Obiectivele programului de studii Traducere și interpretare specializată

Obiectivul strategic în domeniul educațional al programului de studii universitare de masterat MATIS este de a completa și dezvolta programul de studii de licență în domeniul traducerii și interpretării specializate.

Absolventul programului de studii universitare de masterat în Traducere și interpretare specializată (MATIS) dobândește competențe și cunoștințe privind:

 

Obiectivele declarate ale programului de studii de masterat MATIS din cadrul UTCB sunt exprimate prin competențe (sub formă de cunoștințe, abilități și atitudini) în conformitate cu Metodologia de realizare a Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior.