Taxe de admitere și școlarizare

  Taxe de admitere și școlarizare

1. La comisia de admitere, în momentul înscrierii

2. La Casieria U.T.C.B. – Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Bloc Administrativ, etaj 2 (veti primi indrumare de la comisia de admitere)
3. Plata se poate face şi prin banca, în următoarele conturi:
RO 06 RNCB 0073005630380004 – BCR Sector 2
sau
RO 57 TREZ 702 20F 330500XXXX – Trezoreria Sector 2

* Notă: In varianta cu plata prin bancă, se va menționa: Beneficiar: UTCB, Cod Fiscal: 4266570, explicatie – taxa de admitere, numele și prenumele candidatului, CNP, facultatea pentru care optati.