Calendar examen

EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru studenţii din anul II/2020-2021 se va susţine online în data de 17 mai 2021 şi în perioada 24 – 26 mai 2021, după cum urmează:

În vederea înscrierii la examenul de competenţă lingvistică, în perioada 19 aprilie -7 mai 2021, studenţii din anul II care au promovat  4 semestre la disciplina Limbi străine (au 3 note până în momentul înscrierii și  vor susține colocviul pentru  a 4-a notă în luna mai 2021), vor trimite online o cerere la secretariatul facultăţii la care sunt înmatriculaţi în care vor specifica numele şi prenumele, specializarea, seria, anul și limba străină la care vor susţine examenul.

Examenul de competenţă lingvistică se poate susţine numai la limba străină studiată pe durata celor 4 semestre.

Pentru a putea susține examenul pe platforma Microsoft Teams, studenții trebuie să pună la dispoziția secretariatelor și a cadrelor didactice adresa lor instituțională, pe utcb.ro.

Repartizarea studenţilor pe limbi străine și pe diferite canale de pe platformă va fi anunțată pe platforma online  în echipele de Examen de competență lingvistică de la diferite facultăți și limbi, iar codurile acestor echipe vor fi trimise secretariatelor de la facultățile de care aparțin studenții, în vederea informării acestora.

 

EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru studenţii din anul IV/2020-2021 se va susţine online în data de 17 iunie 2021, ora 10:00.

În vederea înscrierii la examenul de competenţă lingvistică  în perioada  31 mai -11 iunie 2021, studenţii din anul IV care au promovat   4 semestre la disciplina Limbi străine vor trimite online o cerere la secretariatul facultăţii la care sunt înmatriculaţi în care vor specifica numele şi prenumele, specializarea, seria, anul și limba străină la care vor susţine examenul.

Examenul de competenţă lingvistică se poate susţine numai la limba străină studiată pe durata celor 4 semestre.

Pentru a putea susține examenul pe platforma Microsoft Teams, studenții trebuie să pună la dispoziția secretariatelor și a cadrelor didactice adresa lor instituțională, pe utcb.ro.

Repartizarea studenţilor pe limbi străine și pe diferite canale de pe platformă va fi anunțată pe platforma online  în echipele de Examen de competență lingvistică de la diferite facultăți și limbi, iar codurile acestor echipe vor fi trimise secretariatelor de la facultățile de care aparțin studenții, în vederea informării acestora.