Calculul mediei de admitere

   Calculul mediei de admitere

                           MA = 0,5 x NB + 0,5 x MB

         sau

                           MA = MB

unde:  MA – media de admitere;

NB – nota la examenul de bacalaureat la una din materiile: matematică, fizică, informatică, chimie, economie;

MB – media la examenul de bacalaureat.