Admitere Inginerie civilă

Calendar admitere – Licență

Sesiunea I – Iulie 2023

Platforma de admitere: https://admitereonline.utcb.ro/login

Secretariat FILS : 021 242.02.32

Informații admitere FILS specializarea ingineri engleză/franceză : 0770641006

Informații admitere FILS specializarea STI : 0727317246

Informații generale : 0758955149

 

ADMITERE LICENȚĂ

Ce înseamnă eligibil ?
Înseamnă că întrunești condiţiile pentru a trece în ultima etapă a concursului de admitere. Următorul pas este să aduci sau să trimiți diploma de BAC în original, însoțită de 2 poze 3×4 cm și să aștepți rezultatul final (admis/respins sau redistribuit).

Ultima medie de admitere în sesiunea 2022 – 6.46

Număr de locuri   

(la specializările Inginerie Civilă în limba Franceză și Inginerie Civilă în limba Engleză)

 Acte necesare pentru înscriere

Cererea de înscriere se face on-line pe platforma pusă la dispoziție de universitate (online pe platforma UTCB

  1. Diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverința
  2. Acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal semnat olograf
  3. Certificatul de naștere
  4. Certificatul de căsătorie
  5. Cartea de identitate
  6. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere (100 lei) sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei (Plata se va face pe platforma on-line)
  7. Atestat de competenta lingvistica recunoscut

*se poate opta pentru preluarea datelor cu privire la rezultate obținute la examenul de bacalaureat din SIIIR

Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.

Taxe de admitere și școlarizare

Pentru mai multe detalii accesați: Taxe de admitere și școlarizare.

Care este modalitatea de admitere?

Varianta 1 – calcul medie admitere

Varianta 2 – calcul medie admitere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

Pentru mai multe detalii accesați: Calcul medie de admitere

Candidații eligibili sunt declarați admiși (strict în ordinea clasificării mediilor de admitere și ținând seama de numărul de locuri bugetate alocate) atunci când confimă opțiunea lor de înscriere la facultate prin semnarea contractului de școlarizare.

Test de competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine susțin un test de competență lingvistică on-line (notat cu admis/respins) daca nu dețin un atestat de competență lingvistică.

Acesta nu influențează calculului mediei de admitere.

Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care NU mai este necesar testul sunt urmatoarele:

Testul de competență lingvistică se va susține pe platforma Microsoft Teams „TEST COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ ENGLEZĂ” sau „TEST COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ FRANCEZĂ”, în data de 17 iulie 2023 și va dura 1 oră.

Candidații care trebuie sa sustina testul de competenta lingvistica vor primi, cu 24 ore inainte, pe email detalii pentru acccesul pe platforma UTCB in vederea sustinerii testului .

Candidații se vor prezenta pe platforma MT la ora 9.30h, având asupra lor cartea de identitate.

Testul de competență lingvistică va avea 45 de întrebări și va cuprinde trei părti: listening (8 întrebări), grammar and vocabulary (29 întrebări) și reading (8 întrebări). Pentru a răspunde la întrebările de la partea de listening, va fi audiat un fițier audio.

Fiecare întrebare are câte un singur răspuns corect.

Raspunsurile vor fi salvate într-un fisier word în care se va scrie numele candidatului și răspunsurile, sub formă de lista:

Exemplu :

Popescu Ion

1 A;

2 B;

3 C;

4 A; …

În fișierul word se va trece doar numărul întrebării și doar litera răspunsului corect.

Fișierul va fi trimis profesorilor supraveghetori pe chat sau pe adresa de email admitere.fils@utcb.ro.

Există modele de teste pe site-ul UTCB, pentru engleză : – http://fils-old.utcb.ro/images/anunturi/test_en.pdf?_ga=2.165495935.1988077459.1593964859-675420316.1583005491

și pentru franceză – http://fils-old.utcb.ro/images/anunturi/test_fr.pdf?_ga=2.133048398.1988077459.1593964859-675420316.1583005491

Pentru mai multe detalii accesați: Test de competență lingvistică 2023

Care este procesul de admitere?

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

 varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

 varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

 varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

 varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă.

 

Regulament admitere 2022

Burse si Taxe

Cazare cămin

Programe Erasmus+ și Doublă Diplomă

Informatii admitere candidaţi UE 2023

Informatii admitere candidaţi non-UE 2023

Regulament admitere studenti internationali

Lista candidatilor eligibili, programarea testului de competenta lingvistica, rezultatele si alte anunturi, toate vor fi postate in pagina de Anunturi si rezultate admitere.