Finalizare studii-Traducere și interpretare

Anunț important [03.04.2024]

Teme de licență pentru anul universitar 2023-2024: STI_Tabel teme licențe 2023-2024

Teme de disertație pentru anul universitar 2023-2024: MATIS_Tabel teme lucrări de disertație_2023-2024

Anunț important [13.01.2024]

Teme de licență pentru anul universitar 2023-2024: STI Tabel teme licente 2023-2024

Teme de disertație pentru anul universitar 2023-2024: MATIS Tabel teme disertație 2023-2024

Calendarul examenului de finalizare studii la Specializarea Traducere și Interpretare – Licență (STI) – sesiunea februarie 2024:

-: înscriere (orele 10.00 – 15.00)

-: proba scrisă + probele la Interpretare (limba B și limbile C)

-: susținerea lucrării de diplomă

Calendarul examenului de finalizare studii la specializarea Masterat de Traducere și Interpretare Specializată (MATIS) – sesiunea februarie 2024:

-: înscriere (orele 10.00 – 15.00)

-: susținerea lucrării de disertație (de la orele 10.00).

Anunț important [15.06.2023]

Calendarul examenului de licenţă – Sesiunea iunie 2023

        – orele 900-1200 Proba scrisă (engleză,franceză/germană/spaniolă) Sala  III 3 Hidro

–  ora 1300 :  Proba orală –  Interpretare consecutivă  C

Candidatii se vor prezenta pe data de 27.06.2023,  ora 830 cu buletinul / cartea de identitate şi  carnetul de student.

Proba Cunoștințe generale şi de specialitate este promovată dacă nota obţinută la fiecare disciplină este minimum  5 (cinci).

Examenul de licenţă este promovat dacă media între nota obţinută  la proba Cunoștințe generale şi de specialitate şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă este  minimum 6 (şase).

La susţinerea lucrării de licenţă se pot prezenta  candidaţii care la proba Cunoștințe generale şi de specialitate au obţinut minimum nota 5 (cinci) la fiecare disciplină.

Norme de tehnoredactare pentru lucrarea de licență

Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iunie 2020

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare

Anexa 1 Norme de redactare lucrare de disertație

Anexa 2 Lucrare de disertație – Model copertă și prima pagină