Anul universitar 2022-2023

14 octombrie 2022

Înmatriculare

Plata taxelor de înmatriculare sau reînmatriculare se face accesând acest link: https://utcb.ro/descopera/pagina-studentilor/taxe/taxe-inmatriculare-si-reinmatriculare/.
Taxele de înmatriculare se plătesc o singură dată pe perioada studiilor, aceasta fiind plătită de mai multe ori doar dacă studentul are statutul de amânat, iar taxele de reînmatriculare se plătesc pentru studenții care au întrerupt studiile și le reiau sau au fost exmatriculați. Data limită pentru înmatriculare și semnare contractelor de studii este 7 octombrie 2022.
Toți studenții trebuie să se înmatriculeze până pe 7 Octombrie. Riscați să fiți exmatriculați în cazul în care nu o faceți. Înmatricularea se face de către toți studenții.

https://forms.office.com/r/wAQHCfr5zR

Pentru studenții de anul I,II,III,IV licență și anul I, II master bifați ÎNMATRICULARE

Dacă ați bifat reînmatriculare nu este nicio problemă, se va rezolva la secretariat dar vă rog să aveți grijă!

Se bifează reînmatriculare în cazul anilor II, III, IV licență și II master doar în cazurile următoare:
-ați înghețat anul precedent și reluați studiile în anul universitar 2022-2023;
-ați fost exmatriculat;
-alte situații asemănătoare cu cele enumerate anterior, care au presupus încetarea/decalarea anului de studiu precedent.

 

Distribuirea studenților pe grupe pentru studiile universitare de licență:

 

 

Distribuirea studenților pe grupe pentru studiile universitare de master: