Departamentul de Limbi Străine și Comunicare – Evenimente

Încurajarea și stimularea învățării limbilor străine, dezvoltarea competențelor interculturale și deschiderea unei noi perspective asupra culturii și civilizației țărilor a căror limbi se studiază în UTCB au fost dintotdeauna prioritățile Departamentului de Limbi Străine și Comunicare. Din 1995, acestea s-au materializat și prin organizarea Săptămânii Limbilor Străine, eveniment unic în peisajul universitar bucureștean, al cărui succes incontestabil se datorează diversității activităților organizate, a caracterului interactiv al acestora și, nu în ultimul rând entuziasmului participanților, studenți și cadre didactice.

În luna martie a fiecărui an, Departamentul propune studenților francofoni și francofili activități pentru celebrarea lunii francofoniei: expoziții, concursuri, vizionări de filme etc.

În ultimii ani, Departamentul de Limbi Străine și Comunicare a participat la organizarea Școlii de iarnă de limba germană și a Școlii de vară de limba germană, în parteneriat cu Universitatea din Viena, Universitatea „Spiru Haret” din București și Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Împreună cu Centrul de Cercetare pentru Traducere Specializată și Comunicare Interculturală, Departamentul de Limbi Străine și Comunicare organizează evenimente cu științifice precum conferințe internaționale, mese rotunde anuale cu participarea membrilor Departamentului, ateliere științifice pentru studenții programelor de studii de traducere și interpretare, nivel licență și master.