Finalizare studii-Traducere și interpretare

Licență

Calendar Examen de Licență – Februarie 2022-1

Lista temelor pentru lucrarea de diplomă 2021-2022

 

Master

Lista temelor pentru lucrările de disertaţie 2021-2022

 

 

 

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență pe perioada suspendării activităților didactice față în față

Metodologia de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor din Ciclul I – studii universitare de licenţă – în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Norme de tehnoredactare pentru lucrarea de licență

Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iunie 2020

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare

Anexa 1 Norme de redactare lucrare de disertație

Anexa 2 Lucrare de disertație – Model copertă și prima pagină