Aquatic Environment Engineering and Science-în limba engleză

Broșura AEES

Programul de Master în limba Engleză Aquatic environments engineering and science se adresează unui spectru larg de domenii legate de apă (hidrologie, hidrogeologie, ecosistemele acvatice, ape urbane și altele) importante atât în România precum și în diferite țări dezvoltate sau în curs de dezvoltare.

Acest program de master internațional, complementar programelor existente în prezent al Universității Tehnice de Construții București, oferă educație universitară multidisciplinară și de înaltă calitate în domeniul ingineriei resurselor de apă.

Studenții sunt instruiți cu abilități tehnice și manageriale astfel încât să (i) planifice, proiecteze, opereze și gestioneze proiecte de resurse de apă; (ii) să poată oferi consultanță și sprijin autorităților în procesul de luare a deciziilor care îmbunătățesc funcționarea și reutilizarea în condiții de siguranță a apelor uzate și distribuirea și conservarea corectă a resurselor de apă locale, regionale și globale.

Planuri de studii

Master Aquatic environments engineering and science cu predare in limba engleză

Campusul UTCB Tei

Mai multe informații: Cazare