2021-2022.

Căminele universității vor fi deschise pentru cazarea studenților noștri, cu excepția cazurilor în care autoritățile cu competențe în domeniul sănătății publice vor impune restricții. În cazul unei evoluții defavorabile și alarmante a situației pandemice în cursul lunii septembrie, Universitatea Tehnică de Construcții București va analiza oportunitatea reluării tuturor activităților didactice față în față și va comunica deciziile ce se impun.

Universitatea Tehnică de Construcții București recomandă membrilor comunității sale academice să se vaccineze pentru a minimiza riscul transmiterii virusului SARS-COV 2 și a îmbolnăvirii și pentru a crește șansele de desfășurare a activităților didactice în format fizic.