Structura Examenului de competență lingvistică

Examenul verifică următoarele competenţe:

și constă într-o probă scrisă cu 45 de exerciții cu răspuns multiplu (de tip grilă), repartizate după cum urmează:

Veți marca pe grila de examen răspunsurile pe care le considerați a fi corecte  printr-un X (un singur răspuns este corect).

Timpul acordat pentru completarea testului este de 2 ore.

Sunteți declaraţi admişi, pe diferite niveluri de competenţă, dacă obţineți minimum 50 de puncte din maximum 100 (45 de întrebări x 2 puncte + 10 puncte din oficiu).