Examenul de competență lingvistică (ECL)

Calendarul examenului pentru anul 2021

Metodologie

Tematică și bibliografie

Structură

Cadrul general de organizare a examenului de competenţă lingvistică este asigurat în conformitate cu Ordinul 295 din 5.02.2007, art. 7, emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării: „Candidaţii la examenul de licenţă (diplomă) prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de către catedra de profil a instituţiei organizatoare sau de către o altă instituţie specializată recunoscută de catedra de profil.”

Conform fișei completate în anul I, în acord cu Pașaportul lingvistic european, nota pe care o obțineți la ECL reflectă nivelul de competență lingvistică la care ați ajuns după cele patru semestre de studiu al unei limbi străine.

Notele obţinute în timpul studiilor universitare, precum şi certificatele sau documentele eliberate în alte scopuri decât pentru prezentarea la ECL, cu excepţia certificatelor recunoscute de Departamentul de Limbi străine şi comunicare (DLSC), nu atestă competenţa lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, în vederea înscrierii la examenul de diplomă/licenţă. ECL nu înlocuieşte colocviul din semestrul 4.

ECL are loc de două ori pe an după programul stabilit de către conducerea universităţii :

Datele de desfăşurare vor fi comunicate şi afişate din timp atât la avizierele secretariatelor, cât şi pe site-ul universităţii.

Gradul de dificultate al examenului este diferenţiat în funcţie de limba străină, după cum urmează:

ECL se susţine obligatoriu de două ori la limba străină studiată în facultate pe parcursul celor 4 semestre, cele două examinări fiind gratuite. Dacă nu ați obţinut punctajul de promovare la primele două examinări, vă puteți prezenta la următoarele testări în sesiunea de restanțe din septembrie. Pentru celelalte prezentări, puteți schimba limba străină studiată în facultate pe parcursul a 4 semestre cu o altă limbă străină care face parte din oferta UTCB (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană), percepându-se o taxă în cuantumul stabilit de către Senatul UTCB.

Se echivalează următoarele examene:

Pentru echivalare, depuneți  o cerere la secretariatul DLSC (clădirea Decanate și Birouri, scara C, etajul al II-lea), însoţită de certificatul în original și de o fotocopie.

Pentru mai multe informații despre ECL, consultați Medotologia organizării și desfășurării Examenului de competență lingvistică.