De ce să studiezi la FILS 2024

 

Ce oferim noi la FILS?

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) oferă urmatoarele programe de studii:

Program licenta

Licenta

Domeniu

Inginerie civila (in limba engleza)

4 ani

Inginerie civila

Inginerie civila (in limba franceza)

4 ani

Inginerie civila

Traducere si Interpretare

3 ani

Limbi moderne aplicate

 

 

Program master

Licenta

Domeniu

Inginerie Structurala (in limba engleza)

2 ani

Inginerie civila si instalatii

Inginerie Structurala (in limba franceza)

2 ani

Inginerie civila si instalatii

Traducere si Interpretare Specializata

2 ani

Filologie

 

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este unul din pilonii de bază ai vizibilității internaționale a Universității Tehnice de Construcții București.

Activitatea de internaționalizare s-a îmbogățit și prin apartenența Universității Tehnice de Construcții București la consorțiul academic european EU-CONEXUS (Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea Durabilă Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă).

Absolventii FILS care urmeaza si cursurile Eu-Conexus vor avea suplimente la diploma de absolvire recunoscute in intreaga Europa.

De ce Inginerie Civilă?

Ingineria civilă îți oferă posibilitatea unei cariere de succes. Vei lucra într-un domeniu vital pentru societate, cu o mare diversitate de activități, care îți adresează continuu provocări și care va fi mereu interesant. Îți permite să lași ceva lumii prin proiecte ce fac viața mai bună și mai sigură.

Profesia de inginer constructor este fundamentală pentru dezvoltarea societății, pentru abordarea a cel puțin trei aspecte cheie, precum siguranța în construcții, protecția vieții și asigurarea proprietății.

Ce inseamna să fii student sau absolvent FILS –UTCB ?

Programele de licență „Inginerie civilă” in limba engleza sau in limba franceza sunt concepute pentru a forma viitorii ingineri constructori din domeniul Ingineriei civile (specializarea – Construcții civile).

Studiile în limba engleză sau franceză îți oferă oportunități sporite de angajare în companii românești si multinaționale, atât în țară, cât și în străinătate. Cei peste 1200 de absolvenți FILS lucrează cu succes în lumea întreagă, în proiectarea, execuția și managementul construcțiilor, în învățământ și cercetare.

La FILS este încurajată circulația internațională a studenților, atât pentru perioade de studii întregi, cat și pentru mobilități semestriale sau anuale, aceasta fiind favorizată de cunoașterea limbajului tehnic. Mobilitățile academice contribuie esențial la dezvoltarea capacitații absolvenților de a se adapta și de a fi eficienți în medii de lucru multiculturale.

FILS este interesata de îmbunătățirea performanțelor învățării ale studenților. In acest sens, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) oferă servicii atât în dezvoltarea profesională cât și personală în sensul pregătirii studenților pentru cariera viitoare, dar și pentru contactul cu mediul profesional, precum şi plasarea absolvenților pe piața muncii. În cadrul Centrului au loc întâlniri cu studenții pentru familiarizarea acestora cu tehnicile actuale de învățare, de managementul timpului dar și de căutare a unui loc de muncă, pentru consilierea studenților în vederea întocmirii unei scrisori de intenție etc.

FILS organizează periodic work-shopuri si conferințe având ca invitați reprezentanții pieții muncii pentru a menține conexiunea dintre studenți și companiile partenere. Reprezentanții pieței muncii susțin și participă activ la dezvoltarea activității practice și didactice în UTCB.

Asociaţia Studenţilor la Construcţii din Bucureşti (ASCB) este o componenta importanta a activitatii academice. Studenții se implica activ in buna desfășurare a activităților didactice, precum si in activitățile extracurriculare.

Urmăriți ce spun studenții nostri internaționali:

De ce Traducere și interpretare?

Pentru că vrem să oferim studenților de licență ceva diferit de ceea ce ar putea găsi la alte universități și anume, aprofundarea cunoștințelor lor de limbi străine și dobândirea abilităților traducătorilor -interpreți specializați în domeniul tehnico-științific, în care Ingineria civilă joacă un rol extrem de important.