Departamentul de Limbi Străine și Comunicare – Conducere și secretariat

Director departament

Conf. dr. Raluca GHENȚULESCU

Consiliul departamentului

Lector. dr. Maria Cătălina RADU

Lector dr. Marina Cristiana ROTARU

Secretar departament

Ing. Gherghina SAVU

Sediul departamentului

bd. Lacul Tei 122-124, clădirea Decanate și Birouri, sc. C, et. II

Tel. 021 242 12 08 int. 219 / 021 242 08 41

Email: dlsc@utcb.ro