Masă Rotundă- Ce este nou în DOOM? (16 mai 2022)

8 mai 2022

În data de 16 mai 2022, orele 12.00, Campus Colentina, va avea loc o masă rotundă organizată de dna. conf. univ. dr. Marinela Nistea împreună cu studenții anului I de la Specializarea Traducere și Interpretare din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine.

Ce e nou în DOOM 3? O întrebare care suscită interesul tuturor și la care studenții anului I, specializarea Traducere și interpretare din cadrul FILS, vor oferi răspunsuri concrete luni, 16 mai 2022, la masa rotundă studențească cu același titlu, într-o atmosferă plăcută și destinsă. Rezultatele cercetării lor constituie studiul individual desfășurat cu mult entuziasm de-a lungul întregului semestru, sub atenta îndrumare a conf. univ. dr. Marinela Nistea. Obiectivele documentării sunt: folosirea corectă a limbii române literare, deprinderea tehnicilor de consultare/utilizare a surselor credibile de stabilire a normei, înțelegerea evoluția variantei culte a limbii române și dezvoltarea gândirii critice asupra domeniului studiat.