Departamentul de Limbi Străine și Comunicare – Activități didactice

Pentru programele de studii din domeniul științelor inginerești, Departamentul de Limbi Străine și Comunicare (DLSC) asigură:

  1. seminarele obligatorii şi facultative de limbi străine – anii I şi II de studiu şi, respectiv, anul III şi/sau IV la nivel licenţă şi anul I la nivel masterat; la finalul semestrelor ce prevăd studiul obligatoriu al limbilor străine, studenții susțin un Examen de competență lingvistică, în urma căruia primesc un certificat ce atestă nivelul lor de competență la limba străină studiată, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine cursurile facultative de cultură şi civilizaţie umanistă  (română, franceză, engleză etc.) din cadrul programelor de învăţământ;
  2. cursurile facultative de tehnici de comunicare  în limbi străine;
  3. cursuri de tehnici de scriere tehnică și academică în română și în engleză pentru studenții doctoranzi;
  4. seminare de limba română pentru studenţii străini;
  5. designul, administrarea și corectarea testelor din cadrul Examenului de competență lingvistică.

În ceea ce privește studenții specializărilor de traducere și interpretare, aceștia beneficiază, cu concursul cadrelor didactice ale DLSC, de:

  1. discipline fundamentale precum: competențe de comunicare în limbile străine studiate, limba română contemporană, cultură și civilizație;
  2. discipline de specialitate precum: terminologie, traducere specializată (domeniile tehnico-științific, juridic, economic), localizare în traducerea tehnică, interpretare consecutivă și simultană;
  3. discpline complementare precum: redactare computerizată, baze de date terminologice, utilizarea softurilor specializate.