Interviu vocational

11 iulie 2022

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 774 429 444
Passcode: dWXPbW

Download Teams | Join on the web

Learn more | Meeting options

Interviu vocațional – Științe inginerești *

Interviul vocațional se va referi la:

Probă orală și un interviu – MATIS *

În cazul programului de studii universitare de Masterat de Traducere și Interpretare Specializată, din domeniul filologie vor fi susținute o probă orală și un interviu în fața comisiei de concurs compusă din minim doi membri și constă din două părți: