Departamentul de Limbi Străine și Comunicare – Conducere și secretariat

Director departament

Conf. dr. Raluca GHENȚULESCU

Consiliul departamentului

Lector. dr. Maria Cătălina RADU

Conf. univ. dr. Marina-Cristiana ROTARU

Secretar departament

Ing. Gherghina SAVU

Sediul departamentului

bd. Lacul Tei 122-124, clădirea Decanate și Birouri, sc. C, et. II

Tel. 021 242 12 08 int. 219 / 021 242 08 41

Email: dlsc@utcb.ro