Anunț acord de Dublă Diplomă între FILS-UTCB și Université de Liège

9 martie 2021

 

ACORDUL DE DUBLĂ DIPLOMĂ  UTCB – UNIVERSITÉ DE LIÈGE

dedicat ambelor mastere de Inginerie structurală de la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS)

Acest acord de Dubla Diplomă dedicat programelor de master FILS este operațional începând cu anul universitar 2018-2019. El permite unui număr de 2-4 studenți de la anul 1 Master FILS – Inginerie structurală, cu predare în engleză sau franceză, să parcurgă anul 2 Master la Université de Liège, în limba engleză și să obțină astfel la finalul studiilor câte o diplomă de Master de la ambele universități. Finanțarea studenților selecționați este asigurată de programul ERASMUS+ sub forma unei burse pentru o perioadă de 10 luni (pentru aceasta candidații participă la selecția organizată de Centrul de Relații Internaționale al UTCB). Pentru studenții cetățeni români, UTCB va cofinanța suplimentar această mobilitate de studii prin intermediul unei burse de mobilitate externă în cuantumul stabilit de Senat.

Etapele de selecție sunt următoarele:

– transmiterea dosarului candidatură până cel târziu pe 15 martie 2021, electronic la iro@utcb.ro; dosarul trebuie să conțină: CV și scrisoare de motivație, ambele în limba engleză; în cazul studenților care nu sunt absolvenți de licență la UTCB, aceștia trebuie să furnizeze și foaia matricolă a anilor de studii de licență (în română, engleză sau franceză);

– analiza dosarelor de către comisia de selecție numită prin decizia Rectorului UTCB;

– selectarea de către comisie a candidaților (pe 19 martie) acceptați de FILS-UTCB, aceștia vor trebui să înceapă formalitățile de înscriere pe platforma Université de Liège, pentru verificarea și analiza dosarului și pentru acceptarea finală.

 

Pentru a veni în sprijinul candidaților selectați,  programul ERASMUS+ oferă posibilitatea înscrierii gratuite la un curs intensiv de franceză on-line. Pentru relații suplimentare contactați Centrul de Relații Internaționale la tel. 0212433630 sau iro@utcb.ro.

Apelul este deschis tuturor studenților înmatriculați la masterele FILS, indiferent de naționalitate. Studenții internaționali vor trebui să rezolve individual aspectele legate de viză și de taxe de înmatriculare.