Desfășurarea activităților didactice – actualizare 18.02.2022

20 ianuarie 2022

[info 18.02.2022]

Decizia Senatului UTCB privind de desfășurarea activităților începând cu data de 17.02.2022:

Activitățile didactice de predare și de evaluare a studenților se vor desfășura în sistemfață în față (Scenariul 1 – Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor studenților /cursanților în universitate, cu respectarea tuturor prevederilor Ghidului UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare) pentru studenții înmatriculați la studiile universitare de licență si master din toți anii de studii, precum și pentru cetățenii străini înmatriculați la programul An Pregătitor de Limba Română.

Alte excepții de la acest scenariu pot fi aprobate de către facultățile organizatoare de programe de studii de licență și masterat, cu informarea ulterioară a Senatului UTCB și a Consiliului de Administrație.

Activitatea de practică studențească se va desfășura în Scenariul 1 – Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor studenților / cursanților, cu respectarea tuturor prevederilor Ghidului UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare.

Hotarare senat 1458 – 17.02.2022 – desfasurarea activitatii

[info 20.01.2022]

În baza Hotărârii Senatului nr. 538 /20 ianuarie 2022, studenții care sunt confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 sau sunt izolați de DSP și au acte doveditoare în acest sens pot susține examenele din perioada izolării în sistem online, în aceeași zi cu colegii sau la o dată ulterioară stabilită de comun acord cu cadrul didactic titular și cu acordul decanatului.

Hotarare senat 538 – 20.01.2022 -derogare COVID

 

În acest sens vor fi parcurse următoarele etape.

Etapa 1. Redactare email

Studenții care au fost testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 sau sunt izolați de DSP vor redacta un email cu următorul conținut:

  1. Subiectul emailului: SARS-CoV-2 (respectați subiectul pentru a putea identifica mai ușor mesajele)
  2. Numele și prenumele studentului:
  3. Codul Numeric Personal:
  4. Facultatea, anul, programul de studii, seria și grupa:
  5. Examenul la care studentul nu se poate prezenta:
  6. Data la care a fost declarat pozitiv (în urma testului):
  7. Documentul pdf primit de la DSP care să se regăsească în Corona Forms*

*NOTĂ: Studentul își asumă răspunderea pentru autenticitatea documentului trimis. În cazul în care documentul este fals, se vor aplica prevederile art.59 din Regulamentul privind desfășurarea activității studenților. Universitatea își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente privind suspiciunea de fals în acte publice.

Etapa 2. Trimitere email

E-mailul se trimite către:

1. cadrul didactic titular al disciplinei la al cărui examen studentul nu se poate prezenta

2. prodecanul Facultatii de Inginerie în Limbi Străine: ruxandra.erbasu@utcb.ro

3. directorul departamentului în care cadrul didactic este membru

Departamentul de Construcții de Beton Armat: eugen.lozinca@utcb.ro

Departamentul de Construcții Civile, Inginerie Urbană și Tehnologie: andrei.stanescu@utcb.ro

Departamentul de Construcții Metalice, Management și Grafică Inginerească: bogdan.stefanescu@utcb.ro

Departamentul de Matematică și Informatică: ion.mierlusmazilu@utcb.ro

Departamentul de Mecanica Structurilor: ruxandra.enache@utcb.ro

Departamentul de Inginerie Hidrotehnică: nicolai.sirbu@utcb.ro

Departamentul de Hidraulică, Edilitate și Protecția Mediului: andrei.georgescu@utcb.ro

Departamentul de Geotehnică și Fundații: ernest.olinic@utcb.ro

Departamentul de Drumuri, Căi ferate și Materiale de Construcții: carmen.racanel@utcb.ro

Departamentul de Rezistența materialelor, Poduri și Tuneluri :ionut.racanel@utcb.ro

Departamentul de Educație Fizică și Sport: anamaria.titu@utcb.ro

Departamentul de Topografie și Cadastru: adrian.savu@utcb.ro

Departamentul de Fizică: cornelia.grofu@utcb.ro

Departamentul de Limbi Străine și Comunicare: raluca.ghentulescu@utcb.ro

4. prorectorul responsabil cu managementul situațiilor SARS-CoV: madalina.stoian@utcb.ro

5. prorectorul responsabil cu activitățile studențești:cezar.vladut@utcb.ro

Etapa 3. Verificare documente doveditoare

Veridicitatea datelor furnizate sunt verificate în Corona Forms de către prorectorii responsabili, iar rezultatul verificării se trimite către:

 1. cadrul didactic titular al disciplinei la al cărui examen studentul nu se poate prezenta
 2. prodecanul facultății
 3. directorul departamentului în care cadrul didactic este membru.

Etapa 4. Programarea examenului

Cadrul didactic titular al disciplinei programează examenul online respectând imparțialitatea față de subiectele de evaluare pe care le-au primit colegii studentului în sistemul fizic sau, dacă este posibil, repartizează studentul la o altă grupă pentru a susține examenul în format fizic după perioada de izolare (carantinare).

Decizia cadrului didactic, care conține toate elementele privind modul de desfășurare a examenului, data, ora și platforma / sala vor fi comunicate de către acesta printr-un email adresat studentului, prodecanului facultății și directorului de departament.

[actualizare articol 19.11.2021]

Pentru studenții înmatriculați la studiile universitare de Licență si Master din toți anii de studii, precum și pentru cetățenii străini înmatriculați la programul An Pregătitor de Limba Română :

– Cursurile se vor desfășura online, iar celelalte activități didactice față în față.

– Activitățile didactice de predare și evaluare se vor desfășura în Scenariul « Participare în sistem mixt – prezență fizică și online a tuturor studenților / cursanților în universitate », în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructură și de condițiile epidemiologice, cu respectarea tuturor prevederilor « Ghidului UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare»

Excepțiile de la acest scenariu sunt aprobate de către Consiliul de Administrație al UTCB, la propunerile avizate ale facultăților, cu informarea ulterioară a Senatului.

 

Decizia Senatului UTCB privind de desfășurarea activităților începând cu data de 29 noiembrie 2021:

Hotarare-senat-11441-19.11.2021-desfasurarea-activitatii

 

[actualizare articol 11.11.2021]

Decizia senatului privind desfășurarea activităților în perioada 15 noiembrie – 05 decembrie 2021:

Hotarare-senat-10955-10.11.2021-desfasurarea-activitatii