Apeluri de mobilitate pentru profesori și personal administrativ

3 noiembrie 2021

Pentru a sprijini dezvoltarea spațiului comun de cercetare EU -CONEXUS, cele șase universități partenere ale EU-CONEXUS au lansat un apel pentru mobilitatea profesorilor, cercetătorilor și a personalului administrativ în cadrul alianței.

Scopul programului este de a încuraja și dezvolta colaborarea între universitățile partnere , de a înțelege cultura administrativă a fiecărei universități partenere, de a consolida rețeaua de personal administrativ și schimb de bune practici.

Fiecare universitate oferă personalului său de cercetare (cercetători / profesori, doctoranzi, cercetători post-doc, tehnicieni și personal administrativ pentru cercetare) oportunitatea de a vizita un alt partener sau universitate parteneră asociată, unitățile / laboratoarele sale de cercetare sau de a participa la o cercetare conferință in situ. Se așteaptă ca proiectele să fie colaborative și să implice vizite la infrastructura / infrastructurile de cercetare și la unitatea / unitățile de cercetare ale instituției gazdă (identificate în cerere).

Obiectivul este ca cercetătorii să colaboreze împreună, să fie instruiți cu privire la anumite protocoale și procese sau să impulsioneze noi proiecte comune de cercetare pe tema durabilității urbane inteligente a zonelor de coastă.

Universitățile vor finanța costurile de mobilitate (călătorii, subzistență) conform propriilor reguli instituționale.

Persoanele cu dizabilități / nevoi speciale pot solicita sprijin suplimentar pentru subvenții.

Cum puteți aplica:

Pasul 1: Identificăm scopul mobilității și perioada de deplasare (Deadline aplicații – 31.01.2022)

-Anunțați-vă intenția de a aplica (ideal alături de colegii dvs ca să sporim numărul mobilităților) și contactați Ofițerul de Mobilități – Ramona Diac ramona.diac@utcb.ro – sunați sau lăsați mesaj pe Microsoft Teams (vi se va explica procedura de aplicare 1:1)

-În funcție de tema proiectului pe care vreți să-l dezvoltați cu unul dintre parteneri sau tematica Laboratoarelor pe care vreți să le vizitați – identificăm universitatea parteneră care se potrivește cu scopul deplasării dumneavoastră ( vă invităm să consultați , ulterior va fi lansat și Research Portal pe site-ul EU-CONEXUS)

-Începem comunicarea cu universitatea vizată prin persoanele de contact desemnate:

–  Urmează comunicarea cu persoana care vă va primi în mobilitate (dacă aveți deja contacte în una dintre universitățile partenere, ați mai colaborat pe proiecte – ideal ar fi să o contactați direct) – stabiliți programul vizitei și perioada exactă de deplasare – cereți o scrisoare de acceptare sau o invitație pentru a demara pasul următor.

Pasul 2: Trimiterea aplicației

După deplasare vă invităm să trimiteți un raport al mobilității către Ofițerul UTCB (template) – în termen de 7 -14 zile de la data încheierii mobilității