Interviu vocational

11 iulie 2022

1. Master FILS ingineri – marti, 12.07.2022, ora 14h – online

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5aRs_H6-CJ7cJHx-ptq2m2GjsIkIwC3Eh2b8gmzRsv41%40thread.tacv2/1657531118328?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22a197ff51-0d02-4c6b-a7c0-0dddfc464b0f%22%7d

2. Master FILS Filologie – miercuri, 13.07.2022, ora 11h, sala III-1 Hidro – fizic

 

Interviu vocațional – Științe inginerești *

Interviul vocațional se va referi la:

Probă orală și un interviu – MATIS *

În cazul programului de studii universitare de Masterat de Traducere și Interpretare Specializată, din domeniul filologie vor fi susținute o probă orală și un interviu în fața comisiei de concurs compusă din minim doi membri și constă din două părți: