Rezistența materialelor, poduri și tuneluri

Sef lucr. univ. dr. ing. Ovidiu Laurenţiu BOGDAN