Finalizare studii-Traducere și interpretare

Anunț important [14.11.2022]

 

Teme de licență pentru anul universitar 2022-2023: Tabel teme lucrări de licență_STI_2022-2023.

Teme de disertație pentru anul universitar 2022-2023: Tabel teme lucrări de disertație_MATIS 2022-2023

 

 

Anunț important [22.06.2022]

Programarea susținerii examenelor de licență:

27 iunie – proba scrisă și proba de interpretare la limbile C (franceză/ germană/ spaniolă);
28 iunie – proba de interpretare la limba B (limba engleză);

Programarea susținerii examenelor de disertație:

30 iunie – susținerea lucrărilor de diplomă.

 

Detalii suplimentare:

                                                                                        la examenul de  licenţă AD, OR, AP

        – orele 900-1200 Proba scrisă (engleză,franceză/germană/spaniolă)

Amfiteatru I 1 CFDP

Supraveghetori :  LR, AP

–  ora 1300 :  Proba orală –  Interpretare consecutivă  C

 

 

Candidatii se vor prezenta pe data de 27.06.2022, ora 830 cu buletinul/cartea de identitate şi  carnetul de student.

 

Proba Cunoștințe generale şi de specialitate este promovată dacă nota obţinută la fiecare disciplină este minimum  5 (cinci).

 

Examenul de licenţă este promovat dacă media între nota obţinută  la proba Cunoștințe generale şi de specialitate şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă este  minimum 6 (şase).

 

La susţinerea lucrării de licenţă se pot prezenta  candidaţii care la proba Cunoștințe generale şi de specialitate au obţinut minimum nota 5 (cinci) la fiecare disciplină.

 

 

 

Licență

Calendar Examen de Licență – Februarie 2022-1

Lista temelor pentru lucrarea de diplomă 2021-2022

 

Master

Lista temelor pentru lucrările de disertaţie 2021-2022

 

 

 

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență pe perioada suspendării activităților didactice față în față

Metodologia de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor din Ciclul I – studii universitare de licenţă – în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Norme de tehnoredactare pentru lucrarea de licență

Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iunie 2020

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare

Anexa 1 Norme de redactare lucrare de disertație

Anexa 2 Lucrare de disertație – Model copertă și prima pagină