Admitere Inginerie civilă

Calendar admitere – Licență

Sesiunea I – IULIE 2020

06 iulie – 24 iulie 2020 – Admitere LICENȚĂ

Sesiunea II – SEPTEMBRIE 2020 

01 septembrie – 10 septembrie 2020 – Admitere LICENȚĂ

Număr de locuri   

(la specializările Inginerie Civilă în limba franceză și Inginerie Civilă în limba Engleză)

Pentru candidații români și din UE:

Pentru candidații din afara UE:

Pentru mai multe detalii accesați: Număr locuri

Acte necesare pentru înscriere

  1. Cererea de înscriere (on-line pe platforma pusă la dispoziție de universitate)
  2. Diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverința
  3. Acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal semnat olograf
  4. Certificatul de naștere
  5. Certificatul de căsătorie
  6. Cartea de identitate
  7. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere (100 lei) sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei (Plata se va face pe platforma on-line)
  8. Atestat de competenta lingvistica recunoscut

*se poate opta pentru preluarea datelor cu privire la rezultate obținute la examenul de bacalaureat din SIIIR

Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.

Taxe de admitere și școlarizare

Pentru mai multe detalii accesați: Taxe de admitere și școlarizare.

Care este modalitatea de admitere?

Varianta 1 – calcul medie admitere

Varianta 2 – calcul medie admitere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

Pentru mai multe detalii accesați: Calcul medie de admitere

Candidații eligibili sunt declarați admiși (strict în ordinea clasificării mediilor de admitere și ținând seama de numărul de locuri bugetate alocate) atunci când confimă opțiunea lor de înscriere la facultate prin semnarea contractului de școlarizare.

Test de competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine susțin un test de competență lingvistică on-line (notat cu admis/respins).

Acesta nu influențează calculului mediei de admitere.

Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul sunt urmatoarele:

Testul de competenta lingvistica se va sustine pe platforma Microsoft Teams „TEST COMPETENTA LINGVISTICA ENGLEZA”, in data de 17 iulie, ora 12h si va dura 1 ora.

Candidatii se vor prezenta pe platforma MT la ora 11:30, avand asupra lor cartea de identitate.

Testul de competenta lingvistica va avea 45 de intrebari si va cuprinde trei parti: listening (8 intrebari), grammar and vocabulary (29 intrebari) si reading (8 intrebari). Pentru a raspunde la intrebarile de la partea de listening, va fi audiat un fisier audio.

Fiecare intrebare are cate un singur raspuns corect.

Raspunsurile vor fi salvate intr-un fisier word in care se va scrie numele candidatului si raspunsurile, sub forma de lista:

Exemplu :

Popescu Ion

1 A;

2 B;

3 C;

4 A; …

In fisierul word se va trece doar numarul intrebarii si doar litera raspunsului corect.

Fisierul va fi trimis profesorilor supraveghetori pe chat sau pe adresa de email admitere.fils@utcb.ro.

Exista modele de teste pe site-ul UTCB, pentru engleza : – http://fils-old.utcb.ro/images/anunturi/test_en.pdf?_ga=2.165495935.1988077459.1593964859-675420316.1583005491

si pentru franceza – http://fils-old.utcb.ro/images/anunturi/test_fr.pdf?_ga=2.133048398.1988077459.1593964859-675420316.1583005491

 

Pentru mai multe detalii accesați: Test de competență lingvistică 2020

Care este procesul de admitere?

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

 varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

 varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

 varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

 varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă.

 

Burse si taxe

Cazare cămin

Program Doublă Diplomă

Informatii admitere candidaţi UE 2020

Informatii admitere candidaţi non-UE 2020

Regulament admitere 2020

 

Lista candidatilor eligibili, programarea testului de competenta lingvistica, rezultatele si alte anunturi, toate vor fi postate in pagina de Anunturi si rezultate admitere.