Program intensiv de traducere juridică 2009-2011

Universitatea Tehnică de Construcții București a participat, prin intermediul studenților și cadrelor didactice ale specializării Traducere şi interpretare a participat la programul intensiv internaţional intitulat

Introduction aux juridictions et procédures en Europe : objectif traduction

în parteneriat cu Université de Bretagne-Sud (Franţa), Hochschule Magdeburg-Stendal (Germania), Universidade de Vigo (Spania), Ventspils Augstskola (Letonia) şi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Cehia).

Obiectivele acestui program au fost:

Prima etapă a programului intensiv a avut loc la Université de Bretagne-Sud între 8 şi 21 februarie 2009, iar din partea specializării Traducere şi interpretare au participat 5 studente din anul al III-lea: Suzana BARBU, Andreea CARZON, Adelina DUCUŢĂ, Maria IONCEA şi Iulia POPA.

Programul a constat în cursuri teoretice (dimineaţa), pe teme foarte diverse, precum „Organizarea juridică” a ţărilor participante, plecând de la ţara gazdă, „Proceduri penale”, „Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, „Dreptul familiei”, „Proceduri civile”, „Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene”. Aceste prezentări teoretice au fost urmate (după-amiaza) de traduceri: studenţii au folosit informaţiile acumulate în prima parte a zilei, pentru a putea traduce texte din franceză/engleză spre limba maternă sau în engleză, în cazul studenţilor francezi. Traducerile nu au fost singurele activităţi practice – ele au fost însoţite de prezentări ale studenţilor pe diferite teme (organizarea juridică a fiecărui stat etc.), dar şi de o vizită la un tribunal din Lorient, prilej pentru ei de a observa diferitele elemente ale unui proces, dar şi de a folosi informaţiile dobândite acolo, pentru a expune comparativ, într-o altă zi, desfăşurarea proceselor în ţara de origine şi Franţa. De-a lungul programului, studenţii au fost încurajaţi să lucreze în echipe mixte, atât pentru a folosi limba franceză, cât şi pentru a se cunoaşte mai bine şi a schimba informaţii despre cultura ţărilor de origine.

În cursul anului universitar 2009-2010 au fost selecţionaţi 5 studenţi ai anului al III-lea – Sebastian ALEXE, Ramona ARHIRE, Andreea AXINTE, Alexandru CARNARU şi Oana POPOVICI – pentru a participa la etapa a doua a programului intensiv, care s-a desfăşurat în cadrul Fachhochschule, oraşul Magdeburg, Germania, între 28 februarie şi 13 martie 2010. Programul intensiv 2010 s-a axat pe prezentarea celor mai importante aspecte legate de organizarea sistemului juridic german şi a abordat teme pe cât de diverse, pe atât de interesante, precum:

Pe lângă acestea, interpreţi renumiţi la nivel european au ţinut prelegeri despre profesia de interpret şi traducător în Europa sau despre Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. De asemenea, extrem de interesantă şi de utilă în contextul dat a fost şi prelegerea despre terminologia juridică germană/engleză. În general, de-a lungul celor două săptămâni, temelor teoretice le-au urmat activităţile practice, desfăşurate de studenţi, sub coordonarea cadrelor didactice, precum:

Vizita la tribunalul din Haldensleben le-a oferit studenţilor ocazia să vadă in situ funcţionarea sistemului juridic german, dar a constituit şi punctul de pornire pentru prezentările proprii. Ei au lucrat în echipe formate din reprezentanţi ai fiecăreia dintre universităţile partenere, ceea ce a reprezentat o bună ocazie pentru ei de a se cunoaşte mai bine şi de a comunica într-o limbă străină. Evaluarea studenţilor s-a făcut pe baza mai multor criterii, precum munca în echipă, atitudinea faţă de public, tehnicile prezentării orale etc.

A treia etapă a proiectului s-a desfăşurat între 23 ianuarie şi 5 februarie 2011 la Universidade de Vigo (Spania), iar partea română a participat cu 5 studente recrutate din rândurile anului al III-lea (2010-2011): Laura ANTONOVICI, Beatrice CARANFIL, Mădălina DINIŢĂ, Mihaela MIHAI şi Gabriela POPESCU. Programul a urmat structura deja existentă, cursuri teoretice dimineaţa, pauză, apoi lucrări practice după-amiaza.

Cursurile teoretice de dimineaţă au abordat teme foarte diverse, printre care „Descrierea sistemului de justiţie spaniol”, „Introducere în dreptul civil şi penal spaniol”, „Dreptul familiei”, „Drepturile persoanelor aflate în arest preventiv”, „Dreptul la asistenţă din partea unui interpret”, „Drept contractual şi comercial”, „Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene”, „Proiectul de cooperare judiciară Euro-order”. Întrucât prezentările au fost făcute în limba spaniolă, universitatea gazdă a asigurat servicii de interpretare pentru persoanele care nu cunoşteau această limbă. După-amiezele au fost consacrate lucrărilor practice: studenţii au folosit informaţiile acumulate în prima parte a zilei pentru a putea face studii de caz, prezentări despre sistemul juridic din ţara de origine şi despre statutul profesiei de interpret în domeniul juridic. De asemenea, au fost efectuate traduceri din limbile franceză/engleză/spaniolă spre limba maternă, după care au fost întocmite glosare pe baza termenilor de specialitate întâlniţi în textele respective. Aceste glosare au fost finalizate după întoarcerea în ţările de origine şi reunite într-un glosar comun în şapte limbi străine (franceză, engleză, spaniolă, română, cehă, germană, letonă). Pe lângă aceste activităţi, studenţii au făcut o vizită la un tribunal din Vigo, prilej pentru ei de a observa desfăşurarea unui proces penal, dar şi de a folosi informaţiile dobândite acolo pentru a susţine o prezentare asupra celor văzute.

Pe lângă partea academică, programul a inclus vizitarea unui obiectiv turistic din patrimoniul UNESCO, catedrala Santiago de Compostela şi a împrejurimilor. Pe toată durata programului, studenţii au interacţionat unii cu ceilalţi, ocazie cu care au putut comunica în mai multe limbi străine şi au putut cunoaşte culturi diferite.